Omatietovaranto

Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Kansalaiset tallentavat Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointitiedot-sivut tarjoavat palvelusta lisätietoja ja viimeisimmät uutiset.

Kuka tahansa voi kehittää uuden Omatietovarantoa hyödyntävän hyvinvointisovelluksen. Sovellukset voivat olla palvelinpohjaisia tai mobiilisovelluksia. Niiden käyttäjäkunta voi koostua kansalaisista, ammattilaisista tai molemmista.

Omatietovaranto tarjoaa hyvinvointisovellusten toteuttajille rajapinnat ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön, jotka pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin. FHIR Rest API rajapinnat on määritelty Capability Statement -kuvauksessa. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sovellusten kehittäjät voivat jo nyt integroida oman sovelluksensa Omatietovarannon sandbox-ympäristöihin omatoimista testausta varten. Ennen sovelluksen integroimista Omatietovarannon tuotantoympäristöön sen on täytettävä hyvinvointisovellusten kansalliset hyväksyntäkriteerit ja läpäistävä yhteistestaus.

Hyvinvointisovelluksen integroiminen Omatietovarantoon tuo palvelulle näkyvyyttä Kanta-palvelujen kautta ja se on sovelluksen tekijöille ilmaista. Omatietovarannon tiedot ovat sovellusten käytettävissä ja niitä voi käyttää pohjana oman palvelun kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa Omatietovarannossa olevia tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen edellyttää uuden asiakastietolain voimaantuloa. Lakiluonnos on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Toistaiseksi Omatietovarantoa voivat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Tilanne saattaa muuttua uuden asiakastietolain astuttua voimaan.

Omatietovarannon sanastossa  kuvataan lyhyesti aihepiiriin liittyviä termejä ja käsitteitä. Kuvaukset ovat erityisesti Omatietovarannon ja hyvinvointisovellusten asiayhteyden mukaisia. Käsitteitä on määritelty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Kanta-sanastossa.

Omatietovarantoon integroitavien hyvinvointisovellusten on oltava voimassa olevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisia.

Ajankohtaista

  • Seuraava HL7 Finland Personal Health SIG –kokous ja FHIR-työpaja järjestetään tuttuun tapaan Kallion Korttelissa 26.11. Klo 9 - 10.15. Ohjelmassa on tietoa STM:n järjestämästä Omatietovarannon suunnittelukilpailusta sekä kokemuksia sovelluskehityksestä Omatietovarantoon. PH SIG -osion jälkeen järjestetään FHIR-guru Grahame Grieven kanssa työpaja FHIR:n nykytilasta ja tulevaisuudesta (ks. alustava ohjelma). Lopullinen ohjelma julkaistaan lähiaikoina HL7 Finland -sivuilla.
  • Lisäksi maanantaina 25.11. 15-17 järjestetään FHIR-tapahtuma startupeille, jossa paikalla ovat mm. keskeiset potilastietojärjestelmähankkeet Apotti ja UNA. Alustava agenda löytyy yllä olevan ohjelman kautta, ja myös tästä tilaisuudesta tiedotetaan lisää myöhemmin www.hl7.fi–sivuilla.
  • 16.10.2019: Omatietovaranto-palveluun tehdään toimintaa parantavia päivityksiä.
  • Tule seuraamaan Omakannan Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokousta ke 16.10.2019 klo 12:30-15. Kokous järjestetään yhteistyössä HL7 Finland-yhdistyksen kanssa. Lisätietoja: http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/. Skype-palaverin kutsun saat kokouksen puheenjohtajalta Janne Aaltonen.
  • Hyvinvointisovellusten päivitetyt hyväksymiskriteerit (versio 3) on julkaistu.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 23.10.2019