Muut sovellusaluekohtaiset terveystiedot

Muut sovellusaluekohtaiset terveystiedot

Tältä sivulta löytyvät sovellusaluekohtaiset toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joiden mukaisilla CDA R2 asiakirjarakenteilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat tietoja Potilastiedon arkistoon. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Sovellusaluekohtaisia määrittelyjä ovat

  • optinen ala
  • suun terveydenhuolto
  • ensihoito
  • lääkitys.

Lisäksi tästä osiosta löytyvät määrittelyt lähete- ja hoitopalautteen tietojen arkistointiin Potilastietojen arkistoon.

Tietojen arkistointi- ja hakurajapinta on kuvattu Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteisistä määrittelyistä löytyvissä dokumenteissa

Sovelluskohtaiset terveystiedot

Taulukko: Optometria
Tieto Määrittely Kuvaus
 Toiminnallisuus Optometrian tietorakenteet : Toiminnallinen määrittely Optometrian tietorakenteet: Toiminnallinen määrittely dokumentissa määritellään optisen alan tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.
Tietosisältö

Optometria/Tietosisältö - Optometrian rakenteinen kirjaaminen (koodistopalvelu.kanta.fi)  

Optometria/Tietosisältö - Piilolasien sovitus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Optometria/Tietosisältö - Refraktio (koodistopalvelu.kanta.fi)

Optometria/Tietosisältö - Silmien terveystarkastus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Optometria/Tietosisältö - Yhteisnäkö ja akkommodaatio (koodistopalvelu.kanta.fi)

Optometrian tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.
Rajapinta Optometrian CDA R2

Rajapintadokumentissa kuvataan Optometrian tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan. 

Taulukko: Suun terveydenhuolto
Tieto Määrittely Kuvaus
 Toiminnallisuus

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset dokumentissa määritellään suun terveydenhuollon tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.
Tietosisältö

THL/Tietosisältö - STH01 Hampaiston nykytila (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö - STH02 Suuremmat kuin yhden hampaan proteettiset rakenteet (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö - STH03 Purentastatus (koodistopalvelu.kanta.fi) 

THL/Tietosisältö - STH04 Pehmyt- ja kovakudosten havainnot (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö - STH05 Suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö - STH06 Suun terveydenhuollon esitiedot ja omahoito (koodistopalvelu.kanta.fi)

 

Suun terveydenhuollon tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.
Rajapinta Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne

Rajapintadokumentissa kuvataan suun terveydenhuollon tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Lääkityksen merkinnät
Tieto Määrittely Kuvaus
Rajapinta Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne

Lääkityksen merkintöjen CDA R2-rakenne -dokumentti määrittelee lääkityksen merkintöjen CDA R2 rakenteen.

Tämän dokumentin lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Ensihoito
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus: Tietosisältö sekä toiminnallinen määrittely 

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus: Tietosisältö sekä toiminnallinen määrittely -dokumentissa määritellään ensihoidon tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.
Tietosisältö

THL/Tietosisältö - Ensihoito (koodistopalvelu.kanta.fi)

Ensihoidon tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.
Rajapinta Ensihoitokertomus CDA

Rajapintadokumentissa kuvataan ensihoidon tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Lähete- ja hoitopalaute
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Lähetteen ja hoitopalautteen arkistointipisteet

Potilastiedon arkisto: rajapintakäyttötapaukset arkiston ja liittyvän järjestelmän välillä -Lähetteen ja hoitopalautteen arkistointipisteet kuvaa lähetteiden ja hoitopalautteiden CDA R2 arkistointiin liittyvää toiminnallista taustaa.
Rajapinta Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2-rakenne

Lähetteen ja hoitopalautteen CDA R2 rakenne -dokumentti määrittelee lähetteen ja hoitopalautteen tietosisältöjen CDA R2 rakenteet.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Ajanvaraus
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Sote-ajanvaraus - yleiskuvaus ja terveydenhuollon ajanvarausratkaisujen kansalliset vaatimukset (thl.fi)

Sote-ajanvaraus - yleiskuvaus ja terveydenhuollon ajanvarausratkaisujen kansalliset vaatimukset -dokumentissa määritellään ajanvarauksen tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.
Tietosisältö

Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja (koodistopalvelu.kanta.fi)

Ajanvarauksen tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.
Rajapinta Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2

Rajapintadokumentissa kuvataan ajanvarausasiakirjan tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 9.4.2024