Tekniset ohjeet

Tekniset ohjeet

Auktorisointi

Omatietovarannon alusta hyödyntää auktorisoinnissa OAuth 2.0 auktorisointiprotokollaa.

PHR authorization guide kuvaa alustalla käytetyt auktorisointiprofiilit ja -mallit. Oppaassa on viittaukset asiaankuuluviin OAuth 2.0 -määrityksiin.

HL7 FHIR

Omakannan Omatietovaranto ja sen tietosisältö perustuvat HL7 FHIR -standardiin. HL7 FHIR -standardin käyttöä Omatietovarannossa kuvataan Implementation guide -dokumentissa. Opas on laadittu määrittelijöille ja kehittäjille, jotka tarvitsevat tietoa Omatietovarannossa hyödynnettävistä FHIR-resursseista, -elementeistä ja -laajennoksista.

Omatietovarannon alusta tukee ainoastaan JSON-muotoa, joten kaikki resurssit on tallennettava alustalle JSON-muodossa.

Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön kuuluvaan profiiliin viittaaminen ja profiilin mukaisuus on pakollista. Palvelin validoi tallennettavan resurssin sisällön siinä viitattua profiilia vasten, ja hylkää resurssin, jos sen sisältö ei vastaa profiilia.

Profiiliin viittataan laittamalla profiilin URL resurssin metatietoihin:

     {
"resourceType": "Patient",
…
"meta": {
   "profile": [
        “http://phr.kanta.fi/StructureDefinition/fiphr-patient-stu3”
   ]
},
…

Sivua päivitetty 19.09.2018