Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Potilastiedon arkistoon on mahdollista tallentaa myös potilastiedot, jotka ovat syntyneet esimerkiksi ennen Kantaan liittymistä. Näitä kutsutaan vanhoiksi potilastiedoiksi.

Terveydenhuollon palvelunantaja voi siirtää Potilastiedon arkistoon myös niin sanotut vanhat potilastiedot, jotka on tallennettu terveydenhuollon järjestelmiin ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa. Myös käyttöönoton jälkeen syntyviä potilastietoja voidaan tallentaa vanhoina tietoina, jos niitä ei ole aiemmin tallennettu Potilastiedon arkistoon. 

Potilastiedon arkistoon ei voi tallentaa hallinnollisia asiakirjoja tai potilashallinnollisen rekisterin tietoa.

Vanhojen potilastietojen käyttö 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi hyödyntää vanhoja potilastietoja asiakastyössä järjestelmätoimittajan tarjoaman vanhojen tietojen katselimen avulla. Lisäksi Kanta-arkistonhoitajan roolissa toimiva henkilö näkee vanhat potilastiedot Arkistonhoitajan käyttöliittymällä. Hän voi esimerkiksi tarkistaa ovatko tiedot arkistoituneet ja tarvittaessa mitätöidä vanhoja asiakirjoja. 

Vanhoja potilastietoja ei voi luovuttaa Kannan kautta toiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalle, sillä vanhat tiedot ovat vain rekisterinpitäjän käytettävissä. Vanhoja tietoja on kuitenkin mahdollista luovuttaa muulla tavoin, esimerkiksi paperisina asiakirjoina, asiakkaan luovutuslupa ja kiellot huomioiden.

Vanhoina tietoina tallennetut potilastiedot eivät näy asiakkaalle OmaKannassa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus pyytää häntä koskevat potilastiedot terveydenhuollosta. 

Näin aloitat vanhojen potilastietojen arkistoinnin 

Voit ottaa Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun käyttöön sen jälkeen, kun organisaatiosi on liittynyt Potilastiedon arkiston käyttäjäksi.

Tutustu ensin koulutusmateriaaliin vanhojen potilastietojen arkistoinnista ja sovi sen jälkeen arkistointiprojektin aloittamisesta järjestelmätoimittajasi kanssa. 

Jos organisaatiollasi ei ole vielä vanhojen potilastietojen arkistointipalvelua, ota palvelu käyttöön:

  1. Tutustu Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönoton ohjeeseen (pdf), jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa käyttöönoton kulusta.
  2. Lue Vanhojen potilastietojen arkistoinnin palvelukuvaus ja käyttöehdot (pdf).
  3. Täytä lomake, jolla osoitat hyväksyneesi Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöehdot (pdf) ja lähetä lomake Kelaan postitse.
  4. Täytä Vanhojen potilastietojen tekniset tiedot -lomake (pdf) ja lähetä se osoitteeseen kanta@kanta.fi.
  5. Toimita määritysten mukaisesti muodostettu aineisto Kanta-palveluille. Vanhojen potilastietojen mahdolliset toimitustavat on kuvattu käyttöönoton ohjeessa.

Vanhojen potilastietojen arkistointi tehdään usein vaiheittain ja arkistointiprojekteissa voi olla pitkiäkin taukoja, joiden aikana tekniset tiedot ovat saattaneet muuttua. Ota tarvittaessa yhteyttä ja lähetä päivitetyt tiedot sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi
 

Lue lisää

Sivua päivitetty 3.4.2024