Reseptin määrittelyt

Reseptin määrittelyt

Tämä sivu kokoaa Reseptin toiminnalliset- ja tietosisältömäärittelyt sekä tekniset rajapintamäärittelyt (ml. HL7 soveltamisoppaat).

Löydät tältä sivulta:

 • Voimassa olevat toiminnalliset määrittelyt v2.93 
  • Viimeksi voimaan tullut määrittelypaketti sisältää alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnalliset määrittelyt. Versioon 2.93 liittyy HL7-määrittelypaketti v3.63, joka löytyy tältä sivustolta voimassa olevien toiminnallisten määrittelyiden Rajapintamäärittelyt -kohdasta. 
 • Seuraavaksi tuotantoon menevät toiminnalliset määrittelyt 
  • apteekin annosjakelun ja sairaala-apteekkireseptien haun päivitykset v2.94
  • rakenteinen annostus v3.00, johon liittyy HL7-määrittelypaketti v4.00.
 • Rajat ylittävän reseptin määrittelyt
  • Sisältää käyttötapaukset ja vaatimukset apteekkijärjestelmille, sekä poikkeavuudet kansallisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä ja Medical Records -sanomamäärittelyt.
 • Tuotantoympäristön päivitykset
  • Sähköisen reseptin tuotantoympäristöön tehtyjen muutosten julkaisukuvaukset.

Voimassa olevat toiminnalliset määrittelyt v2.93 (alkaen 1.10.2020)

Voimassa oleva määrittelypaketti sisältää kaiken sähköisen reseptin toiminnallisiin määrittelyihin liittyvän dokumentaation sekä rajapintakuvaukset.

Voimassa oleva määrittelypaketti v2.93 sisältää alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnalliset määrittelyt, joiden muutokset koskevat potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia. Tekninen kuvaus alaikäisen puolesta-asioinnista löytyy rajapintakuvausten HL7-määrittelypaketista v3.63.

Taulukossa on linkit voimassa oleviin reseptiä kuvaaviin määrittelydokumentteihin. Voimassa oleva versio sisältää alaikäisen puolesta-asioinnin.
Määrittely Kuvaus

Toiminnalliset määrittelyt 

Liitedokumentit

 

Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien käyttötapaukset kuvaavat sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiseksi tarvittavan toiminnallisuuden siihen liittyvien tietojärjestelmien ja niiden käyttäjien osalta. Dokumenteissa ei kuvata tarkkoja teknisiä yksityiskohtia, vaan toiminnallinen tavoite. 

Potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimukset kohdistuvat sähköisen lääkemääräyksen työnkulun eri vaiheisiin.

Liitedokumenteissa on kuvattu hakuja,  tilanmuutoksia sekä sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä oikeuksia.

Viimeisimmät päivitykset

 • 29.9.2020 Lisätty yhteenvedon tulostuksen käsittelysäännöt alaikäisen puolesta asioinnissa
 • 24.6.2020 poistettu 2.93 version potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksista alaikäisen puolesta-asioinnin 12-vuoden ikäraja.

Tietosisältö

Tietosisällössä on kuvattu sähköisen lääkemääräyksen toiminnallisessa prosessissa tarvittavat tiedot.

Rajapintamäärittelyt

 

Lääkemääräyksen CDA R2 Header –dokumentissa kuvataan CDA R2 Header ja kuinka sitä käytetään lääkemääräyssanomien CDA R2 dokumenteissa.

Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena -dokumentissa kuvantaa lääkemääräyksen varsinaisen sähköisen lääkemääräyksen, toimituksen tai muun vastaavan tapahtuman rakenne, joka esitetään CDA R2 body-osuudessa.

Lääkemääräyksen Medical Records sanomat -dokumentissa kuvataan reseptikeskuksen viestinvälitysrajapinnan määrittely. Dokumentissa on paikallistettuna ne HL7 kv. Medical Records -sanomien osiot, joita tarvitaan eReseptin toteutuksessa.

Viimeisimmät päivitykset

17.8.2020: Päivitetty MR-scheman TotalAmountin tietotyyppiä.

17.6.2020: Lisätty alaikäisen puolesta-asioinnin authorization rakenteen tunnistava templateId header-määrittelyihin ja esimerkkiin.

Seuraavaksi tuotantoon menevät toiminnalliset määrittelyt

Seuraavaksi tuotantoon menevistä määrittelyistä julkaistaan vain ne toiminnallisten määrittelyiden dokumentit, joihin kyseisessä paketissa on tehty muutoksia. Jos muutokset koskevat myös HL7-määrittelyitä, julkaistaan ne omana määrittelypakettinaan.

Apteekin annosjakelun ja sairaala-apteekkireseptien haun päivitykset v2.94 - voimaan kevät 2021

Määrittelypakettiin v2.94 on päivitetty apteekin annosjakelua ja sairaala-apteekkireseptien hakutoiminnallisuuksia koskevat muutokset. Muutokset koskevat apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia ja käyttötapauksia sekä liitteitä liittyen tilanmuutoksiin ja hakuihin.

Taulukossa on kuvattu keväällä 2021 tuotantoon tulevan version 2.94 muutokset, jotka koskevat apteekin annosjakelua sekä sairaala-apteekkireseptien hakuja.
Määrittely Kuvaus

Muutokset

 

Viimeisimmät päivitykset

1.7.2020 julkaistu määrittelypaketti v2.94

Rakenteinen annostus v3.00 - voimaan kevät 2022

Määrittelypakettiin v3.00 on lisätty rakenteisen annostuksen käyttötapaus ja vaatimukset, jotka löytyvät liitteestä: S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje. Näiden lisäksi  potilas- ja apteekkitietojärjestelmien vaatimuksia on päivitetty määrätyn lääkkeen yksilöivän tunnisteen ja Lääketietokannan muutosten osalta. Tietosisältöön on päivitetty pakollisuusehtoja ja Koodistopalveluun on viety lääkemääräyksen, lääkemääräyksen korjauksen ja mitätöinnin tietosisällöt.

Määrittelypakettiin v3.00 liittyy HL7-määrittelypaketti v4.00, johon on päivitetty määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja sen osatunniste, rakenteinen annostus ja Lääketietokannan muutokset. Muutokset kohdistuvat erityisesti lääkemääräyksen body-osaan.

Taulukossa on kuvattu keväällä 2022 tuotantoon tulevan version 3.00 muutokset.
Määrittely Kuvaus

Muutokset

 

Viimeisimmät toiminnalliset päivitykset

1.7.2020 Versioon 3.00 päivitetty tietosisältöön uusimispyynnön pakollisuusehto koskien määrätyn lääkkeen yksilöivää tunnistetta.

25.5.2020 korjattu vaatimuksia liitteessä S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje

31.3.2020 julkaistu vaatimusmäärittelypaketti v3.00 ja HL7- määrittelypaketti v4.00

Viimeisimmät rajapinta päivitykset

17.8.2020: Päivitetty versio 4.00 RC2, johon lisätty 3.63 tehdyt päivitykset (TotalAmount tietotyyppi).

3.7.2020: Julkaistu versio 4.00 RC2, johon lisätty 3.63 tehdyt päivitykset, sekä korjattu erityislupavarauksen ja erityislupavarauksen purun effectiveTimeä. Päivitetty esimerkkipakettia ja lisätty lääkemääräyksen korjauksen esimerkki.

31.3.2020: Versio 4.00 on julkaistu Release Candidate 1 (RC1) statuksella. Lopullinen versio julkaistaan, kun sisältöä tuottavia järjestelmiä on saatu testattua ja palaute testauksesta on saatu huomioitua määrittelyssä.

Hyväksytty 26.3.2020 HL7 teknisessä komiteassa.

Muut

Reseptin rajapintakuvaus

Sidan har uppdaterats 01.10.2020