Stöd vid testningen

Stöd vid testningen

Kanta-tjänsterna erbjuder systemleverantörer och deras kundorganisationer stöd av olika slag vid både egen testning och samtestning.

Kanta-tjänsterna kan på begäran leverera en rimlig mängd testmaterial till kunden. Leveranstid för testmaterialet är cirka två veckor. Exempel på testmaterial som Kanta-tjänsterna levererar är recept, begäranden om förnyelse samt bilddiagnostikhandlingar. Mer information om testmaterialet finns på sidan Testmaterial. En organisation som utför test i kundtesttjänsten kan dessutom utnyttja testtjänsten för MittKanta samt valideringstjänsten som stöd för sin testning.

FPA tar inte ställning till informationssystemens användargränssnitt och stöder inte systemleverantören i substansfrågor. Systemleverantören ska vid både egen testning och samtestning ha tillgång till expertstöd antingen från sin egen eller sin kunds sida i frågor som gäller exempelvis farmaci och läkemedelsbehandling.

Sidan har uppdaterats 6.9.2023

Undersidor för delen Stöd vid testningen