Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Tietojärjestelmätoimittajien tuki

Järjestelmätoimittajille suunnatut yhteistyökokoukset ja muut tukitilaisuudet.

Kela järjestää tietojärjestelmätoimittajille yhteistyökokouksia ja tukitilaisuuksia, joiden tavoite on tarjota tietoa ja tukea muun muassa Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen ja määrittelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Toimittajayhteistyökokous

Toimittajayhteistyökokous on potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.

Kanta-palveluja rakentaa kansallisella tasolla laaja sidosryhmäverkosto, ja toimittajayhteistyökokous kokoaa tulevat muutokset tiiviiksi paketiksi. Yhteistyökokouksiin kutsutaan myös muut kansalliset toimijat, jotka liittyvät Kanta-palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. Vakiojäseniä ovat mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto (ent. VRK) ja Valvira. 

Toimittajayhteistyökokoukset ovat hyvin suosittuja. Tilaisuuksissa on mahdollisuus esittää muille osallistujille kysymyksiä ja kommentteja kehitettävistä palveluista ja toiminnallisuuksista. Kokouksissa tiedotetaan myös kansallisista määrittelyistä, jos ne vaativat erillisen tilaisuuden. Tilaisuuksiin osallistutaan Skypen kautta.

Toimittajayhteistyökokoukset 2022

Vuonna 2022 kokouksia järjestetään viisi. Asialista lisätään Kokousmateriaalit 2022 -sivulle viikko ennen tilaisuutta. Kokoukset ovat Skype-kokouksia.

 • 9.2.2022 klo 9–12
 • 6.4.2022 klo 9–12
 • 15.6.2022 klo 9–12
 • 7.9.2022 klo 9–12
 • 16.11.2022 klo 9–12

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tuki

Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit jatkuvat vuonna 2022. Niitä järjestetään säännöllisesti ja niissä käydään läpi määrittelyjä, järjestelmäkehitystä ja arkistoon liittymistä koskevia kysymyksiä.

Käsitellyt kysymykset ja vastaukset kootaan yhteenvetona ja julkaistaan kokousmateriaaleissa. Kyselytunneilla voi myös olla tietoiskuja ajankohtaisista aiheista.

Kyselytunnit järjestetään Teams-kokouksina ja niihin lähetetään erilliset kutsut. Toimittajayhteistyökokouksiin ja kyselytunneille kutsutaan ne tietojärjestelmätoimittajien asiantuntijat, jotka ovat kokouksia varten ilmoittaneet yhteystietonsa osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Jos tahdot kyselytuntien listalle, laita otsikkoon merkintä "Sos-kyselytunti - ilmoittautuminen.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kyselytunnit 2022

 • to 27.1.2022 klo 13-15
 • to 24.3.2022 klo 13-15
 • to 19.5.2022 klo 13-15
 • to 29.9.2022 klo 13-15
 • to 15.12.2022 klo 13-15

Toimita kyselytunnille lähetettävät kysymykset viimeistään viikkoa ennen kyselytuntia osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi. Laita otsikoksi "Sos-kyselytunti xx.xx.2022 - sekä lisäotsikko tarvittaessa".

Omatietovarantoon liittyvä tuki

Omatietovarannon tietosisällön käsittelykokoukset löytyvät HL7 Finland -yhdistyksen sivuilta.

Omatietovarantoon liitettäviä hyvinvointisovelluksia tekeviä sovelluskehittäjiä tukee avoin Finnish PHR chat -kommunikointiyhteisö, jossa voi esittää ja kommentoida aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteisön keskustelukielenä on englanti. Kela seuraa ja vastaa kysymyksiin viikottain. Tämän lisäksi on mahdollista kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta kantakehitys@kanta.fi.

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumi

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumin tavoitteena on, että potilastietojärjestelmät vastaavat suun terveydenhuollon tarpeita kirjaamiskäytäntöjen, muiden toimintamallien ja määriteltyjen tietorakenteiden osalta. Foorumi on suunnattu suun terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajille ja siihen osallistuvat myös Kela ja THL.

Yhteistyöfoorumi järjestetään Teams-kokouksina ja niihin lähetetään erilliset kutsut. Jos tahdot kokouskutsun, laita pyyntö osoitteeseen kanta@kanta.fi, ja viestiin otsikoksi ”Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumi – ilmoittautuminen”.

Huom. Loppuvuodesta 2021 ei järjestetä uusia tapaamisia. Kehitämme foorumin toteutustapaa ja ilmoitamme erikseen jatkosta.

Suun terveydenhuollon yhteistyöfoorumit 2021

 • 12.4.2021 klo 13.30–15
 • 23.8.2021 klo 13.30–15
 • 15.11.2021 klo 13.30–15 Tapaaminen peruttu!

Muut palvelut

Kuva-aineistojen arkistoon, Potilastiedon arkistoon ja Reseptiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi.

Sivua päivitetty 17.12.2021