Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset vaatimukset

Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset vaatimukset

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön liittyvät määrittelyt sekä asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat vaatimukset.

Yleiskuvan sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta sekä toiminnallisuuden toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista saa tutustumalla verkkojulkaisuun Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille.

Taulukko: Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt
Määrittely Kuvaus Voimassa tuontokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Tiedonhallinnan tukiprosessit, versio 4.4 (pdf) 27.3.2024 Tiedonhallinnan tukiprosessit -määrittelyssä on kuvattu ammattihenkilöiden, asiakastietoja käsittelevien järjestelmien ja Kanta-palveluiden välistä työnjakoa sekä viestinvälitystä asiakastietojen käsittelyssä. Hyväksytty THL 26.3.2024 27.3.2024- 27.3.2024-
Sosiaali- ja terveydenhuollon tahdonilmaisuja käsittelevien tietojärjestelmien vaatimukset ja toiminnallinen määrittely (yhteistyötilat.fi), versio 1.1. 3.10.2023 Määrittelyssä kerrotaan, kuinka Tahdonilmaisupalvelun asiakirjojen käsittely tulee toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Hyväksytty THL 2.10.2023

 

 
Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille, versio 5.8 (xls) 27.3.2024 Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille -määrittelyssä kuvataan Kanta-palveluihin liittyvälle sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevälle järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset. Hyväksytty THL 26.3.2024 27.3.2024- 27.3.2024-
Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.5 (pdf) 4.1.2023 Rajapintakäyttötapaukset -määrittely kuvaa asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston väliset rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun. 4.1.2023- 4.1.2023-
Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.6_RC2 (pdf) 27.3.2024

Rajapintakäyttötapaukset -määrittely kuvaa asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston väliset rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun. RC-versio sisältää palvelunantajan ja viranomaisen laajan tiedonsaantioikeuden rajapintakäyttötapaukset

RC-versio  
Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen hallinnan kansalliset vaatimusmäärittelyt (yhteistyotilat.fi,) versio 1.2 04/2023 Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen kansalliset vaatimusmäärittelyt kuvaa sosiaalihuollon käyttölokimerkinnän voimassa olevan tietosisällön ja lokitietojen kirjaamisen vaatimukset.

 

 
Sivua päivitetty 26.3.2024