Specifikationer av Socialvårdens klientdatalager

Specifikationer av Socialvårdens klientdatalager

Specifikationerna innefattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer, specifikationer av informationsinnehåll samt tekniska gränssnittsbeskrivningar för informationssystem som ansluts till Kanta-tjänsterna och för de riksomfattande informationssystemtjänsterna.

Ändringar i namnen på Kanta-tjänsterna

Namnen på följande Kanta-tjänster ändras i maj 2024

  • Patientdataarkivet -> Patientdatalagret
  • Klientdataarkivet för socialvården -> Socialvårdens klientdatalager
  • Arkivet över bildmaterial -> Datalagret för bildmaterial

Vi uppdaterar ändringarna på kanta.fi i etapper.

Specifikationerna som gäller Socialvårdens klientdatalager innefattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer och specifikationer av informationsinnehåll samt tekniska gränssnittsbeskrivningar.

De senaste uppdateringarna

Information om uppdateringar finns på de finskspråkiga sidan

Specifikationer som gäller alla Kanta-tjänster

Stöd i anslutning till Socialvårdens klientdatalager

Specifikationsdokumenten finns på de finskspråkiga sidorna.

Information om samarbetsmöten för leverantörer, frågetimmar och förberedande möten vid införandena finns på sidan Stöd till informationssystemleverantörer. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 24.5.2024