Navigeringsmeny

Specifikationer

Kanta-palvelujen vaatimusmäärittelyt, tietosisällöt ja tekniset ohjeet tietojärjestelmätoimittajille.

Gemensamma specifikationer

Sidan innehåller en sammanställning av specifikationer som gäller flera Kanta-tjänster. Tjänstespecifika specifikationer samt beskrivningar och anvisningar finns på respektive tjänsts egna specifikationssidor.

Receptet

Resepti-palvelun vaatimusmäärittely sisältää apteekki- ja potilastietojärjestelmien käyttötapaukset, vaatimukset ja tietosisällöt sekä reseptin HL7-määritykset.

Läkemedelsdatabas

Läkemedelsdatabasen är en del av Kanta-tjänsterna. Läkemedelsdatabasen innehåller uppgifter som behövs vid förskrivning och expediering av läkemedel, uppgifter om läkemedlets pris och ersättningsstatus samt uppgifter om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat.

Patientdataarkivet

Potilastiedon arkiston toiminnalliset määrittelyt, tietosisällöt ja tekniset ohjeet.

Arkiv över bildmaterial

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palvelujen Potilastiedon arkiston kuvantamismateriaalin tallennuspaikka.

Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sisältävät sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ratkaisuarkkitehtuurin, toiminnalliset määrittelyt, tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintakuvaukset Kanta-palveluihin liittyville tietojärjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille.

Coronaintyg

Den här sidan innehåller information om coronaintyg till systemutvecklare. Specifikationerna för patientdatasystem i anslutning till behandlingen av coronaintyg samt anvisningar för certifiering av det nationella vaccinationsintyget finns på en särskild undersida.

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande.

Kommentarer till definitionerna

Kanta-tjänster ber om kommentarer av de nya och ändrade definitionerna i Kanta-tjänsterna.