Lääketietokanta

Lääketietokanta

Lääketietokanta on palvelu, joka sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset, ajantasaiset tiedot lääkkeistä.

Lääkkeen perustietojen lisäksi tietokannassa on tiedot muun muassa

  • lääkkeen hinnasta
  • korvattavuudesta
  • keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

Lääketietokannassa on myyntiluvallisten resepti- ja itsehoitolääkkeiden lisäksi tiedot määräaikaisista erityislupavalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista.

Kelan Lääkehaku (kela.fi) perustuu Lääketietokannan tietoihin ja sieltä voi tarkastaa yksittäisen valmisteen tiedot.

Lääketietokannan tiedot on päivitettävä apteekki- ja potilastietojärjestelmiin kuukauden 1. ja 15. päivä.

Lääketietokannasta on toistaiseksi jakelussa kaksi eri versiota, 2022 versio sekä sen rinnalla toimitettava vanha 2016 versio. Lääketietokannan 2016 version jakelua on jatkettu potilas- ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi niille palvelunantajille, joiden käytössä ei ole potilastietojärjestelmää, jossa olisi tuki Lääketietokannan 2022 versiolle ja sähköisen reseptin määrittelyversiolle 4.00.

Lääketietokannan tiedot koostetaan eri lähteistä

Lääketietokannan tiedot koostetaan eri lähteistä. Lääkkeiden tiedot pohjautuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääkevalmisteiden perusrekisterin (fimea.fi) tietoihin. Lääkkeiden hintalautakunta (hila.fi) ja Kela tuottavat mm. lääkkeiden korvattavuuksiin liittyvää tietoa. Lääkeyritykset ilmoittavat lääkkeiden hintatiedot.

Tiedot joko Kelasta tai välittäjältä

Resepti-palvelua käyttävä organisaatio voi hankkia Lääketietokannan tiedot ja niiden päivitykset valitsemansa Lääketietokannan välittäjän kautta tai suoraan Kelasta. Organisaatio tai Lääketietokannan välittäjä tekee Kelan kanssa sopimuksen Lääketietokannan hankkimisesta, lisätietoa sähköpostitse (kanta@kanta.fi). Organisaatio tai lääketietokannan välittäjä tekee Kelan kanssa sopimuksen Lääketietokannan hankkimisesta. Välittäjä ei saa periä Lääketietokannan tiedoista maksua tai muuta vastiketta omilta asiakkailtaan.

Lääketietokannan kanssa yhtäpitäviä tietoja voivat jakaa myös muut toimijat, jotka tuottavat jakelemansa lääketiedoston itse kokoamiensa tai muuta kautta hankkimiensa lääketietojen pohjalta.

Lisätietoja Lääketietokannasta saat osoitteesta kanta@kanta.fi.

Lue lisää

Sivua päivitetty 2.1.2024