Aktuellt

Publiceringstidtabell

Tidtabeller för utveckling och samtestning av Kanta-tjänsterna.

Kanta-valideringstjänsten

Kanta-valideringstjänsten

Valideringstjänsten är ett verktyg som används för kontroll av handlingars datastruktur.

Certifiering

Certifiering är en process via vilken man verifierar att de väsentliga kraven på informationssystemet uppfylls. Certifieringen gäller informationssystem som ansluter sig till Kanta-tjänsterna samt Kanta-förmedlingstjänsterna.