Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.

Kanta-palveluja rakentaa kansallisella tasolla laaja sidosryhmäverkosto ja toimittajayhteistyökokous kokoaa tulevat muutokset tiiviiksi paketiksi. Yhteistyökokouksiin kutsutaan muut kansalliset toimijat, jotka liittyvät Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Vakiojäseniä ovat mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto (ent. VRK) ja Valvira. 

Toimittajayhteistyökokoukset ovat hyvin suosittuja. Tilaisuuksissa on mahdollisuus esittää muille osallistujille kysymyksiä ja kommentteja kehitettävistä palveluista ja toiminnallisuuksista. Kokouksissa tiedotetaan myös kansallisista määrittelyistä, jos ne vaativat erillisen tilaisuuden. Tilaisuuksiin osallistutaan Skypen kautta.

Toimittajayhteistyökokoukset 2020

Vuonna 2020 kokouksia järjestetään seitsemän. Asialista lisätään Kokousmateriaalit 2020 -sivulle viikko ennen tilaisuutta. Kokoukset ovat Skype-kokouksia.

 • 13.2.2020 klo 13–15
 • 1.4.2020 klo 9–11.30
 • 5.6.2020 klo 9–11.30
 • 24.8.2020 klo 9–11.30
 • 1.10.2020 klo 9–11.30
 • 5.11.2020 klo 9–11.30
 • 18.12. 2020 klo 9–11.30

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit jatkuvat vuonna 2019. Niitä järjestetään säännöllisesti ja niissä käydään läpi määrittelyjä, järjestelmäkehitystä ja arkistoon liittymistä koskevia kysymyksiä.

Käsitellyt kysymykset ja vastaukset kootaan yhteenvetona ja julkaistaan kokousmateriaaleissa. Kyselytunneilla voi myös olla tietoiskuja ajankohtaisista aiheista.

Kyselytunnit järjestetään Skype-kokouksina ja niihin lähetetään erilliset kutsut. Toimittajayhteistyökokouksiin ja kyselytunneille kutsutaan ne tietojärjestelmätoimittajien asiantuntijat, jotka ovat kokouksia varten ilmoittaneet yhteystietonsa osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Jos tahdot kyselytuntien listalle, laita otsikkoon merkintä "Sos-kyselytunti - ilmoittautuminen.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kyselytunnit

 •  ti 10.12.2019 klo 12.30–14.30
 • to 23.1.2020 klo 13-15
 • to 26.3.2020 klo 13-15
 • to 28.5.2020 klo 13-15
 • ke 23.9.2020 klo 13-15
 • to 3.12.2020 klo 13-15

Toimita kyselytunnille lähetettävät kysymykset viimeistään viikkoa ennen kyselytuntia osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Laita otsikoksi "Sos-kyselytunti xx.xx.2019 - sekä lisäotsikko tarvittaessa".

Käyttöönoton valmistelutilaisuudet tietojärjestelmätoimittajille

Tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettuja käyttöönoton valmistelutilaisuuksia järjestetään 2–3 kertaa vuodessa. Tilaisuuksiin kutsutaan ne järjestelmätoimittajat, jotka asiakastestauksen perusteella ovat valmiita aloittamaan yhteistestauksen seuraavalla yhteistestausjaksolla. Lisäksi tarpeen vaatiessa voidaan sopia toimittajakohtaisista tapaamisista noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua käyttöönottoa.

Yhteistestausjakso 3–8/2019 9/2019–4/2020 5–12/2020 1–6/2021 7–12/2021
Ilmoittautuminen ennen jakson alkua, viimeistään 2/2019 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021
Käyttöönoton valmistelutilaisuus tietojärjestelmätoimittajille to 14.2.2019 klo 9–11 ilmoitetaan myöhemmin ilmoitetaan myöhemmin ilmoitetaan myöhemmin ilmoitetaan myöhemmin

Käyttöönoton valmistelutilaisuudet sosiaalihuollon organisaatioille

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottaville sosiaalihuollon organisaatioille järjestetään kaksi kertaa vuodessa käyttöönottojen valmistelutilaisuudet, joihin tietojärjestelmätoimittaja osallistuu asiakkaansa kanssa. Tilaisuuksissa keskeisintä on sosiaalihuollon organisaatioiden tukeminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa.

Lisätietoja käyttöönottojen aikatauluista ja valmistelutilaisuuksista löydät sostiedonhallinnan verkkopalvelusta (thl.fi).

Omatietovarantoon liittyvä tuki

Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokoukset löytyvät HL7 Finland -yhdistyksen sivuilta.

Omatietovarantoon liitettäviä hyvinvointisovelluksia tekeviä sovelluskehittäjiä tukee avoin Finnish PHR chat -kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteisön keskustelukielenä on englanti. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikottain. Tämän lisäksi on mahdollista kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta kantakehitys@kanta.fi.

Muut palvelut

Kuva-aineistojen arkistoon, Potilastiedon arkistoon ja Reseptiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi.

Sivua päivitetty 06.08.2020

Tietojärjestelmätoimittajien tuki -osion alasivut