Läget i fråga om samtestningar

Läget i fråga om samtestningar

Som ett led i certifieringen måste system som ansluter sig till Kanta-tjänsterna klara samtestningen innan systemet tas i användning för produktion.

För att få delta i samtestningen krävs att systemet har klarat i förväg specificerade tester och att systemtillverkaren har förbundit sig att genomföra samtestningen enligt det gemensamma tidsschemat och den gemensamma planen. På undersidorna Läget i fråga om samtestningar uppräknas pågående och godkända samtestningar av olika Kanta-tjänster.

Frågor som gäller samtestningar skickas till yhteistestaus@kanta.fi.

Som ett led i certifieringen utförs samtestning med FPA:s Kanta-tjänster och auditering av informationssäkerheten tillsammans med ett bedömningsorgan som godkänts av Kommunikationsverket. Efter godkänd certifiering får systemet eller förmedlingstjänsten ett överensstämmelseintyg i enlighet med klientuppgiftslagen. Alla system som ansluts till Kanta-tjänsterna måste ha ett sådant intyg.

Valvira upprätthåller ett register över informationssystem som överensstämmer med kraven (valvira.fi). Kontakt astl-asiat@valvira.fi.

Sidan har uppdaterats 6.9.2023