Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.

Kanta-palveluja rakentaa kansallisella tasolla laaja sidosryhmäverkosto ja toimittajayhteistyökokous kokoaa tulevat muutokset tiiviiksi paketiksi. Yhteistyökokouksiin kutsutaan muut kansalliset toimijat, jotka liittyvät Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Vakiojäseniä ovat mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto (ent. VRK) ja Valvira. 

Toimittajayhteistyökokoukset ovat hyvin suosittuja. Tilaisuuksissa on mahdollisuus esittää muille osallistujille kysymyksiä ja kommentteja kehitettävistä palveluista ja toiminnallisuuksista. Kokouksissa tiedotetaan myös kansallisista määrittelyistä, jos ne vaativat erillisen tilaisuuden. Tilaisuuksiin osallistutaan Skypen kautta.

Toimittajayhteistyökokoukset 2021

Vuonna 2021 kokouksia järjestetään kuusi. Asialista lisätään Kokousmateriaalit 2021 -sivulle viikko ennen tilaisuutta. Kokoukset ovat Skype-kokouksia.

 • 10.2.2021 klo 9-11.30
 • 7.4.2021 klo 9-11.30
 • 16.6.2021 klo 9-11.30
 • 18.8.2021 klo 9-11.30
 • 26.10.2021 klo 9-11.30
 • 8.12.2021 klo 9-11.30

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit jatkuvat vuonna 2021. Niitä järjestetään säännöllisesti ja niissä käydään läpi määrittelyjä, järjestelmäkehitystä ja arkistoon liittymistä koskevia kysymyksiä.

Käsitellyt kysymykset ja vastaukset kootaan yhteenvetona ja julkaistaan kokousmateriaaleissa. Kyselytunneilla voi myös olla tietoiskuja ajankohtaisista aiheista.

Kyselytunnit järjestetään Skype-kokouksina ja niihin lähetetään erilliset kutsut. Toimittajayhteistyökokouksiin ja kyselytunneille kutsutaan ne tietojärjestelmätoimittajien asiantuntijat, jotka ovat kokouksia varten ilmoittaneet yhteystietonsa osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Jos tahdot kyselytuntien listalle, laita otsikkoon merkintä "Sos-kyselytunti - ilmoittautuminen.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kyselytunnit

 • to 28.1.2021 klo 13-15
 • to 25.3.2021 klo 13-15
 • to 27.5.2021 klo 13-15
 • to 23.9.2021 klo 13-15
 • to 9.12.2021 klo 13-15

Toimita kyselytunnille lähetettävät kysymykset viimeistään viikkoa ennen kyselytuntia osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Laita otsikoksi "Sos-kyselytunti xx.xx.2021 - sekä lisäotsikko tarvittaessa".

Omatietovarantoon liittyvä tuki

Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokoukset löytyvät HL7 Finland -yhdistyksen sivuilta.

Omatietovarantoon liitettäviä hyvinvointisovelluksia tekeviä sovelluskehittäjiä tukee avoin Finnish PHR chat -kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteisön keskustelukielenä on englanti. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikottain. Tämän lisäksi on mahdollista kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta kantakehitys@kanta.fi.

Muut palvelut

Kuva-aineistojen arkistoon, Potilastiedon arkistoon ja Reseptiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi.

Sivua päivitetty 01.02.2021

Tietojärjestelmätoimittajien tuki -osion alasivut