Samtestningarnas innehåll

Samtestningarnas innehåll

Faserna i samtestningarna med olika Kanta-tjänster och antalet testfall varierar beroende på vilket innehåll som samtestas. Samtestningarnas innehåll och omfattning presenteras på den här sidan.

Samtestningar ordnas för innehåll enligt publiceringstidtabellen (endast på finska), så att tidsschemat för samtestningarna följer det tidsschema som presenterats i publiceringstidtabellen. Systemändringar som görs av systemleverantören eller FPA kan också leda till behov av samtestning. Då kommer man separat överens om tidsschemat för samtestningen.

Arkivet över bildmaterial

I Arkivet över bildmaterial är det möjligt att samtesta radiologiskt och EKG-innehåll.

I senare skeden är det möjligt att samtesta utvidgade informationsinnehåll, till exempel

 • bilder tagna med hjälp av synligt ljus (ögonbottenbilder)
 • bilder inom mun- och tandvården.

Datalagret för egna uppgifter

När det gäller Datalagret för egna uppgifter är det möjligt att samtesta implementeringar enligt olika FHIR-standardversioner. Av nya aktörer krävs att deras implementering motsvarar den senaste FHIR-standardversionen.

Patientdataarkivet

​​​​​I Patientdataarkivet är det möjligt att testa följande samtestningar:

 • arkiveringar och sökningar:
  • diagnoser
  • risker
  • åtgärder
  • vaccinationer
  • fysiologiska mätningar
  • bilddiagnostik
  • laboratorium
  • anmälan om utlämnandet
 • uppgradering av specifikationsversionen 2014-2016
 • viljeyttringar och hantering av utlämnande av uppgifter
 • mun- och tandvård
 • FPA:s läkarintyg
 • intyg enligt mentalvårdslagen
 • läkarutlåtande om körförmågan
 • fullmakt för köpta tjänster
 • remisser och svar i vården
 • hälso- och vårdplan
 • optometri
 • utnyttjande av strukturerade hälsouppgifter från Informationshanteringstjänsten
 • sköta ärenden för minderåriga.

I dokumentet Innehållet i samtestningar av Patientdataarkivet presenteras det datainnehåll i Patientdataarkivet som samtestas, testernas omfattning och testfasen. Därtill beskriver man i dokumentet sambanden mellan de olika innehållen och tips som underlättar skapande av innehåll samt planeringen av deras samtestning.

Testfallen för samtestningen av Patientdataarkivet omfattar bastest för respektive innehåll. Innan samtestningen börjar kartlägger FPA tillsammans med systemleverantören den användarprofil/de användarprofiler som behövs vid samtestningen samt andra uppgifter som behövs för testningen. Så här säkerställer man att testinnehållet är vältäckande och att det riktas rätt.

Recept

För Recepttjänstens del är det möjligt att testa implementeringar enligt den senaste specifikationsversionen (endast på finska).

Testningar kan utföras med två olika profiler:

 • apotekssystem
 • patientdatasystem.

Klientdataarkivet för socialvården

I tjänsten Klientdataarkivet för socialvården är det möjligt att samtesta implementeringar enligt den senaste specifikationsversionen. En del av funktionerna kan tas i bruk stegvis och delimplementeringar kan också samtestas separat. Samtliga funktioner kräver att man använder de senaste schemaversionerna som publicerats i Sosmeta (thl.fi) med statusen Klar av klient- och ärendehandlingar.

Funktioner:

 • Arkivering, versionering, makulering och sökningar av handlingar i enlighet med profil:
  • system som behandlar klientuppgifter inom socialvården
  • system som producerar uppgifter för Klientdataarkivet för socialvården
  • system eller tjänst som hämtar uppgifter ur Klientdataarkivet för socialvården
  • system eller tjänst som skickar uppgifter till Klientdataarkivet för socialvården.
 • Strukturerade anteckningar i en klientjournal samt klienthandlingar (JSON + XHTML) kan tas i bruk i delar. Samtliga nya klienthandlingar testas separat. Handlingarna kan testas på eget initiativ i kundtestmiljön när de har statusen Under testning i Sosmeta. Samtestningen kan inledas när handlingarna har statusen Klar.
 • Tjänsteanordnarens registeranvändning med åtkomsträtt
 • Gemensamt ärende
 • Modell för gemensam anslutning.

I regel omfattar samtesteringar av Klientdataarkivet för socialvården testningsfaser mellan systemleverantören och FPA samt mellan kundorganisationen och FPA. I samtestningen av åtkomsträtten till register ingår dessutom korstestning med en annan systemleverantör. Korstestning kan också förekomma vid samtestning av modellen för gemensam anslutning, om återkomsträtt till register ingår vid anslutningen för den ena eller bägge som ansluter sig.

De organisationer som anslutit sig före utgången av 2022 kan lagra klienthandlingar i fas 1 till och med den 31 december 2023. Efter det tar Klientdataarkivet för socialvården inte längre emot datainnehåll enligt fas 1. Därefter kan i klientdataarkivet arkiveras gamla klienthandlingar och klienthandlingar i fas 2 eller senare (Metadata för klienthandlingar /Handlingsgrupper, Handboken om Kanta-tjänsterna för aktörer inom socialvården).

Sidan har uppdaterats 17.01.2022