Omatietovaranto

Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Kansalaiset tallentavat Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Hyvinvointitiedot-sivut tarjoavat palvelusta lisätietoja ja viimeisimmät uutiset.

Kuka tahansa voi kehittää uuden Omatietovarantoa hyödyntävän hyvinvointisovelluksen. Sovellukset voivat olla palvelinpohjaisia tai mobiilisovelluksia. Niiden käyttäjäkunta voi koostua kansalaisista, ammattilaisista tai molemmista.

Omatietovaranto tarjoaa hyvinvointisovellusten toteuttajille rajapinnat ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön, jotka pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin. FHIR Rest API rajapinnat on määritelty Capability Statement -kuvauksessa. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sovellusten kehittäjät voivat jo nyt integroida oman sovelluksensa Omatietovarannon sandbox-ympäristöihin omatoimista testausta varten. Ennen sovelluksen integroimista Omatietovarannon tuotantoympäristöön sen on täytettävä hyvinvointisovellusten kansalliset hyväksyntäkriteerit ja läpäistävä yhteistestaus.

Hyvinvointisovelluksen integroiminen Omatietovarantoon tuo palvelulle näkyvyyttä Kanta-palvelujen kautta ja se on sovelluksen tekijöille ilmaista. Omatietovarannon tiedot ovat sovellusten käytettävissä ja niitä voi käyttää pohjana oman palvelun kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa Omatietovarannossa olevia tietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen edellyttää uuden asiakastietolain voimaantuloa. Lakiluonnos on parhaillaan valmisteltavana.

Toistaiseksi Omatietovarantoa voivat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Tilanne saattaa muuttua uuden asiakastietolain astuttua voimaan.

Omatietovarannon sanastossa  kuvataan lyhyesti aihepiiriin liittyviä termejä ja käsitteitä. Kuvaukset ovat erityisesti Omatietovarannon ja hyvinvointisovellusten asiayhteyden mukaisia. Käsitteitä on määritelty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Kanta-sanastossa.

Omatietovarantoon integroitavien hyvinvointisovellusten on oltava voimassa olevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisia.

Viimeisimmät päivitykset

  • Lue ohje yhtäaikaisen STU3 ja R4 tuen käytöstä Finnish PHR support for STU3 & R4 (pdf, englanniksi).
  • Omatietovarannossa ollaan siirtymässä FHIR R4 -version käyttöön. Näin ollen tuotannossa ei oteta enää käyttöön uusia FHIR STU3 -version profiileita, eikä Omatietovarantoon suositella enää liityttävän STU3-version sovelluksella. Kaikki uudet tallennettavat tietosisällöt tulee olla FHIR R4 -muotoisia ja Omatietovarannon FHIR R4 -profiilien mukaisia. Sandboxissa alustan R4-tukea voi alkaa koestaa niillä Simplifierissa Finnish PHR R4 -projektissa julkaistuilla FHIR R4 -profiileilla, joiden Simplifierissa näkyvä status on "Accepted". Koestettavien profiilien määrä kasvaa sitä mukaa, kun R4-tuki niille saadaan viimeisteltyä. Tiedotamme erikseen, kun FHIR R4 -profiileilla voi ilmoittautua yhteistestaukseen.
  • Asiakastietolain etenemisen ja siihen liittyvien rahoituspäätösten viivästymisen vuoksi Omatietovarannon tietosisällön kehittäminen on tilapäisesti keskeytetty. Kehittämistä jatketaan heti, kun se on mahdollista.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 08.09.2021