Kansallisen tietosisällön kehittäminen

Kansallisen tietosisällön kehittäminen

Omatietovaranto on FHIR-standardiin pohjautuva kansallinen luotettava tietovaranto kansalaisen omille terveys-ja hyvinvointitiedoille. Tietosisältöehdotukset arvioidaan muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin sekä FHIR-standardin näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan mahdolliset muutokset alustaan sekä yhteentoimivuus muun kansallisen tietosisällön kanssa.

Jos olet epävarma, onko tietosisältösi hyvinvointitietoa vai potilastietoa, voit toimittaa ilmoittautuessasi alustavan suunnitelman tietosisällöstäsi ilman tarkempia tietoja. Alustavan suunnitelman perusteella voidaan arvioida, minkä prosessin kautta tietosisältöä tulee viedä eteenpäin.

Vaihe 1 - Uuden tietosisällön ehdottaminen

Voit ehdottaa uutta tietosisältöä tai laajennusta nykyiseen tietosisältöehdotuslomakkeella kuukausittain ennalta sovittujen päivämäärien mukaisesti. Lomake toimii samalla tarkistuslistana prosessin edetessä. Lue lisää lomakkeesta.

Lomakkeen toimittamisen jälkeen osallistut HL7 OTV-tukiprojektin kokouksessa järjestettävään esittely- ja demotilaisuuteen. Voit itse valita, mitä haluat demossa sovelluksestasi kertoa tietosisällön lisäksi. Ilmoittautumislomakkeessa ja demossa on hyvä tuoda esille, jos olet hyödyntänyt tietosisällön suunnittelussa sote-ammattilaisia. FHIR-profiili julkaistaan demotilaisuuden jälkeen Kanta-palvelujen Simplifierissa. Lisäksi ehdotetusta tietosisällöstä kerrotaan Zulip-foorumilla.

Jos ehdotuksesi sisältää uuden profiilin, CodeSystemin, ValueSetin, Questionnairen tms. (tai muutoksen olemassa olevaan), prosessin nopeuttamiseksi sinun olisi hyvä tuottaa FHIR-profiilit itse ja toimittaa ne sähköpostin liitteenä Kelaan. Lue lisää profilointiohjeesta,  millaisia profiileja Omatietovarantoon tulee tuottaa (pdf, englanniksi). Profiileja voi tuottaa esimerkiksi virallisella FHIR-työkalulla Forgella, jonka kaupallinen käyttö vaatii maksullisen lisenssin. Lisätietoa Forgesta ja lisensseistä löytyy Simplifierin verkkosivuilta. Jos sinun ei ole mahdollista tuottaa profiilia itse, voit antaa profilointiin tarvittavat tiedot lomakkeella ja Kela tuottaa profiilin.

Vaihe 2 - Tietosisällön käsittely yhteistyössä 

Demotilaisuuden jälkeen Kela ja THL käsittelevät esiteltyjä tietosisältöjä alustavasti ja ottavat sinuun yhteyttä lisätietojen saamiseksi ja jatkotoimien sopimiseksi. Saat tarvittaessa tukea tietosisällön kehittämiseen ja täydentämiseen Kelasta ja THL:sta. Prosessin läpimenoaika vaihtelee tietosisällön kompleksisuuden mukaisesti. Yksinkertainen tietosisältö on mahdollista käsitellä prosessin mukaisesti noin 1,5 - 2 kuukaudessa.

Uudet tietosisällöt esitellään ja arvioidaan THL:n koodistopalveluryhmässä erillisen prosessin mukaisesti. Kela ja THL tukevat tietosisällön valmistelussa kokousta varten, minkä jälkeen esittelet tietosisällön ryhmälle. Koodistopalveluryhmä kokoontuu kahden viikon välein ja käsittelyyn pitää ilmoittautua kaksi viikkoa ennen toivottua käsittelykokousta. Käsittelyn tarkoitus on varmistaa kansallisesti yhtenäiset tietorakenteet, joita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät hyödyntävät. Lue lisää kansallisista tietomäärityksistä ja koodistopalveluryhmästä.

Vaihe 3 - Tietosisällön viimeistely

Kun tietosisältö on hyväksytty Koodistopalveluryhmässä, voit viimeistellä sen. Saat tarvittaessa tukea Kelasta ja THL:sta. Esittelet valmiin tietosisällön vielä kertaalleen tukiprojektin kokouksessa. Tietosisällön viimeistelyn jälkeen täytät lomakkeen hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteereistä ja ilmoittaudut yhteistestaukseen. Yhteistestauksen jälkeen sovellus tulee viedä sertifiointiprosessiin.

Toimi näin:

Infograafi: uuden tietosisällön ehdottaminen.

Aikataulu keväälle 2024

Tietosisältölomakkeiden palautuspäivä on noin viikkoa ennen seuraavaa demo-tilaisuutta. Ilmoita tietosisältösi seuraavien päivämäärien mukaisesti:

  • Lomakkeen toimitus viimeistään perjantaina 16.2.2024 ja demo tiistaina 27.2.2024
  • Lomakkeen toimitus viimeistään keskiviikkona 22.4.2024 ja demo tiistaina 30.4.2023

Lisätietoja

Sivua päivitetty 2.2.2024