Arkistoasiakirjat

Arkistoasiakirjat

Arkistoasiakirjoja ovat luovutusilmoitusasiakirjat ja ostopalvelun valtuutusasiakirjat. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat arkistoasiakirjoja (eli ei-hoidollisia asiakirjoja) CDA R2 rakenteilla Potilastiedon arkistoon.

Arkistoasiakirjoja ovat luovutusilmoitusasiakirjat ja ostopalvelun valtuutusasiakirjat.

Tietojen arkistointi- ja hakurajapinta on kuvattu Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteisistä määrittelyistä löytyvissä dokumenteissa

Määrittelyjen voimassaolo

  • ”Voimassa sertifioinnissa” kertoo, millä aikavälillä järjestelmän yhteistestaus tai tietoturvallisuuden arviointi tehdään kyseisen version mukaisesti. 
  • ”Voimassa tuotantokäytössä” kertoo, millä aikavälillä tuotannossa olevat järjestelmät saavat toimia kyseisen version mukaisesti.

Arkistoasiakirjat

Taulukko: Luovutusilmoitusasiakirja. Päivitetty 19.4.2024.
Tieto Määrittelyt Kuvaus Voimassa sertifioinnissa Voimassa tuotantokäytössä
Toiminnallisuus Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille Huom. Luovutusilmoitusasiakirjoista on tuotannossa kaksi erillistä versiota, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia.    
Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20161001 (koodistopalvelu.kanta.fi)

Luovutusilmoitusasiakirjojen tietosisällöt ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Luovutusilmoitus-asiakirjan uudempi, v. 2016 julkaistu versio.

Toistaiseksi 1.8.2016 alkaen. Toistaiseksi 1.10.2016 alkaen.
Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Luovutusilmoitusasiakirja 20121203 (koodistopalvelu.kanta.fi)

Luovutusilmoitusasiakirjojen tietosisällöt ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Luovutusilmoitusasiakirjan vanhempi, v. 2012 julkaistu versio.

v. 2013 - 31.7.2016 v. 2013 - 31.12.2025
Rajapinta Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan Luovutusilmoitusasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

   

 

Taulukko: Ostopalvelun valtuutusasiakirja. Päivitetty 19.4.2024.
Tieto Määrittelyt Kuvaus Voimassa sertifioinnissa Voimassa tuotantokäytössä
Toiminnallisuus Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Ostopalvelun valtuutusasiakirjasta on tuotannossa kaksi erillistä versiota, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia.

Voimassa oleva toiminnallinen määrittely kuvaa OSVA2-ostopalveluratkaisun.

Toistaiseksi 1.7.2023 alkaen. Toistaiseksi 1.12.2023 alkaen.
Toiminnallisuus Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Ostopalvelun valtuutusasiakirjasta on tuotannossa kaksi erillistä versiota, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia.

OSVA1-ostopalveluratkaisun toiminnalliset vaatimukset on kuvattu versiossa 1.2.

1.1.2014 - 30.6.2023 1.1.2014 - 31.12.2026
Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Ostopalvelun valtuutus 20200101 (koodistopalvelu.kanta.fi)

Ostopalvelun valtuutus asiakirjojen tietosisällöt ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Ostopalveluratkaisu versio 2.0, tuki OSVA2-ostopalvelun valtuutukselle.

Toistaiseksi 1.7.2023 alkaen. Toistaiseksi 1.12.2023 alkaen.
Tietosisältö eArkisto/Lomake - Ostopalvelun valtuutus 20140331 (koodistopalvelu.kanta.fi)

Ostopalvelun valtuutus asiakirjojen tietosisällöt ovat kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Ostopalveluratkaisu versio 1.0, tuki OSVA1-ostopalvelun valtuutukselle.

1.1.2014 - 30.6.2023 1.1.2014 - 31.12.2026
Rajapinta Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan Ostopalvelun valtuutusasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

   

 

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 20.5.2024