Ylläpidettävät asiakirjat

Ylläpidettävät asiakirjat

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat ylläpidettäviä asiakirjoja CDA R2 rakenteilla Potilastiedon arkistoon. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Ylläpidettävät asiakirjat voidaan jakaa kahteen osaan:

  • Kelan rekisterinpidossa oleviin potilastietojen luovutuksenhallintaan liittyviin asiakirjoihin ja potilaan tahdonilmaisuhin 
  • terveydenhuollon organisaatioiden rekisterinpidossa oleviin keskeisten terveystietojen ylläpidettäviin asiakirjoihin.

Tietojen arkistointi- ja hakurajapinta on kuvattu Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteisistä määrittelyistä löytyvissä dokumenteissa

Suostumus- ja kieltolomakkeiden pdf-muunnostiedostot (zip), sisältää esimerkkilomakkeet.

 

Ylläpidettävät asiakirjat 

Taulukko: Terveys- ja hoitosuunnitelma
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset (thl.fi)

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset -dokumentissa määritellään terveys- ja hoitosunnitelman tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Myös dokumentit Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelevät terveys- ja hoitosuunnitelmaa.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö - Terveys- ja hoitosuunnitelma (koodistopalvelu.kanta.fi)

Terveys- ja hoitosuunnitelman tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenne

Rajapintadokumentissa kuvataan terveys- ja hoitosuunnitelman tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Potilaan informointiasiakirja
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan - Versio 2016 (thl.fi)

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan -dokumentissa määritellään informointiasiakirjan toiminnallisia määrittelyjä. 

Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Potilaan informointiasiakirja (koodistopalvelu.kanta.fi)

Informointiasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan informointiasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Suostumus ja suostumuksen peruutus
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan - Versio 2016 (thl.fi)

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan -dokumentissa määritellään suostumusasiakirjan toiminnallisia määrittelyjä. 

Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Suostumus ja suostumuksen peruutus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Suostumusasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan suostumusasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan - Versio 2016 (thl.fi)

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan -dokumentissa määritellään kieltoasiakirjan toiminnallisia määrittelyjä. 

 

Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Kieltoasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan kieltoasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Lääkemääräyksen luovutuskielto
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Tietosisältö

Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto (koodistopalvelu.kanta.fi)

Lääkemääräyksen luovutuskieltoasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan lääkemääräyksen luovutuskieltoasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Elinluovutustahto
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 (thl.fi)

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 -dokumentin Tahdonilmaisut luvussa määritellään elinluovutustahdon tietosisällöt ja niihin liittyvät  toiminnalliset vaatimukset.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee  tahdonilmaisutietoihin liittyvät vaatimukset.

 

Tietosisältö

THL/Lomake - Elinluovutustahto (koodistopalvelu.kanta.fi)

Elinluovutustahdon tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan elinluovutustahdon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Hoitotahto
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 (thl.fi)

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 -dokumentin Tahdonilmaisut luvussa määritellään hoitotahdon tietosisällöt ja niihin liittyvät  toiminnalliset vaatimukset.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee tahdonilmaisutietoihin liittyvät vaatimukset.

 

Tietosisältö

THL/Lomake - Hoitotahto (koodistopalvelu.kanta.fi)

Hoitotahdon tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan hoitotahdon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Tietosisältö

Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Kanta-informointiasiakirja
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Tietosisältö

Kanta-palvelut/Lomake - Kanta-informointiasiakirja (koodistopalvelu.kanta.fi)

Kanta-informointiasiakirjan tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan Kanta-informointiasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto 
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Tietosisältö

Kanta-palvelut/Lomake - Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto (koodistopalvelu.kanta.fi)

Potilastiedon arkiston tietojen laajan luovutuskiellon tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan Potilastiedon arkiston tietojen laajan luovutuskiellon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 02.09.2021