Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Arbetet med att utveckla fas 1 av Kanta-tjänsterna för socialvården pågår och avsikten är att tjänsten ska tas i bruk 2018.

Specifikationerna av Kanta-tjänsterna för socialvården ingår i projektet för genomförande av riksomfattande informationssystemtjänster och formbunden dokumentation inom socialvården (Kansa-projektet).

Specifikationerna omfattar en lösningsarkitektur, funktionella specifikationer, specifikationer av datainnehållet samt tekniska gränssnittsbeskrivningar för informationssystem och riksomfattande informationssystemtjänster som ansluts till Kanta-tjänsterna.

Tills vidare finns specifikationerna endast på finska.

Mer information om den riksomfattande utvecklingen av informationshanteringen inom socialvården finns på THL:s webbsidor (thl.fi, endast på finska) och sotetiedonhallinta@thl.fi.

Bakgrund

Beskrivning av helhetsarkitekturen Behandling av klientuppgifter och riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården

Lösningsarkitektur för riksomfattande informationssystemtjänster inom socialvården

Läs mer

Sidan har uppdaterats 06.05.2020