Muutosilmoitus

Muutosilmoitus

Järjestelmätoimittajan tulee ilmoittaa Kanta-palveluihin liitetyn tietojärjestelmän muutoksista Kelaan ja tietoturvallisuuden arviointilaitokselle. Kaikkia tietojärjestelmään toteutettavia muutoksia ei tarvitse ilmoittaa, vaan ainoastaan ne, jotka koskevat Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston tai Tiedonhallintapalvelun toiminnallisuuksiin tai rajapintaan tehtäviä muutoksia.

Muutosilmoitus tehdään lomakkeella, joka toimitetaan Kelaan ja tietoturvallisuuden arviointilaitokselle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo suunnitteluvaiheessa.

Järjestelmätoimittajan on muutoksia suunnitellessaan otettava huomioon mahdolliset vaikutukset Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien väliseen yhteentoimivuuteen. Lisäksi on arvioitava, onko muutoksilla sellaisia vaikutuksia yhteentoimivuuteen, että tarvitaan Kelan koordinoimaa yhteistestausta, vai riittääkö järjestelmätoimittajan omatoiminen testaus Kanta-asiakastestiympäristössä. Lainsäädännön ja kansallisen muutostenhallinnan mukaiset muutokset Kanta-palveluihin testataan jatkossakin Kelan koordinoimassa yhteistestauksessa.

Ilmoituslomake käsitellään mahdollisimman nopeasti ja vastausviesti lähetetään arkivuorokauden kuluessa. Mikäli kyseessä on kiireellinen korjaus, joka ei vaadi yhteistestausta, korjauksen voi viedä tuotantoon ennen vastausviestiä. Mikäli muutosten testaamiseen tarvitaan Kelan koordinoimaa yhteistestausta, tulee muutosilmoitus toimittaa vähintään kuukautta ennen aiottua testausta, että Kelassa ehditään suunnittelemaan tarvittava yhteistestaus. Lisäksi on huomioitava, että heinäkuussa ei järjestetä yhteistestauksia.

Muutosilmoituslomake toimitetaan
tekninentuki@kanta.fi

Sivua päivitetty 17.09.2018