Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi on palvelu, jonka käyttö edellyttää, että organisaatio on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa. Vanhoihin asiakirjoihin kuuluvat myös sellaiset potilastiedot, jotka ovat tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin käyttöönoton jälkeen, mutta joiden välittäminen Potilastiedon arkistoon käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa STM:n vaiheistusasetuksen mukaisesti.

Potilastiedon arkistolla on Arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen lupa, joka koskee myös vanhojen tietojen arkistointia. Vanhat tiedot voidaan onnistuneen tallennuksen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa Potilastiedon arkistossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa vanhoista potilastiedoista kuten muistakin arkistoimistaan asiakirjoista.

Vanhoja potilastietoja voi hakea omaan käyttöön, jolloin potilaan hoitoon liittyvä vanha tieto on hoitotilanteessa helposti saatavilla. Arkistoituja tietoja voi tarkastella Arkistonhoitajan käyttöliittymässä tai organisaation käytössä olevalla vanhojen tietojen katselimella. Vanhoja potilastietoja ei voi luovuttaa Potilastiedon arkiston kautta eikä tietoja näytetä Omakanta-palvelussa. Tiedot tulee kuitenkin pystyä luovuttamaan potilaalle hänen niitä pyytäessä. 

Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy siten, että terveydenhuollon toimija ottaa yhteyttä arkistointitarpeesta osoitteeseen kantapalvelut@thl.fi ja sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa.

Käyttöönotossa tarvittavat dokumentit

Palvelun käyttöönotto etenee siten, että terveydenhuollon toimija on

  • liittynyt Potilastiedon arkistoon
  • toimittanut Kelalle Palvelukuvauksen hyväksyntä (Kanta Ekstranetissä) ja Tekniset tiedot -lomakkeen
  • omatoimisesti varmistanut koko tuotantoaineiston arkistointikelpoisuuden
  • toimittanut määritysten mukaisen aineiston Kelalle
  • korjannut virheelliset asiakirjat ja toimittanut ne Kelalle.

Lue lisää

Sivua päivitetty 11.09.2018