Potilastiedon arkiston määrittelyjen viimeisimmät päivitykset

Potilastiedon arkiston määrittelyjen viimeisimmät päivitykset

Tälle sivulle on koottu yhteenveto Potilastiedon arkiston määrittelyjen viimeisimmistä päivityksistä. Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Helmikuu 2024

20.2.2024 on julkaistu esimerkkiasiakirjojen paketin Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat uusi versio, joka sisältää mm. päivitetyt esimerkit lääkärintodistuksesta D (SV10).

Tammikuu 2024

30.1.2024 on dokumenttiin Rajapintakäyttötapaukset potilastiedon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä (versio 2.2) lomaketekstien rivittämistä koskeva tarkennus (lisäksi 7.2.2024 virheen korjaus lukuun 6). Esimerkkiasiakirjojen pakettiin Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat on tehty muutamia lomakemääritelyjen tarkennuksista johtuvia tarkennuksia. 

Joulukuu 2023

11.12.2023 on julkaistu dokumentit Rajapintakäyttötapaukset potilastiedon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä, versio 2.2 ja Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat, versio 2.2. Edellä mainituista dokumenteista on poistettu RC-status. Lisäksi julkaistu esimerkkiasiakirjapaketti Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat.
20.11.2023 esimerkkiasiakirjapaketti päivitetty.

8.12.2023 on julkaistu Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset versio 2.0.

Marraskuu 2023

27.11.2023 on julkaistu Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely, versio 1.4.

24.11.2023 on julkaistu dokumentin Laboratorion CDA R2 merkinnät, versio 5.0RC4 päivitys: Korjaus lukuun 2.

Lokakuu 2023

25.10.2023 on päivitetty dokumenttiin Rajapintakäyttötapaukset potilastiedon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä, versio 2.2 RC2 ettei kieltolomakkeella saa esiintyä useita samansisältöisiä kieltoja. Päivitetty 1.1.2024 voimaan tulevan Luovutusluvan muutokset  muunnostiedostopakettiin Luovutuslupa- ja kieltolomakkeiden pdf-muunnostiedostot  sekä lisätty Luovutusluvan esimerkkiasiakirjat pakettiin Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat.

9.10.2023 on julkaisu Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat, version 2.2 RC1 päivitys. Lisätty 1.1.2024 voimaan tulevan Luovutusluvan (SUO) laajennuksen vaikutus Luovutuslupapyyntöön PP51.

4.10.2023 on julkaistu Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot, version 2.40.7 päivitys. Dokumenttiin on lisätty uusi välilehti Vanhat asiakirjat, mihin on tuotu dokumentin Ohje vanhojen asiakirjojen kuvailutietojen tuottamisesta sisältö. Vanhojen tietojen kuvailutietojen ohje ei ole jatkossa erikseen tarjolla.

3.10.2023 on julkaistu Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely versio 1.1

2.10.2023 on julkaistu dokumentin Laboratorion CDA R2 merkinnät, versio 5.0RC4 päivitys: mukana ovat 9/2023 Kansallisessa koodistopalvelussa julkaistut laboratoriotutkimusten ja laboratoriotutkimuslausuntojen tietosisältömuutokset.

Syyskuu 2023

22.9.2023 on julkaistu vanhojen potilastietojen validoinnin testaustyökalun ohjeen päivitetty versio.

5.9.2023 on päivitetty seuraavia kuvauksia:

Elokuu 2023

24.8.2023 on päivitetty seuraavia kuvauksia:

Heinäkuu 2023

10.7.2023 on päivitetty seuraavia kuvauksia:

Kesäkuu 2023

8.6.2023 on julkaistu Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely versio 1.0

1.6.2023 on päivitetty seuraavia kuvauksia:

Toukokuu 2023

16.5.2023 on julkaistu Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely, versio 1.3.

10.5.2023 on päivitetty seuraavia kuvauksia

Maaliskuu 2023

8.3.2023 on päivitetty kuvauksiin Potilastiedon arkiston CDA R2 Header ja Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot ammattihenkilön yksilöinnissä käytettävien tunnisteiden käyttöä.

2.3.2023 on julkaistu Tiedonhallintapalvelun määritykset kommentoitavaksi ajalla 6.-24.3.2023

Tammikuu 2023

3.1.2023 on päivitetty Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmille v1.41

Joulukuu 2022

19.12.2022 on päivitetty kuvauksia Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat v2.1 (zip) ja Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat v.2.2 RC1.
16.12.2022 on päivitetty Rajapintakäyttötapaukset potilastiedon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä v2.1 dokumenttiin tarkennus hakusanomassa ilmoitetun organisaation nimen näkymisestä kieltoyhteenvedolla

Marraskuu 2022

14.11.2022 on julkaistu Vanhojen potilasasiakirjojen arkistoinnin tekniset vaatimukset, Potilastiedon arkiston Medical RecordsPotilastiedon arkiston CDA R2 Header ja Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot, joihin on lisätty vanhoissa asiakirjoissa käyttöön tuleva uusi tieto asiakirjan alkuperäinen rekisterinpitäjä.
17.11.2022 on julkaistu Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat, jossa on mukana mm. 1.1.2024 voimaan tulevan uuden kieltolomakeversion viimeistellyt esimerkkiasiakirjat sekä SV97-esimerkin päivitys. 

Lokakuu 2022

31.10.2022 on julkaistu päivitys kuvaukseen Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat v2.1 (zip). Lisäksi on julkaistu Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat v.2.2 RC1, jossa on huomioitu yksityisen työterveysrekisterin kieltomahdollisuus 1.1.2024 alkaen.

Syyskuu 2022

26.9.2022 on julkaistu Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille v1.4

15.9.2022 on julkaistu Rajapintakäyttötapaukset potilastiedon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä , Potilastiedon arkiston esimerkkiasiakirjat ja -sanomat ja Potilastiedon arkiston määrittelykokoelmat ja voimassa olevat muut määrittelyt, joissa 1.1.2024 voimaan tulevaan  kieltolomakeversioon liittyvää ohjeistusta.

Elokuu 2022

31.8.2022 on julkaistu Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat v2.1 (zip) 

17.8.2022 on julkaistu Luovutuslupa- ja kieltolomakkeiden pdf-muunnostiedostot (zip) jossa Luovutuslupa-lomakkeeseen tekstin korjaus

Kesäkuu 2022

29.6.2022 on julkaistu Potilastiedon arkiston Medical RecordsPotilastiedon arkiston CDA R2 HeaderRajapintakäyttötapaukset potilastiedon arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä ja Potilastiedon arkiston määrittelykokoelmat ja voimassa olevat muut määrittelyt. Poistettu viittaukset Laaja luovutuskielto -asiakirjaan Potilastiedon arkiston määrittelyt ja Ylläpidettävät asiakirjat -sivuilta.

Toukokuu 2022

6.5.2022 on julkaistu Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat v2.0

Huhtikuu 2022

22.4.2022 on julkaistu dokumentin Potilastiedon arkistossa käytössä olevat määrittelykokoelmat ja muut voimassa olevat määrittelyt päivitys, missä on mukana 28.3.2022 julkaistut määrittelyjen versiot. 

Maaliskuu 2022

28.3.2022 on julkaistu Rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvien järjestelmien välillä v 2.0Potilastiedon arkiston Medical Records -sanomat versio 3.0, Potilastiedon arkiston CDA R2 header v 4.66.2Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot v. 2.40.5 sekä Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat v 1.11.1.

Tammikuu 2022

5.1.2021 on julkaistu vanhojen potilastietojen validoinnin testaustyökalun päivitetty versio

Joulukuu 2021

31.12.2021 on julkaistu Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin -dokumentin versio 3.11

20.12.2021 on julkaistu asiakastietolain muutosten pohjalta tehdyt päivitykset Potilastiedon arkiston toiminnallisiin määrittelyihin:

  • Potilastiedon arkiston toiminnalliset määrittelyt sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille (välijulkaisu)
  • Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely
  • Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnallinen määrittely
  • Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus: tietosisältö ja toiminnallinen määrittely
  • Optometrian tietorakenteen toiminnallinen määrittely

15.12.2021 Julkaistu Potilastiedon arkiston luovutuslupa ja luovutuskielto -lomakkeiden sekä reseptin luovutuskielto -lomakkeen pdf-muunnostiedostopaketti.

8.12.2021 Päivitetty asiakastietolain muutosten myötä muuttuneet palvelupyyntöjen nimet teknisiin määrittelyihin:  Potilastiedon arkiston rajapintakäyttötapaukset, Potilastiedon arkiston Medical Records -sanomat.

Julkaistu Potilastiedon arkiston esimerkkisanomat ja -asiakirjat -paketti, jossa palvelupyyntöjen nimimuutosten lisäksi korjauksia laboratorio- ja riskitietoesimerkkiasioihin.

Marraskuu 2021

15.11.2021 Julkaistu Potilastiedon arkiston esimerkkisanomat ja -asiakirjat -paketti, jossa muun muassa asiakastietolain muutosten kommenttikierroksen havainnot

9.11.2021 Julkaistu Lääketieteen kuvantamisen toiminnalliset määrittelyt versio 1.6

2.11.2021 Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus  on julkaistu.

Lokakuu 2021

26.10.2021 on lisätty linkki ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa -dokumentin uusimpaan versioon.

21.10.2021 on julkaistu kommenttien perusteella tehdyt muutokset Potilastiedon arkiston teknisiin määrittelyihin: Potilastiedon arkiston rajapintakäyttötapaukset ja Potilastiedon arkiston Medical Records -sanomat.

Elokuu 2021

27.8.2021 on julkaistu kommentointia varten Potilastiedon arkiston toiminnalliset ja tekniset määrittelyt sekä uusi Luovutustenhallinnan yleiskuvaus omalle sivulleen.

27.8.2021 on julkaistu Kanta laboratorion CDA R2 v5.0 RC2 määrityspaketti

26.8.2021 Vanhojen potilastietojen arkistoinnin sivua on päivitetty.

Kesäkuu 2021

30.6.2021 on julkaistu Ensihoitokertomuksen CDA R2 v. 1.30 määrityspaketti

9.6.2021 on julkaistu Kertomus ja lomakkeet -dokumenttiin v5.11 errata ja v6.0 RC3, joissa on tarkennettu hoitotyön kirjauksiin liittyvien lukujen (4.8-4.12) tilannetta.

7.6.2021 on julkaistu päivitetyt versiot koronatodistusten teknisistä määrittelyistä ja esimerkkiasiakirjoista. Näkymäkoodin 391 nimi muuttunut, koronatodistuksen haku mahdollista myös potilaan tilapäisellä yksilöintitunnuksella.

Toukokuu 2021

21.5.2021 on julkaistu Ensihoitokertomuksen CDAR2 v1.20 ja v1.30 RC1 -määrityspaketit

10.5.2021 on julkaistu järjestelmäkehittäjille tietoa koronatodistuksesta ja sen määrittelyistä

Huhtikuu 2021

27.4.2021 julkaistu Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely v 1.1 sekä sen liite Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista keskeisten terveystietojen sivulla.

27.4.2021 lisätty yhteisiin määrittelyihin ohje siirtymisestä Potilastiedon arkiston aiemmista määrittelyistä 2021.1-määrittelykokoelman mukaisiin määrittelyihin.

Maaliskuu 2021

29.3.2021 lisätty Ensihoitokertomuksen CDA-määrityspakettiin v 1.20 RC1 esimerkkiasiakirjat.

29.3.2021 lisätty Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat v 1.11, jossa tarkennuksia tietojen pakollisuuksiin 2016-vaiheistuksen tietosisältöä vanhempaa aineistoa palautettaessa.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 20.2.2024