Aktuellt

Publiceringstidtabell

Tidtabeller för utveckling och samtestning av Kanta-tjänsterna.

Klientuppgiftslagen

Klientuppgiftslagen förnyas

Lagreformen medför också förändringar i Kanta-tjänsternas utlämnande av klient- och patientuppgifter. Hur påverkar detta specifikationerna som gäller hantering av utlämnanden från Patientdataarkivet?

Certifiering

Certifiering är en process via vilken man verifierar att de väsentliga kraven på informationssystemet uppfylls. Certifieringen gäller informationssystem som ansluter sig till Kanta-tjänsterna samt Kanta-förmedlingstjänsterna.