Specifikationer för Läkemedelsdatabasen

Specifikationer för Läkemedelsdatabasen

Läkemedelsdatabasen innehåller beskrivningen av informationsinnehållet samt schemat.

Gällande specifikationer

Den gällande specifikationen av informationsinnehållet samt schemat för Läkemedelsdatabasen. Läkemedelsdatabasen som används för produktion produceras i enlighet med denna specifikation. Materialen finns endast på finska.

Specifikationer för utvecklingsversionen av Läkemedelsdatabasen

Specifikation av informationsinnehållet samt schema för nästa utvecklingsversion av Läkemedelsdatabasen. Förändringshelheten tas i användning för produktion i apoteks- och patientdatasystemen i samband med den första leveranshelheten av Hantering av den samlade medicineringen. Materialen finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 07.01.2021