Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Palvelu mahdollistaa oman organisaation vanhojen potilastietojen siirtämisen Potilastiedon arkistoon. Sieltä tiedot ovat tarvittaessa organisaation hyödynnettävissä.

Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin

  • ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa
  • Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen, mutta joiden tallentaminen Potilastiedon arkistoon käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa.

Kun vanhat tiedot on arkistoitu Potilastiedon arkistoon, voidaan ne sen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa vanhoista potilastiedoista kuten muistakin arkistoimistaan asiakirjoista.

Palvelun hyödyt

Vanhoja potilastietoja voi hakea omaan käyttöön, jolloin potilaan hoitoon liittyvä vanha tieto on hoitotilanteessa helposti saatavilla. Arkistoituja tietoja voi tarkastella myös Arkistonhoitajan käyttöliittymässä.

Vanhoja potilastietoja ei voi luovuttaa Potilastiedon arkiston kautta eikä tietoja näytetä Omakanta-palvelussa. Tiedot tulee kuitenkin luovuttaa potilaalle, kun hän niitä pyytää.

Vanhojen potilastietojen arkistointi toiminnan päätyttyä

Huomaathan, että Vanhojen potilastietojen arkistoon tallennetut tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä. Kun rekisterinpitäjä päättää toimintansa, ei Vanhojen potilastietojen arkistoon tallennettuja tietoja voi enää käsitellä. Lue lisää Potilastietojen arkistointi toiminnan päätyttyä -sivulta.

Lue lisää

Sivua päivitetty 05.03.2021