Anmälan till samtestning

Anmälan till samtestning

Användningsfallen enligt samtestningskraven och patientdatasystemets tilltänkta användning ska vara implementerade och testade vid leverantörens egen testning och förtesten i anmälningsblanketten ska rapporteras till Kanta-tjänsterna innan samtestningsperioden börjar.

Vid anmälan till samtestning ska systemleverantören skicka in anmälningsblanketten, THL:s systemblankett (thl.fi, endast på finska) och vid behov en arkitekturbeskrivning till adressen yhteistestaus@kanta.fi senast två månader före den samtestningsperiod som anges i publiceringstidtabellen (endast på finska). Utöver samtestningarna enligt publiceringstidtabellen ordnar FPA också samtestningar som tar sikte på en första certifiering för de system som ännu inte har deltagit i samtestning.

Mer information om certifiering finns på sidan Certifiering.

Samtestningar med Recepttjänsten

Samtestning av Patientdataarkivet

Samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården

Det är inte längre möjligt att påbörja samtestningen av systemet med funktionerna i den första fasen. De nya funktionerna kan tas i bruk i etapper och delar kan testas även separat.

Samtestningsperiod 9/2019-4/2020 5-12/2020 1-6/2021 7-12/2021
Anmäla före den perioden, senast 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021

Samtestningar med Arkivet över bildmaterial

Samtestningsperiod 9/2019-4/2020
Anmäla före den perioden, senast 8/2019

Samtestning med Datalagret för egna uppgifter

Med samtestning med Datalagret för egna uppgifter avses verifiering av applikationens interna testning och säkerställande av funktionen mot Kanta-tjänsternas kundtestmiljön. Läs mer på sidan Integrering av en applikation till Datalagret för egna uppgifter.

Arbetsrum för samtestning

Arbetsrummen för samtestning med Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen Partners. Inloggning på webbplatsen kräver ett användarnamn och varje person som deltar i samtestningen måste ha ett användarnamn.

Arbetsrummen för samtestning är uppdelade i helheterna Arkivet över bildmaterial, Patientdataarkivet, Receptet och Klientdataarkivet för socialvården. Inloggning i arbetsrummen sker via länkarna nedan:

Länken till arbetsrummet ledar till den nya identifieringssidan för arbetsrummen, där e-postadressen och lösenordet ska matas in. När identifieringen har lyckats styrs användaren till arbetsrummet. De som använder ett Partners-arbetsrum får automatiskt ett nytt lösenord per e-post med fyra månaders mellanrum.

Närmare information: yhteistestaus@kanta.fi.

Så här beställer du nya användarnamn

FPA skapar användarnamn efterhand som de behövs. För skapandet av nya användarnamn behövs följande uppgifter:

  • e-postadress
  • mobiltelefonnummer
  • förnamn
  • efternamn
  • organisationens namn
  • språk

Uppgifterna skickas till adressen yhteistestaus@kanta.fi. I meddelandet ska också anges för vilken samtestning/vilka samtestningar användarnamnen behövs.

Sidan har uppdaterats 01.09.2020