Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Specifikationerna omfattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer, specifikationer av datainnehållet samt tekniska gränssnittsbeskrivningar för informationssystem och riksomfattande informationssystemtjänster som ansluts till Kanta-tjänsterna.

Arbetet med att utveckla fas 1 av Kanta-tjänsterna för socialvården pågår och avsikten är att tjänsten ska tas i bruk 2018.

Specifikationerna av Kanta-tjänsterna för socialvården ingår i projektet för genomförande av riksomfattande informationssystemtjänster och formbunden dokumentation inom socialvården (Kansa-projektet).

Specifikationerna omfattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer, specifikationer av datainnehållet samt tekniska gränssnittsbeskrivningar för informationssystem och riksomfattande informationssystemtjänster som ansluts till Kanta-tjänsterna.

Tills vidare finns specifikationerna endast på finska.

Mer information om den riksomfattande utvecklingen av informationshanteringen inom socialvården finns på THL:s webbsidor (thl.fi, endast på finska) och sotetiedonhallinta@thl.fi.

Bakgrund

Beskrivning av helhetsarkitekturen Behandling av klientuppgifter och riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården

Lösningsarkitektur för riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården

Läs mer

Sidan har uppdaterats 07.01.2021

Undersidor för delen Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården