Potilastiedon arkiston määrittelyt

Potilastiedon arkiston määrittelyt

Sivulta löytyvät kohdealueittain Potilastiedon arkiston toiminnalliset ja tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintamäärittelyt (ml. HL7 soveltamisoppaat). Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Kaikki Potilastiedon arkiston määrittelyt on jaettu kohdealueittain omille sivuille pääsivun alle. 

Yhteenveto viimeisimmistä päivityksistä löytyy omalta sivulta:

 

Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt

Yhteisiä määrittelyjä hyödynnetään tarkemmissa Potilastiedon arkiston sovellusaluekohtaisissa määrittelyissä ja yhteiset määrittelyt toimivat tarkempien määrittelyjen pohjamäärittelyinä. Näitä määrittelyjä ovat

 • Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille
 • Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 
 • Potilastiedon arkisto: rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä
 • Potilastiedon arkiston Medical Records-sanomat
 • Potilastiedon arkiston CDA R2 Header
 • Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot
 • Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet
 • Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat.

Keskeiset terveystiedot

Määrittelyt, jotka liittyvät potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta Potilastiedon arkistoon arkistoituihin keskeisiin terveystietoihin. Keskeisiä terveystietoja ovat

 • diagnoosit ja käyntisyyt
 • riskitiedot
 • toimenpiteet
 • fysiologiset mittaukset
 • rokotustiedot
 • kuvantamistutkimukset
 • laboratoriotutkimukset.

​​​​​​Muut sovellusaluekohtaiset terveystiedot

Määrittelyt, jotka kuvaavat potilaan muita terveyden- ja sairaanhoidon tietoja kuin edellä mainitut keskeiset terveystiedot. Sovellusaluekohtaisia määrittelyjä ovat

 • optometria
 • suun terveydenhuolto
 • lääkityksen merkinnät
 • ensihoito
 • lähete- ja hoitopalaute
 • ajanvaraus.

Ylläpidettävät asiakirjat

Määrittelyt, jotka kuvaavat Tiedonhallintapalvelun ylläpidettäviä asiakirjoja. Näitä asiakirjoja ovat

 • Terveys- ja hoitosuunnitelma
 • Kanta-informointi 
 • Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus
 • Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus
 • Lääkemääräyksen luovutuskielto
 • Elinluovutustahto
 • Hoitotahto
 • Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
 • Eurooppalaisen potilasyhteenvedon informointi ja suostumus

Arkistoasiakirjat

Ei-hoidollisten asiakirjojen määrittelyt. Näitä määrittelyjä ovat

 • Luovutusilmoitusasiakirja
 • Ostopalvelun valtuutusasiakirja.

Poistuneet määrittelyt

Poistuneet määrittelyt ja vanhentuneet dokumentit on kerätty omalle sivulleen.

Tekniset ohjeet

Dokumentteja, joihin on kerätty Potilastiedon arkistoa koskevien määrittelyjen teknisiä ohjeita ja tarkennuksia. Näitä ovat

 • Potilastiedon arkiston määrittelykokoelmat ja voimassa olevat muut määrittelyt
 • Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat
 • Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita
 • Yksityisten organisaatiotiedot HL7-sanomissa ja –asiakirjoissa
 • Ostopalveluiden tuottaja- ja järjestäjätiedot HL7-sanomissa ja -asiakirjoissa
 • Potilastiedon arkiston määrityskartta (pdf).

​​​​​Edellisten lisäksi omilta sivuilta löytyvät seuraavat sovelluskohtaiset määrittelyt

Potilastiedon arkiston määrittelyt ja toteutus on vaiheistettu STM:n vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Eri vaiheiden määrittelyiden julkaisuajankohdat sekä uusien toiminnallisuuksien toteutusaikataulu asiakastesti- ja tuotantoympäristöihin on kuvattu erillisessä julkaisuaikataulussa sekä Potilastiedon arkiston määrittelykokoelmat-dokumentaatiossa.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 10.1.2024