Virtsanseuranta

Virtsanseuranta

Mikään virtsanseurannan profiili ei ole vielä tuotantokäytössä.

Tietosisällöt ovat FHIR-standardin Observation-resurssityyppiä (hl7.org, englanniksi).

Omatietovarannon virtsanseurantatietojen profiilikohtaiset määrittelyt

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon virtsanseurannan tiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö Määrittely (linkit englanniksi) Kuvaus
Virtsanseurannan pohjaprofiili

Virtsanseurannan pohjaprofiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Virtsanseurannan pohjaprofiilin FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Pohjamääritys, jota käytetään erillisten virtsanseurannan tietojen varsinaisten tietosisältömäärittelyjen pohjana.
Virtsan määrä

Virtsan määrän profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Virtsan määrän FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Virtsan määrä millilitroina
Virtsasuihkun voimakkuus

Virtsasuihkun voimakkuuden profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Virtsansuihkun voimakkuuden FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Virtsasuihkun voimakkuus millilitraa sekunnissa
Virtsankarkailu

Virtsankarkailun profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Virtsankarkailun FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Itse arvioitu määrä virtsankarkailusta asteikolla +, ++ ja +++

 

Sivua päivitetty 28.9.2021