Poistuneet määrittelyt

Poistuneet määrittelyt

Tälle sivulle kerätään Potilastiedon arkiston vanhentuneet dokumentit, jotka eivät enää versioidu ja joita ei näin enää päivitetä. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Poistuneet tahdonilmaisut

Taulukko: Potilaan informointiasiakirja

Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille dokumentti kuvaa vaatimukset terveydenhuollon tietojärjestelmille. Luvussa 3.4. on kuvattuna Tahdonilmaisupalvelun asiakirjat.

Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja (koodistopalvelu.kanta.fi)

Informointiasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan informointiasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

 

Taulukko: Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Tietosisältö

Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Kanta HL7 HelpDesk-kysymysten yhteenvetodokumenttien arkisto

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 9.1.2024