Sovelluksen integroiminen Omatietovarantoon

Sovelluksen integroiminen Omatietovarantoon

Omatietovarantoon voidaan integroida eri tyyppisiä sovelluksia:

Ennen sovelluksen hyväksyntätestausta sovellustoimittajan tulee tutustua Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön ja testata sovellusta Kanta-palveluiden tarjoamassa Sandbox-ympäristössä

Jos sovellus vaatii sellaisia resursseja tai profiileja, joita ei vielä ole kansallisessa tietosisällössä, tarvittavat lisäykset ja muutokset on hyväksyttävä tietosisällön kehitysprosessin mukaisesti.

Alla olevassa kuvassa esitetään kansalaisille suunnattujen hyvinvointisovellusten integroimisen vaiheet.

Omatietovaranto-palvelun ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointisovellukset eivät vielä voi hyödyntää asiakastietoja (Potilastiedon arkisto ja Resepti), koska tämä edellyttäisi muutoksia asiakastietolakiin. Lakimuutokset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Asiakasohjeistusta päivitetään kanta.fi-sivustolla työn edetessä.

Rajapinta- ja tietosisältömäärittelyt sekä sovelluskehittäjien tukimateriaali julkaistaan kanta.fi-sivustolla englanniksi.

Sovelluskehittäjiä tukee avoin Finnish PHR chat -kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteisön keskustelukielenä on englanti. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikottain. Tämän lisäksi on mahdollista kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta kantakehitys(at)kanta.fi.

Sivua päivitetty 19.09.2018