Menyvisning

Specifikationer

Kanta-palvelujen vaatimusmäärittelyt, tietosisällöt ja tekniset ohjeet tietojärjestelmätoimittajille.

Gemensamma specifikationer

Sidan innehåller en sammanställning av specifikationer som gäller flera Kanta-tjänster. Tjänstespecifika specifikationer samt beskrivningar och anvisningar finns på respektive tjänsts egna specifikationssidor.

Receptet

Recepttjänstens kravspecifikationer omfattar användningsfallen, kraven och datainnehållen i apoteks- och patientdatasystemen samt receptens HL7-specifikationer.

Läkemedelsdatabas

Läkemedelsdatabasen är en del av Kanta-tjänsterna. Läkemedelsdatabasen innehåller uppgifter som behövs vid förskrivning och expediering av läkemedel, uppgifter om läkemedlets pris och ersättningsstatus samt uppgifter om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat.

Patientdataarkivet

Operativa specifikationer, datainnehåll och tekniska anvisningar för Patientdataarkivet.

Arkiv över bildmaterial

Arkivet över bildmaterial är det arkiv inom Kanta-tjänsterna där avbildningsmaterialet från Patientdataarkivet lagras.

Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Specifikationerna av Klientdataarkivet för socialvården omfattar lösningsarkitekturen för de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom socialvården, operativa specifikationer, datainnehållsspecifikationer samt beskrivningar av tekniska gränssnitt för de informationssystem och riksomfattande informationssystemtjänster som ansluter sig till Kanta-tjänsterna.

Coronaintyg

Den här sidan innehåller information om coronaintyg till systemutvecklare. Specifikationerna för patientdatasystem i anslutning till behandlingen av coronaintyg samt anvisningar för certifiering av det nationella vaccinationsintyget finns på en särskild undersida.

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande.

Kommentarer till definitionerna

Kanta-tjänster ber om kommentarer av de nya och ändrade definitionerna i Kanta-tjänsterna.