Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Järjestelmätoimittajille suunnatut yhteistyökokoukset ja muut tukitilaisuudet.

Kela järjestää tietojärjestelmätoimittajille yhteistyökokouksia ja tukitilaisuuksia, joiden tavoite on tarjota tietoa ja tukea muun muassa Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen ja määrittelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Tapahtumien tiedot siirretään tapahtumakalenteriin

Kanta.fissä on julkaistu tapahtumakalenteri, joka kokoaa yhteen Kanta-palveluiden tapahtumat ja koulutukset. Julkaisemme jatkossa kaikki tietojärjestelmätoimittajien tilaisuudet ja niiden materiaalit tapahtumakalenterissa.

Hae tapahtumia ja selaa niiden materiaaleja tapahtumakalenterissa.

Toimittajayhteistyökokous

Toimittajayhteistyökokous on potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.

Kanta-palveluja rakentaa kansallisella tasolla laaja sidosryhmäverkosto, ja toimittajayhteistyökokous kokoaa tulevat muutokset tiiviiksi paketiksi. Yhteistyökokouksiin kutsutaan myös muut kansalliset toimijat, jotka liittyvät Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Vakiojäseniä ovat mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto (ent. VRK) ja Valvira.

Toimittajayhteistyökokoukset ovat hyvin suosittuja. Tilaisuuksissa on mahdollisuus esittää muille osallistujille kysymyksiä ja kommentteja kehitettävistä palveluista ja toiminnallisuuksista. Kokouksissa tiedotetaan myös kansallisista määrittelyistä, jos ne vaativat erillisen tilaisuuden. Tilaisuuksiin osallistutaan Teamsin kautta.

Toimittajayhteistyökokoukset 2023

Vuonna 2023 kokouksia järjestetään viisi. Kokoukset ovat Teams-kokouksia.

  • To 26.1.2023 klo 9-12
  • Ke 29.3.2023 klo 9-12
  • Ke 14.6.2023 klo 9-12
  • Ke 13.9.2023 klo 9-12
  • Ke 15.11.2023 klo 9-12

Jos haluat osallistua toimittajayhteistyökokouksiin, ilmoita yhteystietosi osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Anna viestin otsikoksi ”Toimittajayhteistyökokous - ilmoittautuminen”.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit jatkuvat vuonna 2023, mutta tilaisuuden nimi vaihtuu. Uusi nimi on Infot sosiaalihuollon tietojärjestelmätoimittajille. Tilaisuuksia järjestetään viisi kertaa vuodessa ja niissä käsitellään määrittelyjä, järjestelmäkehitystä sekä arkistoon liittymistä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä. Lisäksi järjestämme tietojärjestelmätoimittajien kanssa kaksi kertaa vuodessa kahdenkeskeisiä toimittajatapaamisia.

Infot sosiaalihuollon tietojärjestelmätoimittajille 2023

  • to 26.1.2023 klo 13-15
  • to 16.3.2023 klo 13-15
  • to 25.5.2023 klo 13-15
  • to 28.9.2023 klo 13-15
  • pe 15.12.2023 klo 13-15

Infot järjestetään Teams-kokouksina ja niihin lähetetään erilliset kutsut. Jos haluat osallistua infoon, ilmoita yhteystietosi osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Anna viestin otsikoksi ”Sos-infoon - ilmoittautuminen”. Voit ilmoittautua samalla viestillä myös toimittajayhteistyökokouksiin, jos haluat osallistua molempiin. Mainitse se kuitenkin viestissä erikseen.

Tilaisuuksissa esitellyt materiaalit jaetaan käytössä olevan Teams-työtilan kautta. Ennakkokysymyksiä on mahdollista lähettää Teams-työtilassa olevan Ennakkokysymykset- välilehden kautta. 

Omatietovarantoon liittyvä tuki

Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokoukset löytyvät HL7 Finland -yhdistyksen sivuilta.

Omatietovarantoon liitettäviä hyvinvointisovelluksia tekeviä sovelluskehittäjiä tukee avoin Finnish PHR chat -kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteisön keskustelukielenä on englanti. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikottain. Tämän lisäksi on mahdollista kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta kantakehitys@kanta.fi.

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumi

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumin tavoitteena on, että potilastietojärjestelmät vastaavat suun terveydenhuollon tarpeita kirjaamiskäytäntöjen, muiden toimintamallien ja määriteltyjen tietorakenteiden osalta. Foorumi on suunnattu suun terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajille ja sen järjestävät Kela ja THL.

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumiin kutsutaan automaattisesti ne tietojärjestelmätoimittajien asiantuntijat, jotka ovat olleet mukana aiemmissa Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumeissa. Uudet henkilöt voivat ilmoittautua mukaan foorumiin laittamalla sähköpostiviestin osoitteeseen kanta@kanta.fi. Laita viestin otsikkoon merkintä "Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumin ilmoittautuminen" ja kerro viestissä nimesi, sähköpostiosoitteesi, matkapuhelinnumerosi (turvasähköpostin PIN-koodin vastaanottamista varten) ja edustamasi organisaatio.

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumi järjestetään Teams-kokouksena ja siihen lähetetään erilliset kutsut. Seuraava foorumi pidetään 13.11.2023 klo 14.00-16.00.

Muut palvelut

Kuva-aineistojen arkistoon, Potilastiedon arkistoon ja Reseptiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi.

Sivua päivitetty 5.12.2023