Samtestningarnas innehåll

Samtestningarnas innehåll

Faserna i samtestningarna med olika Kanta-tjänster och antalet testfall varierar beroende på vilket innehåll som samtestas. Samtestningarnas innehåll och omfattning presenteras på den här sidan.

Samtestningar ordnas för innehåll enligt publiceringstidtabellen (pdf, endast på finska), så att tidsschemat för samtestningarna följer det tidsschema som presenterats i publiceringstidtabellen. Systemändringar som görs av systemleverantören eller FPA kan också leda till behov av samtestning. Då kommer man separat överens om tidsschemat för samtestningen.

Arkivet över bildmaterial

I fas I av Arkivet över bildmaterial är det möjligt att testa radiologiskt innehåll. Samtestningar i fas I kan utföras i perioder enligt publiceringstidtabellen.

I fas II är det möjligt att samtesta utvidgade informationsinnehåll, till exempel

 • EKG
 • bilder tagna med hjälp av synligt ljus (ögonbottenbilder)
 • bilder inom mun- och tandvården.

Patientdataarkivet

Informationsinnehåll i fas I enligt förordningen om informationstjänster:

 • arkivering inom primärvården och den specialiserade hälso- och sjukvården
  • diagnoser
  • risker
  • åtgärder
  • vaccinationer
  • fysiologiska mätningar
 • hantering av samtycken samt sökningar
 • bilddiagnostik
 • laboratorium.

Informationsinnehåll i fas II:

 • arkivering inom mun- och tandvården
 • FPA:s läkarintyg
 • intyg enligt mentalvårdslagen
 • fullmakt för köpta tjänster
 • remisser och svar i vården
 • hälso- och vårdplan.

Dessutom är det möjligt att samtesta informationsinnehåll som inte upptas i förordningen om informationstjänster. Exempel på sådant innehåll är optometri samt läkarutlåtande om körförmågan.

I dokumentet Innehållet i samtestningar av Patientdataarkivet presenteras det datainnehåll i Patientdataarkivet som samtestas, testernas omfattning och testskeden. Därtill beskriver man i dokumentet sambanden mellan de olika innehållen och tips som underlättar skapande av innehåll samt planeringen av deras samtestning. Testfallen för samtestningen av Patientdataarkivet omfattar bastest för respektive innehåll. Innan samtestningen börjar kartlägger FPA tillsammans med systemleverantören den användarprofil/de användarprofiler som behövs vid samtestningen samt andra uppgifter som behövs för testningen. Så här säkerställer man att testinnehållet är vältäckande och att det riktas rätt.

Recept

För Recepttjänstens del är det möjligt att testa implementeringar enligt den senaste specifikationsversionen (endast på finska).

Testningar kan utföras med två olika profiler:

 • apotekssystem
 • patientdatasystem.

Klientdataarkivet för socialvården

I den första fasen är det möjligt att samtesta följande innehåll:

 • hantering av klienthandlingar och arkivering i icke strukturerad form
 • ärendehantering och hantering av klientrelationer.

Samtestningens innehåll bestäms enligt den anslutningsprofil som används. Anslutningsprofilerna för Klientdataarkivet för socialvården är

 • lagrande system
 • anslutande system
 • läsande system
 • datalevererande applikation eller tjänst / migrationsprofil.

Samtestningarna i fas II kommer att inledas 2020 i enlighet med publiceringstidtabellen. Vid samtestningen i fas II testas följande innehåll.

 • yrkesutbildad persons signering
 • journalanteckningar i strukturerad form
 • gemensamt ärende
 • berikad sammanställning av handlingar
 • handlingar från fas II (klientrelationshandling, ärendehandling, de första klienthandlingarna)
 • visning av uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Sidan har uppdaterats 08.07.2019