Omatietovarannon määrittelyt

Omatietovarannon määrittelyt

Tällä sivulla esitetään Omatietovarannon yleiset, tietosisällöstä riippumattomat määrittelyt. Tietosisältöjen eri määrittelyt löytyvät listattuna sivun alusta.

Tietosisältökohtaiset määrittelyt

Tietosisältökohtaiseen määrittelyyn pääset klikkaamalla linkkiä. 

Yleiset kaikille yhteiset määrittelyt

Taulukoissa on kuvattu tietosisällöistä riippumattomat toiminnalliset määrittelyt, tietosisällöt ja rajapinnat.

Taulukko: Käyttötapaukset ja vaatimukset kansalaisen palvelinsovelluksille kaavioina
Toiminnalliset määrittelyt Kuvaus

Access tokenin hakemisen käyttötapaus (pdf)

Yleisimpien käyttötapausten kuvaukset ja vaatimukset Omatietovarantoon integroitavan kansalaiselle suunnatun palvelinsovelluksen näkökulmasta.

Vastaavat tulossa myöhemmin myös Omatietovarantoon integroitaville ammattilaissovelluksille.

Auktorisoinnin ja luvituksen käyttötapaus (pdf) Ei kuvausta.
Resurssin tallentamisen käyttötapaus (pdf) Ei kuvausta.
Resurssin päivittämisen käyttötapaus (pdf) Ei kuvausta.
Resurssin hakemisen / lukemisen käyttötapaus (pdf) Ei kuvausta.
Taulukko: Käyttötapaukset ja vaatimukset kansalaisen palvelinsovelluksille saavutettavassa tekstimuodossa:
Toiminnalliset määrittelyt Kuvaus

Access tokenin hakemisen käyttötapaus (pdf)

Yleisimpien käyttötapausten kuvaukset ja vaatimukset Omatietovarantoon integroitavan kansalaiselle suunnatun palvelinsovelluksen näkökulmasta.

Vastaavat tulossa myöhemmin myös Omatietovarantoon integroitaville ammattilaissovelluksille.

Auktorisoinnin ja luvituksen käyttötapaus (pdf)

Ei kuvausta.
Resurssin tallentamisen käyttötapaus (pdf) Ei kuvausta.
Resurssin päivittämisen käyttötapaus (pdf) Ei kuvausta.
Resurssin hakemisen / lukemisen käyttötapaus (pdf) Ei kuvausta.
Hakutoimintoon liittyvät ohjeet (pdf) Ei kuvausta.
Auktorisointiopas (pdf, englanniksi) Ei kuvausta.
Tietosisältöjen versioinnin ohje (pdf, englanniksi) Ei kuvausta.
Bundle-tallennuksen ohje (pdf) Ei kuvausta.
Taulukko: Tietosisältö
Tietosisältö Kuvaus

Omatietovarannon tietosisältöjen FHIR-profiilit STU3(simplifier.net , englanniksi)

Omatietovarannon tietosisällöt pohjautuvat HL7 FHIR-standardiin, ja kaiken Omatietovarantoon tallennettavan hyvinvointitiedon tulee noudattaa jotakin Omatietovarannon kansalliseen tietosisältöön hyväksytyistä HL7 FHIR-standardin mukaisista profiileista. Profiilit löytyvät Simplifier-profiilirekisteristä Finnish PHR -projektista.

Omatietovaranto tukee rinnakkain standardin versioita STU3 ja R4. Versioiden rinnakkainen tuki loppuu vuoden 2023 lopussa ja sen jälkeen käytössä on tuki vain R4:lle.

Omatietovarannon tietosisältöjen FHIR-profiilit R4(simplifier.net, englanniksi). Omatietovaranto tukee rinnakkain standardin versioita STU3 ja R4. Versioiden rinnakkainen tuki loppuu vuoden 2023 lopussa ja sen jälkeen käytössä on tuki vain R4:lle.
Profiilien eri statukset ovat nähtävissä Simplifierin taulukosta (simplifier.net, englanniksi)

Kaikki Simplifierista löytyvät profiilit eivät ole vielä tuotantokäytössä.

Omatietovarannon tietosisältöjen FHIR-profiilit implementointioppaassa(simplifier.net, englanniksi)

Profiilien tarkemmat kuvaukset tekstimuotoisina löytyvät Omatietovarannon implementointioppaasta (englanniksi).

Tietosisältöä kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lue lisää tietosisällön kehittämisestä.

Taulukko: Rajapinnat
Rajapinnat Kuvaus

Omatietovarannon capability statement STU3 (simplifier.net, englanniksi)

Omatietovarannon Capability Statement on saatavilla Simplifier-profiilirekisteristä Finnish PHR -projektista. Se mm. kuvaa alustalla tuetut REST-interaktiot ja käytettävissä olevat hakuparametrit.

Omatietovarannon capability statement R4 (simplifier.net, englanniksi) Omatietovarannon Capability Statement on saatavilla Simplifier-profiilirekisteristä Finnish PHR -projektista. Se mm. kuvaa alustalla tuetut REST-interaktiot ja käytettävissä olevat hakuparametrit.
FHIR-standardi RESTful API (hl7.org/fhir, englanniksi). Tarkemmat kuvaukset FHIR-standardin mukaisista rajapinnoista löytyy standardin omilta sivuilta.
Sivua päivitetty 18.12.2023