Specifikationer för Patientdataarkivet

Specifikationer för Patientdataarkivet

På sidan finns funktionella specifikationer och specifikationer av informationsinnehåll som gäller Patientdataarkivet (inkl. HL7 tillämpningsguider), sammanställda enligt tillämpningsområde. Specifikationerna för Patientdataarkivet finns endast på finska.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

Sidan har uppdaterats 10.1.2024