Lääkitystiedot

Lääkitystiedot

Sivulle on koottu Omatietovarannon lääkitykseen liittyvät määrittelyt. Taulukossa olevat profiilit ovat joko luonnoksia, kehityksessä olevia, yhteistestauksessa olevia tai sovelluksen käytössä tuotannossa olevia.

Tietosisällöt ovat FHIR -standardin Medication Administration -resurssityyppiä tai Medication Statement -resurssityyppiä. Ensimmäisessä taulukossa ovat tuotantokäytössä olevat profiilit, joita jokin Omatietovarantoon liittynyt sovellus käyttää. Toisessa taulukossa ovat kehityksen alla olevat profiilit.

Lue lisää STU3 Medication Administration -resurssityypistä (hl7, englanniksi)

Lue lisää STU3 Medication Statement -resurssityypistä (hl7, englanniksi)

Lue lisää R4 Medication Administration -resurssityypistä (hl7, englanniksi)

Lue lisää R4 Medication Statement -resurssityypistä (hl7, englanniksi)

Tuotantokäytössä olevat profiilit

Omatietovarannon lääkkeenottotietojen tuotantoprofiilien määrittelyt.

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon lääkitystiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö STU3-määrittely (linkit englanniksi) R4-määrittely (ei vielä tuotantokäytössä, linkit englanniksi) Kuvaus
Insuliinin annostus

Insuliinin annostuksen STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Insuliinin annostuksen STU3 FHIR-profiili (Simplifier.net, englanniksi)

Insuliinin annostuksen R4 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Insuliinin annostuksen R4 FHIR-profiili (Simplifier.net, englanniksi)

Henkilön ottamat insuliiniannokset.

 

Muut profiilit

Omatietovarannon lääkkeenottotietojen muiden profiilien määrittelyt.

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon lääkitystiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö STU3-määrittely (linkit englanniksi) R4-määrittely (ei vielä tuotantokäytössä, linkit englanniksi) Kuvaus
Lääkkeenottotiedot

Lääkkeenottotietojen STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Lääkkeenottotietojen STU3 FHIR-profiili (Simplifier.net, englanniksi)

Ei vielä R4-määrittelyä. Henkilön ottamat lääkeannokset.
Itsehoitolääkitystiedot

Itsehoitolääkitystietojen STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Itsehoitolääkitystietojen STU3 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Ei vielä R4-määrittelyä. Tieto siitä, käyttääkö henkilön jotakin lääkettä ylipäänsä.

 

Sivua päivitetty 21.6.2023