Potilastietovarannon määrittelyt

Potilastietovarannon määrittelyt

Sivulta löytyvät kohdealueittain Potilastietovarannon toiminnalliset ja tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintamäärittelyt (ml. HL7 soveltamisoppaat). Potilastietovarannon määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Muutoksia Kanta-palvelujen nimiin

Seuraavien Kanta-palvelujen nimet ovat muuttuneet toukokuussa 2024

 • Potilastiedon arkisto -> Potilastietovaranto
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -> Sosiaalihuollon asiakastietovaranto
 • Kuva-aineistojen arkisto -> Kuva-aineistojen tietovaranto

Päivitämme muutokset kanta.fihin vaiheittain.

Kaikki Potilastietovarannon määrittelyt on jaettu kohdealueittain omille sivuille pääsivun alle. 

Yhteenveto viimeisimmistä päivityksistä löytyy omalta sivulta:

Potilastietovarannon sovellusalueiden yhteiset määrittelyt

Yhteisiä määrittelyjä hyödynnetään tarkemmissa Potilastietovarannon sovellusaluekohtaisissa määrittelyissä ja yhteiset määrittelyt toimivat tarkempien määrittelyjen pohjamäärittelyinä. Näitä määrittelyjä ovat

 • Potilastietovarannon toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille
 • Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 
 • Potilastietovaranto: rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä
 • Potilastietovarannon Medical Records-sanomat
 • Potilastietovarannon CDA R2 Header
 • Potilastietovarannon asiakirjojen kuvailutiedot
 • Potilastietovarannon Kertomus ja lomakkeet
 • Potilastietovarannon esimerkkiasiakirjat ja -sanomat.

Keskeiset terveystiedot

Määrittelyt, jotka liittyvät potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta Potilastietovarantoon arkistoituihin keskeisiin terveystietoihin. Keskeisiä terveystietoja ovat

 • diagnoosit ja käyntisyyt
 • riskitiedot
 • toimenpiteet
 • fysiologiset mittaukset
 • rokotustiedot
 • kuvantamistutkimukset
 • laboratoriotutkimukset.

​​​​​​Muut sovellusaluekohtaiset terveystiedot

Määrittelyt, jotka kuvaavat potilaan muita terveyden- ja sairaanhoidon tietoja kuin edellä mainitut keskeiset terveystiedot. Sovellusaluekohtaisia määrittelyjä ovat

 • optometria
 • suun terveydenhuolto
 • lääkityksen merkinnät
 • ensihoito
 • lähete- ja hoitopalaute
 • hoidon tarpeen arviointi
 • ajanvaraus.

Ylläpidettävät asiakirjat

Määrittelyt, jotka kuvaavat Tiedonhallintapalvelun ylläpidettäviä asiakirjoja. Näitä asiakirjoja ovat

 • Terveys- ja hoitosuunnitelma
 • Kanta-informointi 
 • Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus
 • Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus
 • Lääkemääräyksen luovutuskielto
 • Elinluovutustahto
 • Hoitotahto
 • Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
 • Eurooppalaisen potilasyhteenvedon informointi ja suostumus

Arkistoasiakirjat

Ei-hoidollisten asiakirjojen määrittelyt. Näitä määrittelyjä ovat

 • Luovutusilmoitusasiakirja
 • Ostopalvelun valtuutusasiakirja.

Poistuneet määrittelyt

Poistuneet määrittelyt ja vanhentuneet dokumentit on kerätty omalle sivulleen.

Tekniset ohjeet

Dokumentteja, joihin on kerätty Potilastietovarantoa koskevien määrittelyjen teknisiä ohjeita ja tarkennuksia. Näitä ovat

 • Potilastietovarannon määrittelykokoelmat ja voimassa olevat muut määrittelyt
 • Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat
 • Potilastietovarannon teknisiä ohjeita
 • Yksityisten organisaatiotiedot HL7-sanomissa ja –asiakirjoissa
 • Ostopalveluiden tuottaja- ja järjestäjätiedot HL7-sanomissa ja -asiakirjoissa
 • Potilastietovarannon määrityskartta (pdf).

​​​​​Edellisten lisäksi omilta sivuilta löytyvät seuraavat sovelluskohtaiset määrittelyt

Potilastietovarannon määrittelyt ja toteutus on vaiheistettu STM:n vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Eri vaiheiden määrittelyiden julkaisuajankohdat sekä uusien toiminnallisuuksien toteutusaikataulu asiakastesti- ja tuotantoympäristöihin on kuvattu erillisessä julkaisuaikataulussa sekä Potilastietovarannon määrittelykokoelmat-dokumentaatiossa.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastietovarannon määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 27.6.2024