Yhteiset määrittelyt

Yhteiset määrittelyt

Sivulle on koostettu ne määrittelyt, jotka koskevat useita Kanta-palveluita. Yksittäisten palveluiden palvelukohtaiset määrittelyt, kuvaukset ja ohjeet löytyvät kunkin palvelun omilta määrittelysivuilta.

Liittymismallit ja sanomaliikenne

Määrittely Kuvaus
Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin Dokumentissa kuvataan ratkaisuja ja vaihtoehtoja Kanta-palveluihin liittymiseen teknisestä näkökulmasta.

Osapuolitiedot Kanta-sanomaliikenteessä

Dokumentti tarkentaa ja joiltakin osin muuttaa HL7-sanomaliikenteen määrittelyitä (HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon).

Teknisten määrittelyiden lisäksi katso myös käyttöönotto- ja asiakkuusohjeet.

 

Health Level Seven Version 3 (HL7 V3) määrittelyt

Määrittely Kuvaus
HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon HL7 Finlandin suositus HL7 V3-viestien käyttöönottoon.
HL7 Finland V3-Tietotyypit Määrittelydokumentti kuvaa Suomessa käytettävät HL7 V3 tietotyypit ja niiden suositellun käyttötavan.

 

Tietoturva

Määrittely Kuvaus
Tieto- ja sanomaliikenteen tietoturvavaatimukset Määrittely kuvaa keskeisimmät Kanta-palveluissa käytössä olevat tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja suositukset kommunikoitaessa Kanta-palveluihin.

Sähköisen allekirjoituksen määritys ja soveltamisohje

Määrittelee Kanta-palveluissa käytettävät sähköisen allekirjoituksen ratkaisut.
Digi- ja väestötietoviraston Varmenteet ja kortit (dvv.fi) Varmenteiden käyttö organisaatioiden ja liityntäpisteiden tunnistamisessa.

 

Puolesta-asiointi

Määrittely Kuvaus
Sähköinen puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa - Yleiskuvaus (pdf, thl.fi) Dokumentti tarjoaa yleiskuvauksen sähköiseen puolesta-asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Alaikäisen tietojen luovuttaminen huoltajille terveydenhuollossa - toiminnallinen määrittely (pdf, thl.fi) Dokumentti täydentää THL:n julkaisemaa määrittelyä Sähköinen puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa - Yleiskuvaus.

 

Määrittelyiden versiointi

Määrittely Kuvaus
Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyiden versiointikäytännöt Määrittelee Kanta-palveluihin tallennettavien asiakirjojen eteenpäin ja taaksepäin yhteensopivuuden käytännöt ja muut määrittelyiden versiointikäytännöt.

​​​​​

​​​​​​​Selvitykset ja linjausdokumentit

Määrittely Kuvaus

Siirtyminen Potilastiedon arkiston 2014 määrittelyistä 2016 määrittelyihin (pdf)

4.3.2019

Ohjeistus Potilastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen versioinnin soveltamisesta, kun potilastietojärjestelmässä otetaan käyttöön Potilastiedon arkiston 2016-vaiheistuksen mukaiset määrittelyt ja aikaisempi toteutus on 2014-vaiheistuksen määrittelyiden mukainen.

ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla versio 1.0 (pdf)

14.2.2007

Oppaan tavoitteena on selvittää periaatteet, kuinka ISO OID -yksilöintimenettely toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä järjestelmissä. Opas pohjautuu Stakesin 22.11.2004 julkaiseman ohjeen "ISO OID-tunnuksen käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa versio 1.0 2" pilottikäytön kokemuksiin ja JUHTA- suositukseen 159 "ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa".

Kansallisesti vaadittujen tietojen välittäminen ydin- ja erillisjärjestelmien välillä, v2.10 (zip)

28.3.2012

Dokumentti määrittelee ja koostaa yhteen, miten kansallisesti vaaditut tiedot voidaan välittää eri järjestelmien välillä, jotta asiakirjojen arkistointi Kanta-palveluita varten on mahdollista. Määrittelyn luonne on ratkaisuvaihtoehtoja kuvaava. Paikallinen/alueellinen integraatioympäristö kiinnittää viime kädessä tarvittavan ratkaisun.

 

 Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat

Määrittely Kuvaus
Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat ja liittymisohje Kuvaa kansalliseen koodistopalveluun liittymisen perusperiaatteet, liittymistehtävät sekä palvelun tuen testaus-ja ongelmatilanteissa.

 

Sivua päivitetty 26.11.2020