Omatietovaranto

Omatietovaranto

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan.

Kansalaiset tallentavat Omatietovarantoon hyvinvointitietojaan tarkoitusta varten kehitettyjen hyvinvointisovellusten ja mittalaitteiden avulla. Lisätietoja palvelusta kanta.fi-verkkosivuilta:

Yhteenveto määrittelyjen viimeisimmistä päivityksistä löytyy omalta sivulta:

Hyvinvointisovelluksen kehittäminen

Kuka tahansa voi kehittää uuden Omatietovarantoa hyödyntävän hyvinvointisovelluksen. Sovellukset voivat olla palvelinpohjaisia tai mobiilisovelluksia. Niiden käyttäjäkunta voi koostua kansalaisista, ammattilaisista tai molemmista.

Omatietovaranto tarjoaa hyvinvointisovellusten toteuttajille rajapinnat ja avoimen kansallisen hyväksytyn tietosisällön, jotka pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin. FHIR Rest API rajapinnat on määritelty Capability Statement -kuvauksessa. Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hyvinvointisovelluksen liittäminen Omatietovarantoon

Sovellusten kehittäjät voivat jo nyt liittää oman sovelluksensa Omatietovarannon Sandbox-ympäristöihin omatoimista testausta varten. Ennen sovelluksen liittämistä Omatietovarannon tuotantoympäristöön sen on täytettävä hyvinvointisovellusten kansalliset hyväksyntäkriteerit ja läpäistävä yhteistestaus. Lisätietoja:

Hyvinvointisovelluksen liittäminen Omatietovarantoon tuo palvelulle näkyvyyttä Kanta-palvelujen kautta. Omatietovarannon tiedot ovat sovellusten käytettävissä ja niitä voi käyttää pohjana oman palvelun kehittämisessä. 

Omatietovarantoon liitettävien hyvinvointisovellusten on oltava voimassa olevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisia.

Hyvinvointisovellustoimittajan tulee hyväksyä Omatietovarannon toimitusehdot ja palvelukuvaus ​​​​​​ennen hyvinvointisovelluksen liittämistä Omatietovarantoon.

Omatietovarannon käyttö 

Tulevaisuudessa kansalainen voi halutessaan jakaa suostumuksellaan Omatietovarannossa olevia mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietojaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Ammattilaiskäytön ja ammattilaissovellusten vaatimusten valmistuminen etenee uuden asiakastietolain myötä. Asiakastietolaissa siirtymäajaksi on asetettu 1.1.2024, jolloin Kanta-palveluissa tulee viimeistään olla valmius hyvinvointitietojen luovuttamiseen Omatietovarannosta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille.

Omatietovarannon sanasto

Omatietovarannon sanastossa kuvataan lyhyesti aihepiiriin liittyviä termejä ja käsitteitä. Kuvaukset ovat erityisesti Omatietovarannon ja hyvinvointisovellusten asiayhteyden mukaisia. Käsitteitä on määritelty myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Kanta-sanastossa.

Ajankohtaista Omatietovarannossa

  • Omatietovarantoa ohjaava asiakastietolaki on tullut voimaan 1.11.2021. Sovellustoimittajien toimitusehdot ja palvelukuvaus ​​​​​​on päivitetty uuden asiakastietolain mukaisesti. Asiakastietolain mukaan Omatietovarantoon liittyvät hyvinvointisovellukset on sertifioitava. A-luokan sertifiointiin liittyvät prosessit ovat työn alla ja ohjeistusta päivitetään.
  • Lue ohje yhtäaikaisen STU3 ja R4 tuen käytöstä: Finnish PHR support for STU3 & R4 (pdf, englanniksi).
  • Omatietovarannossa ollaan siirtymässä FHIR R4 -version käyttöön. Näin ollen tuotannossa ei oteta enää käyttöön uusia FHIR STU3 -version profiileita, eikä Omatietovarantoon suositella enää liityttävän STU3-version sovelluksella. Kaikki uudet tallennettavat tietosisällöt tulee olla FHIR R4 -muotoisia ja Omatietovarannon FHIR R4 -profiilien mukaisia. Sandboxissa alustan R4-tukea voi alkaa koestaa niillä Simplifierissa Finnish PHR R4 -projektissa julkaistuilla FHIR R4 -profiileilla, joiden Simplifierissa näkyvä status on "Accepted". Tiedotamme erikseen, kun FHIR R4 -profiileilla voi ilmoittautua yhteistestaukseen. FHIR R4 yhteistestauksen voi tehdä A-luokan sertifioinnin yhteydessä.

Lisätietoa

Sivua päivitetty 22.4.2022