Anmälan till samtestning

Anmälan till samtestning

Funktionerna enligt samtestningskraven och patientdatasystemets användningsändamål ska vara implementerade och testade genom leverantörens egen testning, så att man kommer till samtestningen med ett informationssystem som är så färdigt som möjligt. De förtest som efterfrågas på anmälningsblanketten ska rapporteras till Kanta-tjänsterna i samband med anmälan till samtestningen.

Före anmälan till samtestning ska systemleverantören bekanta sig med samtestningsprocessen samt med parter och ansvar.

Vid anmälan till samtestning ska informationssystemleverantören senast två månader före den planerade samtestningen inleds skicka in anmälningsblanketten, THL:s systemblankett (Föreskrift 5/2024: bilaga 4, thl.fi, endast på finska) och en arkitekturbeskrivning på logisk nivå till adressen yhteistestaus@kanta.fi. Avsikten är att under de två månader som anges ovan se över de förtestfall som rapporteras i anmälningsblanketten och eventuellt korrigera dessa innan den egentliga testningen mellan systemleverantören och FPA inleds.

Om lämplig ansökningsblankett saknas, vänligen kontakta samtestningen (yhteistestaus@kanta.fi).

Utöver samtestningarna enligt publiceringstidtabellen (endast på finska) ordnar FPA också samtestningar som tar sikte på en första certifiering för de system som ännu inte har deltagit i samtestning. Läs mer om samtestningsprocessen för ett nytt system som ska certifieras.

Samtestningar med Recepttjänsten

Samtestning av Patientdatalagret

Anmälan till följande samtestningar kan göras genom att skicka e-post till adressen yhteistestaus@kanta.fi (inget separat anmälningsformulär):

  • Verifiering av ändringar i bilddiagnostiska handlingar i Datalagret för bildmaterial
  • Utskrift av coronaintyg inom hälso- och sjukvården
  • Munhälsovård: Fas 2.

Samtestningar med Socialvårdens klientdatalager

Klientdatasystemet ska uppfylla kraven enligt anslutningsskyldigheten och vara i bruk hos tjänstetillhandahållarna senast 1.9.2026. Samtestningen ska ha utförts och Valviras anmälan ska ha lämnats in senast före utgången av augusti.

Samtestningar med Datalagret för bildmaterial

Samtestning med Datalagret för egna uppgifter

Med samtestning med Datalagret för egna uppgifter avses verifiering av applikationens interna testning och säkerställande av funktionen mot Kanta-tjänsternas kundtestmiljön. Läs mer på sidan Integrering av en applikation till Datalagret för egna uppgifter.

Anslutning till kundtestmiljön för Datalagret för egna uppgifter sker i det skede då man anmäler sig till samtestning.

Arbetsrum för samtestning

Arbetsrummen för samtestning med Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen Partners. Inloggning på webbplatsen kräver ett användarnamn och varje person som deltar i samtestningen måste ha ett användarnamn.

Arbetsrummen för samtestning är uppdelade i helheterna Datalagret för bildmaterial, Patientdatalagret, Receptet och Socialvårdens klientdatalager. Inloggning i arbetsrummen sker via länkarna nedan:

Länken till arbetsrummet ledar till den nya identifieringssidan för arbetsrummen, där e-postadressen och lösenordet ska matas in. När identifieringen har lyckats styrs användaren till arbetsrummet. De som använder ett Partners-arbetsrum får automatiskt ett nytt lösenord per e-post med fyra månaders mellanrum.

Närmare information: yhteistestaus@kanta.fi.

Så här beställer du nya användarnamn

FPA skapar användarnamn efterhand som de behövs. För skapandet av nya användarnamn behövs följande uppgifter:

  • e-postadress
  • mobiltelefonnummer
  • förnamn
  • efternamn
  • organisationens namn
  • språk

Uppgifterna skickas till adressen yhteistestaus@kanta.fi. I meddelandet ska också anges för vilken samtestning/vilka samtestningar användarnamnen behövs.

Sidan har uppdaterats 8.7.2024