Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.

Kanta-palveluja rakentaa kansallisella tasolla laaja sidosryhmäverkosto ja toimittajayhteistyökokous kokoaa tulevat muutokset tiiviiksi paketiksi. Yhteistyökokouksiin kutsutaan muut kansalliset toimijat, jotka liittyvät Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Vakiojäseniä ovat mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Väestörekisterikeskus ja Valvira. 

Toimittajayhteistyökokoukset ovat hyvin suosittuja. Tilaisuuksissa on mahdollisuus esittää muille osallistujille kysymyksiä ja kommentteja kehitettävistä palveluista ja toiminnallisuuksista. Kokouksissa tiedotetaan myös kansallisista määrittelyistä, jos ne vaativat erillisen tilaisuuden. Tilaisuuksiin osallistutaan Skypen kautta.

Toimittajayhteistyökokoukset 2019

Kokouksia järjestetään viisi kertaa vuodessa. Asialista lisätään Kokousmateriaalit -sivulle viikko ennen tilaisuutta. Kokoukset ovat Skype-kokouksia.

  • 6.2.2019 klo 9–15
  • 24.4.2019 klo 9–15
  • 25.9.2019
  • 27.11.2019

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit jatkuvat vuonna 2019. Niitä järjestetään säännöllisesti ja niissä käydään läpi määrittelyjä, järjestelmäkehitystä ja arkistoon liittymistä koskevia kysymyksiä.

Käsitellyt kysymykset ja vastaukset kootaan yhteenvetona ja julkaistaan kokousmateriaaleissa. Kyselytunneilla voi myös olla tietoiskuja ajankohtaisista aiheista.

Tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettuja käyttöönoton valmistelutilaisuuksia järjestetään 2–3 kertaa vuodessa. Tilaisuuksiin kutsutaan ne järjestelmätoimittajat, jotka asiakastestauksen perusteella ovat valmiita aloittamaan yhteistestauksen seuraavalla yhteistestausjaksolla. Lisäksi tarpeen vaatiessa voidaan sopia toimittajakohtaisista tapaamisista noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua käyttöönottoa.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kyselytunnit 2019

  • ke 23.1. klo 13–15
  • ke 20.3. klo 13–15
  • ke 22.5. klo 13–15
  • ke 18.9. klo 13–15
  • ke 11.12. klo 13–15

Toimita kyselytunnille lähetettävät kysymykset viimeistään viikkoa ennen kyselytuntia osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Laita otsikoksi "Sos-kyselytunti xx.xx.2019 - sekä lisäotsikko tarvittaessa".

Tule mukaan kehittämään toimintaa

Kutsu toimittajayhteistyökokouksiin ja kyselytunneille lähetetään niille tietojärjestelmätoimittajien asiantuntijoille, jotka ovat kokouksia varten ilmoittaneet yhteystietonsa osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Jos tahdot kyselytuntien listalle, laita otsikkoon merkintä "Sos-kyselytunti - ilmoittautuminen.

Mikäli et ole osallistunut näihin tilaisuuksiin, lähetäthän yhteystietosi ja listan nimi edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen, ja sinut lisätään kutsuttavien henkilöiden listalle.

Omatietovarantoon liittyvä tuki

Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokoukset löytyvät HL7 Finland -yhdistyksen sivuilta.

Omatietovarantoon liitettäviä hyvinvointisovelluksia tekeviä sovelluskehittäjiä tukee avoin Finnish PHR chat -kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteisön keskustelukielenä on englanti. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikottain. Tämän lisäksi on mahdollista kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta kantakehitys@kanta.fi.

Muut palvelut

Kuva-aineistojen arkistoon, Potilastiedon arkistoon ja Reseptiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi.

Sivua päivitetty 26.04.2019

Tietojärjestelmätoimittajien tuki osion alasivut