Specifikationer för Arkivet över bildmaterial

Specifikationer för Arkivet över bildmaterial

Specifikationerna för Arkivet över bildmaterial består av funktionella specifikationer, datainnehållsspecifikationer och tekniska specifikationer. I funktionerna i tjänsten tillämpas också de gemensamma specifikationerna för Kanta-tjänsterna, som endast finns tillgängliga på finska.

Specifikationerna för Arkivet över bildmaterial finns i huvudsak på finska och presenteras heltäckande på de finskspråkiga sidorna på webbplatsen. De internationella standarder och specifikationer som hänför sig till arkivets funktioner finns också på engelska. 

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 3.8.2023