Specifikationer för Läkemedelsdatabasen

Specifikationer för Läkemedelsdatabasen

De gällande specifikationerna av informationsinnehållet samt schemana för Läkemedelsdatabasen.

Version 2022 av Läkemedelsdatabasen togs i användning för produktion 1.5.2022.

I syfte att säkerställa patient- och läkemedelssäkerheten för de tjänstetillhandahållare som inte har tillgång till ett patientdatasystem med stöd för version 2022 av Läkemedelsdatabasen och för specifikationsversion 4.00 av det elektroniska receptet fortsätter utdelningen av version 2016 av Läkemedelsdatabasen fortfarande efter den 30 september 2023.

Materialen finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 30.10.2023