Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi on palvelu, jonka käyttö edellyttää, että organisaatio käyttää Potilastiedon arkisto -palvelua. Palvelu mahdollistaa vanhojen potilastietojen hyödyntämisen hoitotilanteessa.

Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin

 • ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa
 • Potilastiedon arkisto -palvelunkäyttöönoton jälkeen, mutta joiden välittäminen Potilastiedon arkistoon käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa STM:n vaiheistusasetuksen mukaisesti.

Potilastiedon arkistolla on Arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen lupa, joka koskee myös vanhojen tietojen arkistointia. Vanhat tiedot voidaan onnistuneen tallennuksen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa Potilastiedon arkistossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa vanhoista potilastiedoista kuten muistakin arkistoimistaan asiakirjoista.

Vanhoja potilastietoja voi hakea omaan käyttöön, jolloin potilaan hoitoon liittyvä vanha tieto on hoitotilanteessa helposti saatavilla. Arkistoituja tietoja voi tarkastella Arkistonhoitajan käyttöliittymässä tai organisaation käytössä olevalla vanhojen tietojen katselimella. Vanhoja potilastietoja ei voi luovuttaa Potilastiedon arkiston kautta eikä tietoja näytetä Omakanta-palvelussa. Tiedot tulee kuitenkin pystyä luovuttamaan potilaalle hänen niitä pyytäessä. 

Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy siten, että terveydenhuollon toimija

 • ottaa yhteyttä arkistointitarpeesta osoitteeseen kantapalvelut@thl.fi
 • sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on 

 • liittynyt Kanta-asiakastesti-palvelun
 • liittynyt Potilastiedon arkistoon
 • toimittanut Kelalle hakemus-sitoumuksen
 • suorittanut palvelun käyttöönottoon liittyvän testausvaiheen ja raportoinut siitä Kelalle
 • toimittanut määritysten mukaisen aineiston Kelalle
 • korjannut virheelliset asiakirjat ja toimittanut ne Kelalle.

Käyttöönoton valmistelukokous

 • Kela, Valmistelukokouksen materiaali (pdf) 9.4.2018

Käyttöönotossa tarvittavat dokumentit

Lue lisää

Sivua päivitetty 26.09.2018