Omatietovarannon määrittelyt

Omatietovarannon määrittelyt

Tällä sivulla esitetään Omatietovarannon yleiset, tietosisällöstä riippumattomat määrittelyt. Osion alasivuilta löytyy linkit eri tietosisältöjen määrittelyihin.

Yleiset kaikille yhteiset määrittelyt

Omatietovarannon fysiologisten kaikikkia tietosisältöjä koskevat määrittelyt
Määrittely Kuvaus

Toiminnalliset määrittelyt


Yleisimpien käyttötapausten kuvaukset ja vaatimukset Omatietovarantoon integroitavan kansalaiselle suunnatun palvelinsovelluksen näkökulmasta.

Vastaavat tulossa myöhemmin myös Omatietovarantoon integroitaville ammattilaissovelluksille.

Auktorisointioppaassa kuvataan sovellusten auktorisointia Omatietovarantoon.

Tietosisältö


Omatietovarannon tietosisällöt pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin, ja kaiken Omatietovarantoon tallennettavan hyvinvointitiedon tulee noudattaa jotakin Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön hyväksytyistä HL7 FHIR-standardin mukaisista profiileista. Profiilit löytyvät Simplifier-profiilirekisteristä Finnish PHR -projektista. Tällä hetkellä Omatietovaranto tukee standardin versiota STU3. Kaikki Simplifierista löytyvät profiilit eivät ole vielä tuotantokäytössä. Profiilien eri statukset ovat nähtävissä Simplifierin taulukosta (simplifier.net, englanniksi).

Profiilien tarkemmat kuvaukset tekstimuotoisina löytyvät Omatietovarannon implementointioppaasta (englanniksi).

Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Rajapinnat


Omatietovarannon Capability Statement (simplifier.net, englanniksi) on saatavilla Simplifier-profiilirekisteristä Finnish PHR -projektista. Se mm. kuvaa alustalla tuetut REST-interaktiot ja käytettävissä olevat hakuparametrit.

Tarkemmat kuvaukset FHIR-standardin mukaisista rajapinnoista löytyy standardin omilta sivuilta.

 

Sivua päivitetty 07.01.2021