Anmälan till samtestning

Anmälan till samtestning

Användningsfallen enligt samtestningskraven och patientdatasystemets tilltänkta användning ska vara implementerade och testade vid leverantörens egen testning. Förtesten i anmälningsblanketten ska rapporteras till Kanta-tjänsterna i samband med anmälan till samtestningen.

Före anmälan till samtestning ska systemleverantören bekanta sig med samtestningsprocessen samt med parter och ansvar.

Vid anmälan till samtestning ska systemleverantören skicka in anmälningsblanketten, THL:s systemblankett (Föreskrift 5/2021: bilaga 2, thl.fi, endast på finska) och en arkitekturbeskrivning på logisk nivå till adressen yhteistestaus@kanta.fi senast två månader innan den planerade samtestningen inleds.

Om lämplig ansökningsblankett saknas, vänligen kontakta samtestningen (yhteistestaus@kanta.fi).

Utöver samtestningarna enligt publiceringstidtabellen (endast på finska) ordnar FPA också samtestningar som tar sikte på en första certifiering för de system som ännu inte har deltagit i samtestning. Läs mer om samtestningsprocessen för ett nytt system som ska certifieras.

Samtestningar med Recepttjänsten

Samtestning av Patientdataarkivet

Anmälan till följande samtestningar kan göras genom att skicka e-post till adressen yhteistestaus@kanta.fi (inget separat anmälningsformulär):

  • Samtestning av mun- och tandvårdens versionsändring 3.00 (fas 2) 
  • Verifiering av ändringar i bilddiagnostiska handlingar i arkivet över bildmaterial 
  • Utskrift av coronaintyg inom hälso- och sjukvården.

Samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården

Klientdatasystemet kan certifieras med profilen för steg 2 fram till den 31 december 2023. Observera att systemet den 1 september 2024 ska uppfylla kraven i anslutningsskyldigheten, samtestningen ska vara genomförd och Valviras anmälan ska ha lämnats in senast 8/2024.

Samtestningar med Arkivet över bildmaterial

Samtestning med Datalagret för egna uppgifter

Med samtestning med Datalagret för egna uppgifter avses verifiering av applikationens interna testning och säkerställande av funktionen mot Kanta-tjänsternas kundtestmiljön. Läs mer på sidan Integrering av en applikation till Datalagret för egna uppgifter.

Anslutning till kundtestmiljön för Datalagret för egna uppgifter sker i det skede då man anmäler sig till samtestning.

Arbetsrum för samtestning

Arbetsrummen för samtestning med Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen Partners. Inloggning på webbplatsen kräver ett användarnamn och varje person som deltar i samtestningen måste ha ett användarnamn.

Arbetsrummen för samtestning är uppdelade i helheterna Arkivet över bildmaterial, Patientdataarkivet, Receptet och Klientdataarkivet för socialvården. Inloggning i arbetsrummen sker via länkarna nedan:

Länken till arbetsrummet ledar till den nya identifieringssidan för arbetsrummen, där e-postadressen och lösenordet ska matas in. När identifieringen har lyckats styrs användaren till arbetsrummet. De som använder ett Partners-arbetsrum får automatiskt ett nytt lösenord per e-post med fyra månaders mellanrum.

Närmare information: yhteistestaus@kanta.fi.

Så här beställer du nya användarnamn

FPA skapar användarnamn efterhand som de behövs. För skapandet av nya användarnamn behövs följande uppgifter:

  • e-postadress
  • mobiltelefonnummer
  • förnamn
  • efternamn
  • organisationens namn
  • språk

Uppgifterna skickas till adressen yhteistestaus@kanta.fi. I meddelandet ska också anges för vilken samtestning/vilka samtestningar användarnamnen behövs.

Sidan har uppdaterats 27.9.2023