Arkistoasiakirjat

Arkistoasiakirjat

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat arkistoasiakirjoja (eli ei-hoidollisia asiakirjoja) CDA R2 rakenteilla Potilastiedon arkistoon.

Arkistoasiakirjoja ovat luovutusilmoitusasiakirjat ja ostopalvelun valtuutusasiakirjat.

Tietojen arkistointi- ja hakurajapinta on kuvattu Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteisistä määrittelyistä löytyvissä dokumenteissa

Taulukko: arkistoasiakirjat
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Luovutusilmoitusasiakirja

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Huom. Luovutusilmoitusasiakirjoista on tuotannossa kaksi erillistä versiota, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia.

Luovutusilmoitusasiakirjojen tietosisällöt ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan Luovutusilmoitusasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Ostopalvelun valtuutusasiakirja

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Huom. Ostopalvelun valtuutusasiakirjasta on tuotannossa kaksi erillistä versiota, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia.

Ostopalvelun valtuutus asiakirjojen tietosisällöt ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan Ostopalvelun valtuutusasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Sivua päivitetty 03.03.2021