Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston FHIR-määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston FHIR-määrittelyt

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston rajapintoihin liittyvät FHIR-määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakirjojen luovuttamisesta toiselle rekisterinpitäjälle Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ulkopuolelle tulee muodostaa luovutusilmoitus. Luovutusilmoitus korvaa nykyisen kertomusmerkinnän asiakastietojen luovuttamisesta ja toiminnallisuus tulee ottaa käyttöön viimeistään asiakastietolain (703/2023) liittymisvelvoitteen mukaisessa tietojärjestelmässä. Luovutusilmoitukset tallennetaan Valtakunnalliseen lokirekisterien säilytyspalveluun FHIR-muodossa.

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen ja luovutuksen seurannan keskeiset periaatteet on kuvattu julkaisussa Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

  • Luku 14 Luovutustenhallinta
  • Luku 14.5 Asiakastietojen luovuttaminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ulkopuolelle

 

Taulukko: Käyttötapaukset
Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Tallenna luovutusilmoitus, versio 1.0_RC2, 27.3.2024 Tallenna luovutusilmoitus -käyttötapausta käytetään, kun valtakunnalliseen lokirekisterien säilytyspalveluun tallennetaan uusi sosiaalihuollon luovutusilmoitus.     RC  

 

Taulukko: Tietosisältö ja metatiedot
Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa

Tietosisältö (https://simplifier.net/guide/kanta-sosiaalihuolto-r4), versio 1.0_RC2, 27.3.2024

Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisesta ilmoitettavat tiedot. RC  
Metatiedot (https://simplifier.net/guide/kanta-sosiaalihuolto-r4), versio 1.0_RC2, 27.3.2024 Lähettävän järjestelmän ja Kanta-palvelujen tuottamat metatiedot.

RC

 

 
Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältöjen FHIR-profiilit (simplifier.net/guide), versio 1.0_RC2, 27.3.2024 Luovutusilmoituksen profiilien tekstimuotoiset kuvaukset Sosiaalihuollon implementointioppaassa (suomenkielinen). RC  
Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältöjen FHIR-profiilit R4 (simplifier.net)  Sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältö noudattaa kansalliseen tietosisältöön hyväksyttyjä HL 7 FHIR-standardin mukaisia profiileja. Profiilit löytyvät Simplifier -profiilirekisteristä Kanta sosiaalihuolto R4 projektista.    

 

Lisätietoa

HL7 FHIR standard (hl7.org, englanninkielinen)

Sivua päivitetty 26.3.2024