Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Tällä sivulla julkaistaan vanhojen potilastietojen arkistointiin liittyvät määrittelyt, ohjeet ja vaatimukset. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Tällä sivulla julkaistaan vanhojen potilastietojen arkistointiin liittyvät määrittelyt, ohjeet ja vaatimukset.

Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin

  • ennen Potilastietovarannon käyttöönottoa
  • Potilastietovarannon käyttöönoton jälkeen, mutta joiden tallentaminen Potilastietovarantoon käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa.

Kun vanhat tiedot on arkistoitu Potilastietovarantoon, voidaan ne sen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa vanhoista potilastiedoista kuten muistakin arkistoimistaan asiakirjoista.

Palvelun sisältö

Terveydenhuollon vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelu sisältää seuraavat toiminnot:

  • arkistointi palvelurajapinnan kautta
  • asiakirjojen massalataus Potilastiedon arkistoon Kelan toimesta
  • asiakirjojen kuvailutietojen haku ja asiakirjojen nouto palvelurajapinnan kautta tai Arkistonhoitajan käyttöliittymässä
  • Arkistohoitajan käyttöliittymässä tehtyjen toimintojen lokitietojen tallennus
  • virheellisen asiakirjan korvaaminen tai mitätöinti palvelurajapinnan kautta sekä yksittäisen virheellisen asiakirjan mitätöinti Arkistonhoitajan käyttöliittymässä. 

Toiminnalliset määrittelyt

Tietosisältömäärittelyt

  • Potilastietovarannon asiakirjojen kuvailutiedot, vanhat asiakirjat ovat huomioitu versiosta 2.31 alkaen. Toteutuksen pohjaksi otetaan uusin julkaistu versio.
  • Dokumentin Ohje vanhojen tietojen kuvailutietojen tuottamisesta sisältö on lisätty dokumenttiin Potilastietovarannon asiakirjojen kuvailutiedot uuteen välilehteen Vanhat asiakirjat (versiosta 2.40.7 alkaen). 

Tekniset ohjeet

Vanhojen potilastietojen validoinnin testaustyökalu

Vanhojen tietojen validoinnin testaustyökalu on tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettu apuväline. Testaustyökalun voi ladata alla olevan sivun kautta. Testaustyökalu tarkastaa, onko lähdejärjestelmistä poimittu aineisto arkistointikelpoista ja se on tarkoitettu käytettäväksi ennen aineiston toimittamista Kelalle.

Lue lisää

Sivua päivitetty 26.8.2021

Sivua päivitetty 17.6.2024