Menyvisning

Testning

Vid samtestningen testas klient- och patientdatasystemen mot varandra och mot Kanta-tjänsterna. På så sätt säkerställer man att systemen är interoperabla när de överförs till produktionsmiljön.

Samtestning

Samtestning är kvalitetssäkringsarbete på nationell nivå och ett led i säkerställandet av att klient- och patientdatasystemen är säkra att använda via Kanta-tjänsterna. Här hittar du ett omfattande faktapaket om samtestning.

Anmälan till samtestning

När allt är klart för att inleda samtestning hittar du anmälningsblanketterna här.

Stöd vid testningen

För systemleverantörer och kundorganisationer inom social- och hälsovården erbjuder Kanta-tjänsterna tjänster som stöd vid samtestningen. Här hittar du information om våra stödtjänster.

Testetikett

Här hittar du information om den etikett som ska iakttas i samband med Kanta-kundtesttjänsten.

Läget i fråga om samtestningar

Här hittar du information om olika systemleverantörers pågående och godkända samtestningar, ordnade efter tjänst.

Från testning till produktionsanvändning

Här hittar du information om samtestning och ibruktagningsprov.