Aktiivisuustiedot

Aktiivisuustiedot

Sivulle on koottu Omatietovarannon aktiivisuuteen liittyvien mittausten määrittelyt. Taulukossa olevat profiilit ovat joko luonnoksia, kehityksessä olevia, yhteistestauksessa olevia tai sovelluksen käytössä tuotannossa olevia.

Tietosisällöt ovat FHIR-standardin Observation-resurssityyppiä. Ensimmäisessä taulukossa ovat tuotantokäytössä olevat profiilit, joita jokin Omatietovarantoon liittynyt sovellus käyttää. Toisessa taulukossa ovat kehityksen alla olevat profiilit.

Lue lisää FHIR-standardin STU3 Observation-resurssityyppiä (hl7.org, englanniksi)

Lue lisää FHIR-standardin R4 Observation-resurssityyppiä (hl7.org, englanniksi)

Tuotantokäytössä olevat profiilit

Omatietovarannon aktiivisuustietojen profiilikohtaiset määrittelyt

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon Aktiivisuustiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö STU3-määrittely (linkit englanniksi) R4-määrittely (ei vielä tuotantokäytössä, linkit englanniksi) Kuvaus

Aktiivisuustietojen pohjaprofiili

Aktiivisuustietojen STU3 pohjaprofiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Aktiivisuustietojen STU3 pohjaprofiilin FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Aktiivisuustietojen R4 pohjaprofiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Aktiivisuustietojen R4 pohjaprofiilin FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Pohjamääritys, jota käytetään erillisten aktivisuustietojen tietosisältömäärittelyjen pohjana.

Otetut askeleet

Otettujen askeleiden STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Otettujen askelien STU3 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Otettujen askeleiden R4 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Otettujen askelien R4 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Otettujen askelien määrä valitulla ajanjaksolla

Kohtalainen tai raskas fyysinen aktiivisuus

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden STU3 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden R4 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden R4 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Kohtalaisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden määrä minuutteina valitulla ajanjaksolla

Liikunnan seuranta

Liikunnan seurannan STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan seurannan STU3 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan seurannan R4 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan seurannan R4 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan tyyppi UKK Instituutin liikuntalajinimikkeistöstä, liikunnan kesto minuutteina, liikunnan 
intensiteetti sekä kulutetut kalorit kilokaloreina.

Liikunnan MET-arvot (liikunnan kuormittavuus liikunnan aikaisen energiankulutuksen ja perusaineenvaihdunnan energiankulutuksen suhteena)

Liikunnan MET-arvon STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan MET-arvon STU3 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan MET-arvon R4 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Liikunnan MET-arvon R4 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Perusaineenvaihdunnan arvo, mitattu MET-arvo, arvioitu MET-arvo, raportoitu MET-arvo ja säädetty MET-arvo.

Muut profiilit

Omatietovarannon aktiivisuustietojen profiilikohtaiset määrittelyt

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon Aktiivisuustiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö STU3-määrittely (linkit englanniksi) R4-määrittely (ei vielä tuotantokäytössä, linkit englanniksi) Kuvaus
Kuljettu etäisyys

Kuljetun etäisyyden STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Kuljetun etäisyyden STU3 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Ei vielä R4-määrittelyä. Kuljettu etäisyys metreinä
Kulutetut kalorit

Kulutettujen kalorien STU3 profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Kulutettujen kalorien STU3 FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

Ei vielä R4-määrittelyä. Kulutetut kalorit kilokaloreina

 

Sivua päivitetty 25.5.2023