Lääketietokanta

Lääketietokanta

Lääketietokanta on ammattilaisille tarkoitettu palvelu, joka sisältää yhtenäiset ja ajantasaiset tiedot lääkkeistä ja lääkeaineista lääkkeen määräämistä ja toimittamista varten.

Lääkkeen perustietojen lisäksi tietokannassa on tiedot muun muassa lääkkeen hinnasta, korvattavuudesta ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (Lääketietokannan tietosisältö).

Lääketietokannassa on myyntiluvallisten resepti- ja itsehoitolääkkeiden lisäksi tiedot määräaikaisista erityislupavalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Lääkehaku (kela.fi) perustuu Lääketietokannan tietoihin ja sieltä voi tarkastaa yksittäisen valmisteen tiedot. Lääketietokanta ei sisällä mm. erityislupavalmisteita, yleisiä kauppatavaroita (kuten sidetarpeita) eikä apteekin valmistamia lääkkeitä. 

Lääketietokannan tiedot on päivitettävä apteekki- ja potilastietojärjestelmiin kuukauden 1. ja 15. päivä.

Lääketietokannan tiedot koostetaan eri lähteistä. Lääkkeiden tiedot pohjautuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkevalmisteiden perusrekisterin (fimea.fi) tietoihin. Lääkkeiden hintalautakunta (hila.fi) ja Kela tuottavat mm. lääkkeiden korvattavuuksiin liittyvää tietoa. Lääkeyritykset ilmoittavat lääkkeiden hintatiedot.

Tiedot joko Kelasta tai välittäjältä

Resepti-palvelua käyttävä organisaatio voi hankkia Lääketietokannan tiedot ja niiden päivitykset valitsemansa Lääketietokannan välittäjän kautta tai suoraan Kelasta. Organisaatio tai lääketietokannan välittäjä tekee Kelan kanssa sopimuksen Lääketietokannan hankkimisesta. Välittäjä ei saa periä Lääketietokannan tiedoista maksua tai muuta vastiketta omilta asiakkailtaan.

Lääketietokannan kanssa yhtäpitäviä tietoja voivat jakaa myös muut toimijat, jotka tuottavat jakelemansa lääketiedoston itse kokoamiensa tai muuta kautta hankkimiensa lääketietojen pohjalta.

Käyttötarkoitukset

Lääketietokantaa voi käyttää lääkkeiden määräämiseen, toimittamiseen ja korvaamiseen sekä muihin näihin liittyviin sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaisiin tarkoituksiin. Sitä voi käyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa mainittuja palveluja ja terveydenhuollon organisaatioiden lääkehuoltoon liittyviä tarkoituksia varten.

Lisätietoja palvelusta: kanta@kanta.fi

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.10.2023