Kansallisen tietosisällön kehittäminen

Kansallisen tietosisällön kehittäminen

Omatietovaranto on FHIR-standardiin pohjautuva kansallinen luotettava tietovaranto kansalaisen omille terveys-ja hyvinvointitiedoille. Tietosisältöehdotukset arvioidaan muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin sekä FHIR-standardin näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan mahdolliset muutokset alustaan sekä yhteentoimivuus muun kansallisen tietosisällön kanssa. 

Asiakastietolain etenemisen ja siihen liittyvien rahoituspäätösten viivästymisen vuoksi Omatietovarannon tietosisällön kehittäminen on tilapäisesti keskeytetty. Kehittämistä jatketaan heti, kun se on mahdollista.

Tietosisällön kehittäminen jatkossa   

Tietosisältöä arvioidaan ja työstetään yhteistyössä tietosisällön ehdottajan, Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, HL7 yhdistyksen ja muiden tietosisällön kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. 

Tietosisällön kehitysprosessin kesto vaihtelee tapauskohtaisesti. Jos tietosisältöehdotuksen määrittely on suhteellisen yksinkertainen eikä vaadi alustamuutoksia, voidaan prosessi viedä läpi suhteellisen nopeasti muutamien viikkojen tai kuukauden kuluessa. Jos tietosisältöehdotus on sen sijaan määrittelyltään monimutkainen tai vaatii alustalle muutoksia, voi prosessi kestää erinäisiä kuukausia. Tietosisältöehdotuksen käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen tietosisällön ehdottaja täyttää hyvinvointisovellusten hyväksymiskriteerit ja voi siirtyä testausvaiheeseen. Tuotantokäyttö alkaa edellä mainitun prosessin jälkeen. 

Omatietovarannon nykyiset FHIR STU3 -tietosisällöt on kuvattu Simplifier.net-sivustolla. Omatietovarannossa ollaan siirtymässä FHIR R4 -version käyttöön. Näin ollen tuotannossa ei oteta enää käyttöön uusia FHIR STU3 -version profiileita, eikä Omatietovarantoon suositella enää liityttävän STU3-version sovelluksella. Kaikki uudet tallennettavat tietosisällöt tulee olla FHIR R4 -muotoisia ja Omatietovarannon FHIR R4 -profiilien mukaisia.

Sandboxissa alustan R4-tukea voi alkaa koestaa niillä Simplifierissa Finnish PHR R4 -projektissa julkaistuilla FHIR R4 -profiileilla, joiden Simplifierissa näkyvä status on "Accepted". Koestettavien profiilien määrä kasvaa sitä mukaa, kun R4-tuki niille saadaan viimeisteltyä. Tiedotamme erikseen, kun FHIR R4 -profiileilla voi ilmoittautua yhteistestaukseen. Omatietovarannon R4-profiilien alustavat versiot löytyvät Finnish PHR R4 -projektista Simplifier-palvelusta (simplifier.net).

Tietosisältöehdotuksesta käsittelyyn ja lopulta hyväksymiseen 

Uuden tietosisällön ehdottaminen

Uutta tietosisältöä tai laajennusta nykyiseen tietosisältöön ehdotetaan lomakkeella (myös ruotsiksi ja englanniksi).

Tietosisältöehdotustasi käsitellään lähettämäsi lomakkeen pohjalta Kelan ja THL:n vetämissä työpajoissa, jotka pidetään joka toisen viikon torstaina. Valmistaudu esittämään tietosisältöehdotuksesi ja käyttötapauskuvauksen ja/tai demoamaan sovelluksesi lomakkeen lähetystä seuraavassa työpajassa. Jos epäilet lomakkeen lähettämisen aikatauluja ja osallistumistasi ensimmäiseen työpajaan, lähetä lomake joka tapauksessa. Me olemme sinuun yhteydessä ja kutsumme sinut työpajaan.

Jos ehdotuksesi sisältää uuden profiilin, CodeSystemin, ValueSetin, Questionnairen tms. (tai muutoksen olemassa olevaan), prosessin nopeuttamiseksi sinun olisi hyvä tuottaa FHIR-profiilit itse ja toimittaa ne sähköpostin liitteenä Kelaan. Lue lisää profilointiohjeesta,  millaisia profiileja Omatietovarantoon tulee tuottaa (pdf, englanniksi). Profiileja voi tuottaa esimerkiksi virallisella FHIR-työkalulla Forgella, jonka kaupallinen käyttö vaatii maksullisen lisenssin. Lisätietoa Forgesta ja lisensseistä löytyy Simplifierin verkkosivuilta. Jos sinun ei ole mahdollista tuottaa profiilia itse, voit antaa profilointiin tarvittavat tiedot lomakkeella ja Kela tuottaa profiilin.

Tietosisällön käsittely tietosisällön kehittämistyöpajoissa

Tietosisältöehdotusta käsitellään edellä mainituissa tietosisällön kehittämistyöpajoissa. Työpajat jaetaan tietosisällön käsittelyn mukaisesti avaus- ja työstökäsittelyyn.

Avauskäsittely

Avauskäsittelyn tarkoituksena on saada yleiskuva ehdotetusta tietosisällöstä. Avauskäsittelyssä arvioidaan tietosisältöehdotusta erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta ja käydään läpi tietosisällön ehdotuslomake perustietoineen sekä tietosisällön käyttötapauskuvaus ja/tai demo hyvinvointisovelluksesta.

Työstökäsittely

Työstössä tietosisältöehdotusta käsitellään konkreettisesti eri näkökulmista. Työstövaihe voi jakautua moneen eri osa-alueeseen ja jatkua monessa työpajassa. Työstöön voidaan kutsua mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Työstön tarkoituksena on auttaa tietosisällön ehdottajaa tietosisältömäärittelyssä. 

Määrittelyihin liittyviä asioita ja ideoita voi etsiä ja tiedustella myös FHIR-chatista Zulipista, josta löytyy sekä kansainvälinen FHIR-yhteisö että Omatietovarannon FinnishPHR- kanava. 

Tietosisällön hyväksyminen Omatietovarannon tukiprojektissa

HL7 yhdistys tukee Omatietovarannon kansallisen tietosisällön kehittämistä järjestämällä kuukausittaisen Omatietovarannon tukiprojektikokouksen. Tukiprojektin kuukausikokouksissa annetaan neuvoja ja ohjeita FHIR-standardin ja kansallisen tietosisällön käyttöön sekä hyväksytään muutosehdotukset tietosisältöön. Kun tietosisällön kehittäminen on siinä vaiheessa, että siihen halutaan hyväksyntä, esitellään se tukiprojektin kokouksessa tietosisällön ehdottajan toimesta. Tukiprojektin kokouksessa esitellään työstössä olevia tietosisältöjä ja haetaan kommentteja ja synergiaetuja muilta saman aihealueen kehittäjiltä. Omatietovarannon tietosisältöä kehitetään monialaisessa yhteistyössä.

Tietosisällön hyväksymisen jälkeen edetään hyvinvointisovelluksen integroimisessa Omatietovarantoon

Ehdotathan Omatietovarantoon tallennettavaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietoa. Hyödyllisiä sivustoja tutustuttavaksi mm. 

Lisätietoja

Sivua päivitetty 15.02.2021