Ensihoitokertomuksen toiminnalliset määrittelyt

Ensihoitokertomuksen toiminnalliset määrittelyt

Ensihoitokertomuksen toiminnalliset vaatimukset -dokumentin eri versiot löytyvät tältä sivulta.

Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus on potilaskertomusasiakirja, joka tallennetaan omaan näkymään Potilastiedon arkistoon. Ensihoitokertomuksen rakenne ja toimintaperiaatteet noudattavat yleistä potilaskertomuksen rakennetta ja toimintaperiaatteita. Dokumentissa on kuvattuna ensihoitokertomuksen toiminnalliset vaatimukset.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Ensihoitokertomuksen toiminnallisten määrittelyt -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

1.1

1.11.2021

Voimassa

Ensihoitokertomuksen toiminnalliset vaatimukset versio 1.1 (Yhteistyötilat) 

Ensihoitokertomuksen toiminnalliset vaatimukset versio 1.1  (pdf) 

Kela

1.0

2017

Voimassa Ensihoitokertomuksen toiminnalliset vaatimukset versio 1.0 (julkari.fi)  THL

 

 

Sivua päivitetty 20.12.2021