Gemensamma specifikationer

Gemensamma specifikationer

Sidan innehåller en sammanställning av specifikationer som gäller flera Kanta-tjänster. Tjänstespecifika specifikationer samt beskrivningar och anvisningar som gäller enskilda tjänster finns på respektive tjänsts egna specifikationssidor.

Till de gemensamma specifikationerna här:

  • Anslutningsmodeller och meddelandetrafik
  • Health Level Seven Version 3 (HL7 V3)-specifikationer
  • Dataskydd
  • Skötsel av ärenden för någon annan
  • Versionering av specifikationerna
  • Utredningar samt dokument som innehåller riktlinjer
  • Den nationella kodtjänstens gränssnitt

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 17.1.2024