Keskeisten terveystietojen määrittelyt

Keskeisten terveystietojen määrittelyt

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat Potilastiedon arkistoon keskeisiä terveystietoja CDA R2 asiakirjarakenteilla. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Keskeiset terveystiedot ovat potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja, jotka poimitaan CDA R2 asiakirjojen arkistoinnin lisäksi erikseen myös Tiedonhallintapalveluun. Tiedot voidaan tällöin palauttaa Tiedonhallintapalvelun kautta myös koosteina (CDA R2 muotoisina koosteasiakirjoina).

Tietojen arkistointi- ja hakurajapinta on kuvattu Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteisistä määrittelyistä löytyvissä dokumenteissa

Keskeisten terveystietojen määrittelyt

Taulukko: Diagnoosit (ja käyntisyyt)
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Diagnoosit ja käyntisyyt luvussa määritellään diagnoosien tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun diagnoositietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö – Diagnoosit (koodistopalvelu.kanta.fi)

Diagnoosien tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).
Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (diagnoosit luku)

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Rajapintadokumenteissa kuvataan diagnoosien esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, diagnoosit luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Riskitiedot
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Riskitiedot luvussa määritellään riskitietojen tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun riski-tietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö – Riskitiedot (koodistopalvelu.kanta.fi)

Riskitietojen tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).
Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (riskitiedot luku)

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Rajapintadokumenteissa kuvataan riskitietojen esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, riskitiedot luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Toimenpiteet
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Riskitiedot luvussa määritellään riskitietojen tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun riski-tietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö – Toimenpiteet (koodistopalvelu.kanta.fi)

Toimenpiteiden tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt). 

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (toimenpiteet luku)

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Rajapintadokumenteissa kuvataan toimenpiteiden esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, toimenpiteet luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Fysiologiset mittaukset
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Fysiologiset mittaukset luvussa määritellään fysiologisten mittausten tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla). THL julkaisu.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun fysiologisten mittausten tietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö – Fysiologiset mittaukset (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö – Fysiologisten mittausten lausunnot (koodistopalvelu.kanta.fi)

Fysiologisten mittausten tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (fysiologiset mittaukset luku)

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Rajapintadokumenteissa kuvataan fysiologisten mittausten esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (Kertomus ja lomakkeet, fysiologiset mittaukset luku) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Rokotustiedot
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Rokotukset luvussa määritellään rokotusten tietosisältö ja siihen liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla). THL julkaisu.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun rokotustietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Tietosisältö THL/Tietosisältö – Rokotustiedot (koodistopalvelu.kanta.fi)

Rokotustietojen tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (rokotustiedot-luku)

Rokotustiedot CDA R2

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Rajapintadokumenteissa kuvataan rokotustietojen esittäminen arkistoitavissa CDA R2 asiakirjoissa (2016 vaiheistuksen mukaisten tietosisältöjen osalta Kertomus ja lomakkeet, rokotukset luku; 2014 vaiheistuksen mukaisten ydintietoihin pohjautuvan tietosisältöjen osalta omassa Rokotustieto-kohtaisessa CDA R2 määrittelyssä) sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Kuvantamistutkimukset
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Kuvantamistutkimukset luvussa määritellään kuvantamistutkimusten (pyyntö, tutkimus, lausunto) tietosisällöt ja niihin liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun kuvantamistietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö – Kuvantamistutkimukset (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö – Kuvantamistutkimuslausunnot (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö – Kuvantamistutkimuspyynnöt (koodistopalvelu.kanta.fi)

Kuvantamistutkimusten tarkat tietosisällöt (pyyntö, tutkimus, lausunto) ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Rajapinta

Kuvantamisen CDA R2-rakenne  

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Kuvantamiskohtaisessa rajapintadokumentissa kuvataan kuvantamispyyntöjen, kuvantamistutkimusmerkintöjen ja kuvantamislausuntojen CDA R2 rakenne sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Laboratoriotutkimukset
Tieto Määrittely Kuvaus
Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -dokumentin Laboratoriotutkimukset  luvussa määritellään laboratoriotutkimusten (pyyntö, tutkimus, lausunto) tietosisällöt ja niihin liittyvät luokitukset sekä toiminnalliset vaatimukset (kirjaaminen potilastietojärjestelmissä, tietojen kokoaminen koosteiksi Tiedonhallintapalvelussa, koosteiden näyttäminen potilasyhteenvedolla).

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee Tiedonhallintapalvelun laboratoriotutkimustietoihin liittyvät vaatimukset potilastietojärjestelmille sekä Tiedonhallintapalvelulle.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö – Laboratoriotutkimukset (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö – Laboratoriotutkimuslausunnot (koodistopalvelu.kanta.fi)

THL/Tietosisältö – Laboratoriotutkimuspyynnöt (koodistopalvelu.kanta.fi)

Laboratoriotutkimusten tarkat tietosisällöt (pyyntö, tutkimus, lausunto) ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa (koodistopalvelusta löytyvät kaikki julkaistut tietosisällöt).

Rajapinta

Laboratorion CDA R2-merkinnät

Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat

Laboratoriokohtaisessa rajapintadokumentissa kuvataan laboratoriopyyntöjen, laboratoriotutkimusmerkintöjen ja laboratoriolausuntojen CDA R2 rakenne sekä niiden koostemuodon palauttamisformaatti (Tiedonhallintapalvelun koosteet ja ylläpidettävät asiakirjat).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät tällä sivulla kuvatut Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

 

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 9.4.2024