Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Specifikationerna innefattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer, specifikationer av informationsinnehåll samt tekniska gränssnittsbeskrivningar för informationssystem som ansluts till Kanta-tjänsterna och för de riksomfattande informationssystemtjänsterna.

Specifikationerna som gäller Klientdataarkivet för socialvården innefattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer och specifikationer av informationsinnehåll samt tekniska gränssnittsbeskrivningar.

De senaste uppdateringarna

Information om uppdateringar finns på de finskspråkiga sidan

Specifikationer som gäller alla Kanta-tjänster

Stöd i anslutning till Klientdataarkivet för socialvården

Specifikationsdokumenten finns på de finskspråkiga sidorna.

Information om samarbetsmöten för leverantörer, frågetimmar och förberedande möten vid införandena finns på sidan Stöd till informationssystemleverantörer. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 04.04.2022