Specifikationer som gäller Receptet

Specifikationer som gäller Receptet

Den här sidan innehåller en sammanställning av funktionella specifikationer och specifikationer av informationsinnehåll som gäller Receptet (inkl. HL7-tillämpningsguider).

Sidans innehåll finns endast på finska.

På den finskspråkiga sidan hittar du

  • De gällande funktionella specifikationerna. 
  • De funktionella specifikationer som går till produktion härnäst. 
  • Gränssnittsbeskrivningar för Receptet.
Sidan har uppdaterats 18.10.2023