Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset vaatimukset

Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset vaatimukset

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön liittyvät määrittelyt sekä asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat vaatimukset.

Yleiskuvan sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta sekä toiminnallisuuden toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista saa tutustumalla verkkojulkaisuun Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille.

Taulukko: Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt
Määrittely Kuvaus Status
Tiedonhallinnan tukiprosessit, versio 4.3 (pdf) 21.6.2023 Tiedonhallinnan tukiprosessit -määrittelyssä on kuvattu ammattihenkilöiden, asiakastietoja käsittelevien järjestelmien ja Kanta-palveluiden välistä työnjakoa sekä viestinvälitystä asiakastietojen käsittelyssä.

Hyväksytty THL 20.6.2023

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely (yhteistyötilat.fi), versio 1.0 8.6.2023 Määrittelyssä kerrotaan, kuinka Tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä.

Hyväksytty THL 8.6.2023

Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille, versio 5.6 (xls) 27.9.2023 Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille -määrittelyssä kuvataan Kanta-palveluihin liittyvälle sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevälle järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset. Hyväksytty THL 26.9.2023
Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.5 (pdf) 4.1.2023 Rajapintakäyttötapaukset -määrittely kuvaa asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston väliset rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun.

Voimassa

 

Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.6_RC1 (pdf) 21.6.2023

Rajapintakäyttötapaukset -määrittely kuvaa asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston väliset rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun. RC-versio sisältää laajan tiedonsaantioikeuden rajapintakäyttötapaukset

RC-versio
Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen hallinnan kansalliset vaatimusmäärittelyt (yhteistyotilat.fi,) versio 1.2 04/2023 Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen kansalliset vaatimusmäärittelyt kuvaa sosiaalihuollon käyttölokimerkinnän voimassa olevan tietosisällön ja lokitietojen kirjaamisen vaatimukset.

Vuonna 2022 saatujen kommenttien perusteella muokattu versio

Sivua päivitetty 27.9.2023