Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset vaatimukset

Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset vaatimukset

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön liittyvät määrittelyt sekä asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat vaatimukset.

Yleiskuvan sosiaalihuollon tiedonhallinnan toiminnallisuudesta sekä toiminnallisuuden toteuttamiseksi ja käyttöönottamiseksi tarvittavista tietojärjestelmäratkaisuista saa tutustumalla verkkojulkaisuun Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille.

Taulukko: Asiakastietoa käsitteleviä järjestelmiä koskevat toiminnalliset määrittelyt
     
Määrittely Kuvaus Status  
Tietonhallinnan tukiprosessit, versio 4.2 (pdf) 4.1.2023 Tiedonhallinnan tukiprosessit -määrittelyssä on kuvattu ammattihenkilöiden, asiakastietoja käsittelevien järjestelmien ja Kanta-palveluiden välistä työnjakoa sekä viestinvälitystä asiakastietojen käsittelyssä.

Hyväksytty THL 19.12.2022

 

Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille, versio 5.4 (xls) 29.3.2023 Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille -määrittelyssä kuvataan Kanta-palveluihin liittyvälle sosiaalihuollon asiakastietoa käsittelevälle järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset. Hyväksytty THL 19.12.2022
Rajapintakäyttötapaukset, versio 3.5 (pdf) 4.1.2023 Rajapintakäyttötapaukset -määrittely kuvaa asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston väliset 1. ja 2. käyttöönottovaiheen rajapintakäyttötapaukset arkistointiin ja hakuun.

Voimassa

 

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen hallinnan kansalliset vaatimusmäärittelyt (yhteistyotilat.fi) 06/2022 Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen kansalliset vaatimusmäärittelyt kuvaa sosiaalihuollon käyttölokimerkinnän voimassa olevan tietosisälllön ja lokitietojen kirjaamisen vaatimukset.

Vuonna 2021 saatujen kommenttien perusteella muokattu versio (RC)

 

A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten lukuohje sosiaalihuollossa, versio 4.0 (thl.fi.xls) 26.6.2019  A-luokan tietojärjestelmien olennaisten tietoturvavaatimusten lukuohje sosiaalihuollonssa on ohje olennaisten tietoturvavaatimusten tulkintaan ja soveltamiseen sosiaalihuollossa.

Voimassa

 

 

Sivua päivitetty 29.3.2023