Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus

Yleiskuvauksessa kerrotaan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinta toimii kokonaisuutena. Asiakastietolakipaketti tuli voimaan 1.11.2021.

Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus on viimeksi päivitetty 1.12.2022. Yleiskuvaus tullaan päivittämään vuoden 2023 aikana pohjautuen 1.1.2024 voimaan tulevaan uuteen asiakastietolakiin.

Päivitetyssä versiossa on huomioitu sote-uudistukseen ja hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen liittyvät muutokset.

Yleiskuvaus käsittelee kokonaisuutena sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen sekä hyvinvointitietojen luovutustenhallintaa. Siinä kuvataan myös reseptilain tuomat muutokset lääkemääräyksiä koskevaan luovutustenhallintaan.

Yleiskuvaus täydentyy sitä mukaa, kun asiakastietolain siirtymäsäännösten myötä Kanta-palveluihin toteutetaan uusia mahdollisuuksia tietojen luovuttamiseen.

Alla olevasta taulukosta löytyvät eri versiot:

Taulukko: Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus - eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot
Versio 1.1, julkaistu 1.12.2022 Voimassa Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus 1.1 (pdf) Kela

Versio 1.0, julkaistu 1.11.2021

Vanhentunut Asiakas- ja potilastietojen luovutustenhallinnan yleiskuvaus 1.0 (pdf) Kela

 

Sivua päivitetty 19.5.2023