Anmälan till samtestning

Anmälan till samtestning

Användningsfallen enligt samtestningskraven och patientdatasystemets tilltänkta användning ska vara implementerade och testade vid leverantörens egen testning. Förtesten i anmälningsblanketten ska rapporteras till Kanta-tjänsterna i samband med anmälan till samtestningen.

Före anmälan till samtestning ska systemleverantören bekanta sig med samtestningsprocessen samt med parter och ansvar.

Vid anmälan till samtestning ska systemleverantören skicka in anmälningsblanketten, THL:s systemblankett (Föreskrift 5/2021: bilaga 2, thl.fi, endast på finska) och en arkitekturbeskrivning på logisk nivå till adressen yhteistestaus@kanta.fi senast två månader innan den planerade samtestningen inleds.

Om lämplig ansökningsblankett saknas, vänligen kontakta samtestningen (yhteistestaus@kanta.fi).

Utöver samtestningarna enligt publiceringstidtabellen (endast på finska) ordnar FPA också samtestningar som tar sikte på en första certifiering för de system som ännu inte har deltagit i samtestning. Läs mer om samtestningsprocessen för ett nytt system som ska certifieras.

Samtestningar med Recepttjänsten

Samtestning av Patientdataarkivet

Anmälan till följande samtestningar kan göras genom att skicka e-post till adressen yhteistestaus@kanta.fi (inget separat anmälningsformulär):

  • Verifiering av ändringar i bilddiagnostiska handlingar i arkivet över bildmaterial 
  • Utskrift av coronaintyg inom hälso- och sjukvården
  • Munhälsovård: Fas 2.

Samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården

Klientdatasystemet ska uppfylla kraven enligt anslutningsskyldigheten och vara i bruk hos tjänstetillhandahållarna senast 1.9.2024. Samtestningen ska ha utförts och Valviras anmälan ska ha lämnats in senast före utgången av augusti.

Samtestningar med Arkivet över bildmaterial

Samtestning med Datalagret för egna uppgifter

Med samtestning med Datalagret för egna uppgifter avses verifiering av applikationens interna testning och säkerställande av funktionen mot Kanta-tjänsternas kundtestmiljön. Läs mer på sidan Integrering av en applikation till Datalagret för egna uppgifter.

Anslutning till kundtestmiljön för Datalagret för egna uppgifter sker i det skede då man anmäler sig till samtestning.

Arbetsrum för samtestning

Arbetsrummen för samtestning med Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen Partners. Inloggning på webbplatsen kräver ett användarnamn och varje person som deltar i samtestningen måste ha ett användarnamn.

Arbetsrummen för samtestning är uppdelade i helheterna Arkivet över bildmaterial, Patientdataarkivet, Receptet och Klientdataarkivet för socialvården. Inloggning i arbetsrummen sker via länkarna nedan:

Länken till arbetsrummet ledar till den nya identifieringssidan för arbetsrummen, där e-postadressen och lösenordet ska matas in. När identifieringen har lyckats styrs användaren till arbetsrummet. De som använder ett Partners-arbetsrum får automatiskt ett nytt lösenord per e-post med fyra månaders mellanrum.

Närmare information: yhteistestaus@kanta.fi.

Så här beställer du nya användarnamn

FPA skapar användarnamn efterhand som de behövs. För skapandet av nya användarnamn behövs följande uppgifter:

  • e-postadress
  • mobiltelefonnummer
  • förnamn
  • efternamn
  • organisationens namn
  • språk

Uppgifterna skickas till adressen yhteistestaus@kanta.fi. I meddelandet ska också anges för vilken samtestning/vilka samtestningar användarnamnen behövs.

Sidan har uppdaterats 13.2.2024