Ylläpidettävät asiakirjat

Ylläpidettävät asiakirjat

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat ylläpidettäviä asiakirjoja CDA R2 rakenteilla tiedonhallintapalveluun ja tahdonilmaisupalveluun. Sivu on saatavilla vain suomeksi.

Ylläpidettävät asiakirjat voidaan jakaa kahteen osaan:

  • Kelan ja terveydenhuollon yhteisrekisterinpidossa oleviin potilastietojen luovutuksenhallintaan liittyviin asiakirjoihin ja potilaan tahdonilmaisuhin
  • terveydenhuollon organisaatioiden rekisterinpidossa oleviin keskeisten terveystietojen ylläpidettäviin asiakirjoihin.

Tietojen arkistointi- ja hakurajapinta on kuvattu Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteisistä määrittelyistä löytyvissä dokumenteissa

Potilastiedon arkiston luovutuslupa ja luovutuskielto -lomakkeiden sekä reseptin luovutuskielto -lomakkeen pdf-muunnostiedostot.

Ylläpidettävät asiakirjat

Taulukko: Terveys- ja hoitosuunnitelma
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset (julkari.fi)

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä tiedonhallintapalvelun vaatimuslista

Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset -dokumentissa määritellään terveys- ja hoitosuunnitelman tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Myös dokumentit Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely sekä Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelevät terveys- ja hoitosuunnitelmaa.

Tietosisältö

THL/Tietosisältö - Terveys- ja hoitosuunnitelma (koodistopalvelu.kanta.fi)

Terveys- ja hoitosuunnitelman tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Terveys- ja hoitosuunnitelma - CDA R2 potilaskertomusrakenne

Rajapintadokumentissa kuvataan terveys- ja hoitosuunnitelman tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Tahdonilmaisupalvelun asiakirjat

Taulukko: Kanta-informointi
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Toiminnallisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.
Tietosisältö Kanta-palvelut/Lomake - Kanta-informointiasiakirja (koodistopalvelu.kanta.fi) Kanta-informointi-asiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.
Rajapinta Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan kanta Kanta-informoinnin CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus

Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely

Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.

Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Luovutuslupa ja luovutusluvan peruutus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Luovutuslupa-asiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan suostumusasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

 

Taulukko: Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus

Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely

Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.

Tietosisältö

eArkisto/Lomake - Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus (koodistopalvelu.kanta.fi)

Kieltoasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan kieltoasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Lääkemääräyksen luovutuskielto
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Toiminnallisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.
Tietosisältö

Sähköinen lääkemääräys/Lomake - Lääkemääräystietojen luovutuskielto (koodistopalvelu.kanta.fi)

Lääkemääräyksen luovutuskieltoasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan lääkemääräyksen luovutuskieltoasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Elinluovutustahto
Tieto Määrittelyt Kuvaus

Toiminnallisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely

Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.

 

Tietosisältö

THL/Lomake - Elinluovutustahto (koodistopalvelu.kanta.fi)

Elinluovutustahdon tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan elinluovutustahdon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Taulukko: Hoitotahto
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Toiminnallisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.
Tietosisältö

THL/Lomake - Hoitotahto (koodistopalvelu.kanta.fi)

Hoitotahdon tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapinta

Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan hoitotahdon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

 

Taulukko: Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Toiminnallisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.
Tietosisältö Kanta-palvelut/Lomake - Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto (koodistopalvelu.kanta.fi) Tutkimusaineistolöydöstä koskevan yhteydenottokiellon tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.
Rajapinta Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan tutkimusaineistolöydöstä koskevan yhteydenottokiellon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

 

Taulukko: Eurooppalaisen potilasyhteenvedon informointi ja suostumus

Tieto Määrittelyt Kuvaus
Toiminnallisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely Määrittelyssä kerrotaan, kuinka tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.
Tietosisältö Kanta-palvelut/Lomake-Eurooppalaisen potilasyhteenvedon informointi ja suostumus (koodistopalvelu.kanta.fi) Eurooppalaisen potilasyhteenvedon informointi ja suostumus -asiakirjan tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.
Rajapinta Potilastiedon arkiston Kertomus ja lomakkeet (lomakkeiden yleinen rakenne)

Rajapintadokumentissa kuvataan eurooppalaisen potilasyhteenvedon informoinnin ja suostumuksen CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Tämä sivu on vain suomeksi, koska Potilastiedon arkiston määrittelyt ovat saatavilla vain suomeksi.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 17.4.2024