Anmälan till samtestning

Anmälan till samtestning

Användningsfallen enligt samtestningskraven och patientdatasystemets tilltänkta användning ska vara implementerade och testade vid leverantörens egen testning och förtesten i anmälningsblanketten ska rapporteras till Kanta-tjänsterna innan samtestningsperioden börjar.

Vid anmälan till samtestning ska systemleverantören skicka in anmälningsblanketten, THL:s systemblankett (Bilaga 4 (xls), 221 kB, endast på finska) och vid behov en arkitekturbeskrivning till adressen yhteistestaus@kanta.fi senast två månader före den samtestningsperiod som anges i publiceringstidtabellen (pdf, endast på finska). Utöver samtestningarna enligt publiceringstidtabellen ordnar FPA också samtestningar som tar sikte på en första certifiering för de system som ännu inte har deltagit i samtestning.

Mer information om certifiering finns på sidan Certifiering.

Samtestningar med Recepttjänsten

Samtestning av Patientdataarkivet

Samtestningar med Klientdataarkivet för socialvården

Det är inte längre möjligt att påbörja samtestningen av systemet med funktionerna i den första fasen. De nya funktionerna kan tas i bruk i etapper och delar kan testas även separat.

Samtestningsperiod 9/2019-4/2020 5-12/2020 1-6/2021 7-12/2021
Anmäla före den perioden, senast 8/2019 4/2020 12/2020 6/2021

Samtestningar med Arkivet över bildmaterial

Samtestningsperiod 3-10/2019 9/2019-4/2020
Anmäla före den perioden, senast 1/2019 8/2019

Samtestning med Datalagret för egna uppgifter

Med samtestning med Datalagret för egna uppgifter avses verifiering av applikationens interna testning och säkerställande av funktionen mot Kanta-tjänsternas kundtestmiljön. Läs mer här.

Arbetsrum för samtestning

Arbetsrummen för samtestning med Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen Partners. Inloggning på webbplatsen kräver Katso-kod och varje person som deltar i samtestningen måste ha en Katso-kod.

Arbetsrummen för samtestning är uppdelade i helheterna Arkivet över bildmaterial, Patientdataarkivet, Receptet och Klientdataarkivet för socialvården. Inloggning i arbetsrummen sker via länkarna nedan:

Vi ber er meddela Kanta-tjänsterna via e-post till yhteistestaus@kanta.fi när ni har en Katso-kod.

Anskaffning av Katso-koder

Varje person som deltar i organisationens samtestning ska ha en Katso-kod. Katso-huvudanvändaren i er organisation kan bevilja Katso-underkoder till dem som deltar i testningen. För Katso-underkoden ska man ansöka om rollen ”Användare av arbetsrum på Sinettis extranät”, som bara kan läggas till av Katso-huvudanvändaren. Efter det kan underkoden certifieras till en Katso-kod. Om den som deltar i samtestningen redan har en Katso-kod, räcker det med att lägga den nödvändiga rollen (behörigheten) till den här koden. Befolkningsregistercentralen (BRC) (vrk.fi, endast på finska) ansvarar för KATSO-koderna.

När organisationen har skaffat sig koderna, ber vi er förmedla följande uppgifter till Kanta-tjänsten på adressen yhteistestaus@kanta.fi:

  • KATSOID
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Organisationens namn
  • Organisationens OID

Vi ber er skicka ett e-postmeddelande med rubriken ”Åtkomsträttigheter till externt arbetsrum” till ICT-asiakastuki@kela.fi (och en kopia av meddelandet till yhteistestaus@kanta.fi).

Mer information via länkarna nedan

Sidan har uppdaterats 04.11.2019