Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjat ja tietosisällöt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjat ja tietosisällöt

Tälle sivulle on koottu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen rakenteisiin ja tietosisältöön sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston muodostamiin koosteisiin liittyvät määrittelyt.

Toiminnalliset määrittelyt ja keskeiset periaatteet

Asiakastietojen kirjaamiseen ja asiakirjarakenteisiin liittyvät keskeiset periaatteet on kuvattu julkaisussa Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

  • Luku 9. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat
  • Luku 10. Sosmeta-palvelu

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakirjat

Taulukko: Tietomäärittelyt
Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta (yhteistyotilat.fi) Sosiaalihuollon asiakastietomäärittelyjen ja palvelutuotannon toiminnallisten määrittelyjen hallinta -dokumentti kuvaa mallin, jolla sosiaalihuollon sähköisen tiedonhallinnan tieto- ja toimintamäärittelyjä hallitaan, ylläpidetään ja päivitetään.

 

 

 
Sosmeta-palvelu (thl.fi) Sosmeta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla voi katsella ja ladata sosiaalihuollon valtakunnallisia asiakirjarakenteita sekä antaa niistä palautetta.

 

 

 

 

Taulukko: Rajapinnat

Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Sosiaalihuollon asiakirjastandardi, versio 3.3 (pdf), 27.9.2023 Sosiaalihuollon asiakirjastandardi määrittelee yhtenäisen tiedostotason esitysmuodon sosiaalihuollon asiakirjojen arkistointiin ja siirtämiseen. Dokumentti on tarkoitettu ensisijaisesti tekniseksi dokumentaatioksi sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittäjille. 27.9.2023- 27.9.2023-
Skeemat ja esimerkkiasiakirjat (zip), 27.9.2023 Skeemat ja esimerkkiasiakirjat dokumentissa kuvataan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälityksessä käyttämät skeemat sekä esimerkkiasiakirjat kehittämisen tueksi.

 

 

 

 

Taulukko: tietosisällöt

Määrittely Kuvaus Voimassa tuotantokäytössä Voimassa sertifioinnissa
Asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisältökuvaus, versio 3.2, xlsx) Asia- ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöt -taulukko kuvaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 1. käyttöönottovaiheen asia-asiakkuusasiakirjan tietosisällöt. Nämä asiakirjarakenteet ovat käytössä 1. vaiheen toteutuksissa.    1.9.2024 asti Ei voimassa (vanhentunut)
Koosteiden tietosisällöt, versio 3.2 (xlsx), 4.1.2023 Koosteiden tietosisällöt taulukossa kuvataan Sosiaalihuollon asiakaskoosteiden tietosisältö 4.1.2023- 4.1.2023-
Asiakirjakooste kieltojen asettamiseen, versio 1.0 (xlsx), 28.6.2023 Dokumentti sisältää asiakirjojen luovutuskieltojen asettamiseen pohjatietoina käytettävän asiakirjakoosteen tietosisältökuvaukseen. Asiakirjakoostetta käytetään tilanteissa, joissa asiakastietojärjestelmässä asetetaan asiakkaan pyynnöstä luovutuskieltoja toisen rekisterinpitäjän asiakirjoille 28.6.2023- 28.6.2023-
Sivua päivitetty 26.3.2024