Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto

Tällä sivulla julkaistaan terveydenhuollon valtakunnallisen kuva-aineistojen arkiston määrittelyt.

Kuva-aineistojen arkiston toteuttaminen perustuu lakiin asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (1257/2015).

Kuva-aineistojen arkisto rakennetaan vaiheittain.

Ensimmäinen vaihe

Kuva-aineiston arkiston ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu arkiston perustoiminnallisuudet.  Näillä tarkoitetaan: kuvantamistutkimuksen tallennusta, tutkimuksen sekä Potilastiedon arkistoon tallennettavien kuvantamisen hoitoasiakirjojen (= tutkimuspyyntö, tutkimus, lausunto) rekisteröintiä, kuvailutietojen ja asiakirjojen/tutkimusten hakua sekä tutkimukseen tehtävien muutosten/korjausten hallintaa.

Toiminnallinen määrittely

Tietosisältömäärittelyt

Metatietomalli versio 2.9 (xlsx) 19.2.2020
Uudistetun luovutusilmoituksen tietosisältö (LILM)

Tekniset ohjeet


IHE Technical Frameworks

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 05.05.2020