Ylläpidettävät asiakirjat

Ylläpidettävät asiakirjat

Tältä sivulta löytyvät toiminnalliset, tietosisältö- ja rajapintamäärittelyt, joilla potilastieto- ja erillisjärjestelmät arkistoivat ylläpidettäviä asiakirjoja CDA R2 rakenteilla Potilastiedon arkistoon.

Ylläpidettävät asiakirjat voidaan jakaa kahteen osaan:

  • Kelan rekisterinpidossa oleviin potilastietojen luovutuksenhallintaan liittyviin asiakirjoihin ja potilaan tahdonilmaisuhin 
  • terveydenhuollon organisaatioiden rekisterinpidossa oleviin keskeisten terveystietojen ylläpidettäviin asiakirjoihin.

Tietojen arkistointi- ja hakurajapinta on kuvattu Potilastiedon arkiston sovellusalueiden yhteisistä määrittelyistä löytyvissä dokumenteissa

Suostumus- ja kieltolomakkeiden pdf-muunnostiedostot (zip), sisältää esimerkkilomakkeet.

Taulukko: ylläpidettävät asiakirjat
Tieto Määrittelyt Kuvaus
Terveys- ja hoitosuunnitelma

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset -dokumentissa määritellään terveys- ja hoitosunnitelman tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Myös dokumentit Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 sekä Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelevät terveys- ja hoitosuunnitelmaa.

Terveys- ja hoitosuunnitelman tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan terveys- ja hoitosuunnitelman tietosisältöjen CDA R2 rakenne.

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Potilaan informointiasiakirja

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan -dokumentissa määritellään informointiasiakirjan toiminnallisia määrittelyjä. 

Informointiasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan informointiasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan..

Suostumus ja suostumuksen peruutus

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan -dokumentissa määritellään suostumusasiakirjan toiminnallisia määrittelyjä. 

Suostumusasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan suostumusasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Luovutuskielto ja luovutuskiellon peruutus

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Potilastiedon suostumustenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan -dokumentissa määritellään kieltoasiakirjan toiminnallisia määrittelyjä. 

Kieltoasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan kieltoasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Lääkemääräyksen luovutuskielto  

Tietosisältö

Rajapinta

Lääkemääräyksen luovutuskieltoasiakirjan tarkat tietosisällöt on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan lääkemääräyksen luovutuskieltoasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Elinluovutustahto

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 -dokumentin Tahdonilmaisut luvussa määritellään elinluovutustahdon tietosisällöt ja niihin liittyvät  toiminnalliset vaatimukset.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee  tahdonilmaisutietoihin liittyvät vaatimukset.

Elinluovutustahdon tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan elinluovutustahdon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Hoitotahto

Toiminnallisuus

Tietosisältö

Rajapinta

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely 2016 -dokumentin Tahdonilmaisut luvussa määritellään hoitotahdon tietosisällöt ja niihin liittyvät  toiminnalliset vaatimukset.

Tiedonhallintapalvelun vaatimuslista määrittelee tahdonilmaisutietoihin liittyvät vaatimukset.

Hoitotahdon tarkka tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan hoitotahdon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Sähköinen lääkemääräys/Lomake -Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus

Tietosisältö

Rajapinta

Rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan rajat ylittävän reseptin informointi ja suostumus CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Kanta-informointiasiakirja  

Tietosisältö

Rajapinta

Kanta-informointiasiakirjan tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan Kanta-informointiasiakirjan CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Potilastiedon arkiston tietojen laaja luovutuskielto

Tietosisältö

Rajapinta

Potilastiedon arkiston tietojen laajan luovutuskiellon tietosisältö on kuvattu ja julkaistu Kansallisessa koodistopalvelussa.

Rajapintadokumentissa kuvataan Potilastiedon arkiston tietojen laajan luovutuskiellon CDA R2 rakenne (yleinen lomakkeiden CDA R2 rakenne).

Näiden dokumenttien lisäksi on huomioitava näihin liittyvät Potilastiedon arkiston sovellualueiden yhteiset määrittelyt, jotka määrittelevät yleisen määrittelypohjan.

Sivua päivitetty 03.03.2021