Anmälan till samtestning

Anmälan till samtestning

Användningsfallen enligt samtestningskraven och patientdatasystemets tilltänkta användning ska vara implementerade och testade vid leverantörens egen testning och förtesten i anmälningsblanketten ska rapporteras till Kanta-tjänsterna innan samtestningsperioden börjar.

Vid anmälan till samtestning ska systemleverantören skicka in anmälningsblanketten, THL:s systemblankett (Bilaga 4 (xls), 221 kB, endast på finska) och vid behov en arkitekturbeskrivning till adressen yhteistestaus@kanta.fi senast två månader före den samtestningsperiod som anges i publiceringstidtabellen (pdf, endast på finska). Utöver samtestningarna enligt publiceringstidtabellen ordnar FPA också samtestningar som tar sikte på en första certifiering för de system som ännu inte har deltagit i samtestning.

Mer information om certifiering finns på sidan Certifiering.

Samtestningar med Recepttjänsten

Samtestning av Patientdataarkivet

Samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården

Samtestningsperiod 3-8/2019 9/2019-4/2020 5-12/2020 1-6/2021 7-12/2021
Anmäla före den perioden, senast 2/2019 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021

Samtestningar med Arkivet över bildmaterial

Samtestningsperiod 3-10/2019 9/2019-4/2020
Anmäla före den perioden, senast 1/2019 8/2019

Samtestning med Datalagret för egna uppgifter

Med samtestning med Datalagret för egna uppgifter avses verifiering av applikationens interna testning och säkerställande av funktionen mot Kanta-tjänsternas kundtestmiljön. Läs mer här.

Arbetsrum för samtestning

Arbetsrummen för samtestning med Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen Partners. Inloggning på webbplatsen kräver Katso-kod och varje person som deltar i samtestningen måste ha en Katso-kod.

Arbetsrummen för samtestning är uppdelade i helheterna Arkivet över bildmaterial, Patientdataarkivet, Receptet och Klientdataarkivet för socialvården. Inloggning i arbetsrummen sker via länkarna nedan:

Vi ber er meddela Kanta-tjänsterna via e-post till yhteistestaus@kanta.fi när ni har en Katso-kod.

Anskaffning av Katso-koder

Varje person som deltar i organisationens samtestning ska ha en Katso-kod. Katso-huvudanvändaren i er organisation kan bevilja Katso-underkoder till dem som deltar i testningen. För Katso-underkoden ska man ansöka om rollen ”Användare av arbetsrum på Sinettis extranät”, som bara kan läggas till av Katso-huvudanvändaren. Efter det kan underkoden certifieras till en Katso-kod. Om den som deltar i samtestningen redan har en Katso-kod, räcker det med att lägga den nödvändiga rollen (behörigheten) till den här koden. Befolkningsregistercentralen (BRC) (vrk.fi, endast på finska) ansvarar för KATSO-koderna.

När organisationen har skaffat sig koderna, ber vi er förmedla följande uppgifter till Kanta-tjänsten på adressen yhteistestaus@kanta.fi:

  • KATSOID
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Organisationens namn
  • Organisationens OID

Vi ber er skicka ett e-postmeddelande med rubriken ”Åtkomsträttigheter till externt arbetsrum” till ICT-asiakastuki@kela.fi (och en kopia av meddelandet till yhteistestaus@kanta.fi).

Mer information via länkarna nedan

Sidan har uppdaterats 24.07.2019