Omatietovaranto

Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Kansalaiset tallentavat Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointitiedot-sivut tarjoavat palvelusta lisätietoja ja viimeisimmät uutiset.

Kuka tahansa voi kehittää uuden Omatietovarantoa hyödyntävän hyvinvointisovelluksen. Sovellukset voivat olla palvelinpohjaisia tai mobiilisovelluksia. Niiden käyttäjäkunta voi koostua kansalaisista, ammattilaisista tai molemmista.

Omatietovaranto tarjoaa hyvinvointisovellusten toteuttajille rajapinnat ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön, jotka pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin. FHIR Rest API rajapinnat on määritelty Capability Statement -kuvauksessa. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sovellusten kehittäjät voivat jo nyt integroida oman sovelluksensa Omatietovarannon sandbox-ympäristöihin omatoimista testausta varten. Ennen sovelluksen integroimista Omatietovarannon tuotantoympäristöön sen on täytettävä hyvinvointisovellusten kansalliset hyväksyntäkriteerit ja läpäistävä yhteistestaus.

Hyvinvointisovelluksen integroiminen Omatietovarantoon tuo palvelulle näkyvyyttä Kanta-palvelujen kautta ja se on sovelluksen tekijöille ilmaista. Omatietovarannon tiedot ovat sovellusten käytettävissä ja niitä voi käyttää pohjana oman palvelun kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa Omatietovarannossa olevia tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen edellyttää uuden asiakastietolain voimaantuloa. Lakiluonnos on parhaillaan valmisteltavana.

Toistaiseksi Omatietovarantoa voivat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Tilanne saattaa muuttua uuden asiakastietolain astuttua voimaan.

Omatietovarannon sanastossa  kuvataan lyhyesti aihepiiriin liittyviä termejä ja käsitteitä. Kuvaukset ovat erityisesti Omatietovarannon ja hyvinvointisovellusten asiayhteyden mukaisia. Käsitteitä on määritelty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Kanta-sanastossa.

Omatietovarantoon integroitavien hyvinvointisovellusten on oltava voimassa olevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisia.

Viimeisimmät päivitykset

  • Omatietovaranto-alustalle toteutetaan tuki HL7 FHIR –standardin R4-versiolle, nykyisen STU3-version tuen rinnalle. Lue lisää suunnitelmasta. Suunnitelmasta voi lähettää kommentteja osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi.

  • Hyvinvointisovellusten päivitetyt hyväksymiskriteerit (versio 4) on julkaistu
  • Sovellustoimittajan, jonka hyvinvointisovellus on hyväksytty Omatietovarantoon, tulee ilmoittaa hyväksymiskriteerien uuden version täyttämisestä Kelaan toimittamalla hyväksymiskriteerien uusin versio (versio 4) sähköpostitse osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi 31.10.2020 mennessä.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 28.09.2020