Toiminta häiriötilanteissa

Toiminta häiriötilanteissa

Häiriötilanteissa noudatetaan palvelujen antajan omia häiriötilanteita varten laadittuja ohjeita. Jokainen palvelujen antaja, niin viranomainen kuin yritys, vastaa tuottamansa palvelun toiminnasta. Jokainen palvelujen antaja vastaa myös tiedottamisesta oman palvelunsa osalta. Palvelujen antajan tulee sopia paikalliset/alueelliset toimintamallit poikkeustilanteiden varalle.

Kun havaitset häiriön käyttämässäsi Kanta-palvelussa, tarkista onko asiasta häiriötiedote kanta.fi-sivustolla. Jos ei, niin ota yhteyttä oman organisaatiosi tai tietojärjestelmätoimittajasi käyttötukeen. Käyttötuki arvioi ongelman laadun ja jatkotoimet.

Milloin häiriöstä ilmoitetaan Kelaan?

Kanta-palveluja käyttävän palvelujen antajan käyttötuen tai tietojärjestelmätoimittajan on ilmoitettava havaitsemastaan häiriöstä Kela/Kanta-palvelujen tekniseen tukeen aina kun yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Häiriö ei liity palvelujen antajan käytössä olevaan apteekki-, asiakas- tai potilastietojärjestelmään, vaan se paikallistetaan Kanta-palvelukokonaisuuteen.
  • Häiriö aiheuttaa epäilyn potilasturvallisuuden tai sosiaalihuollon asiakkaan saaman palvelun vaarantumisesta. Häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin.
  • Häiriö aiheuttaa epäilyn potilaan tai asiakkaan tietosuojan vaarantavasta tietojärjestelmän ongelmasta. Häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin.
  • Häiriö estää tai hidastaa merkittävästi palvelujen käyttöä.
  • Häiriön paikallisuudesta ei voida varmistua, vaan voidaan olettaa sen vaikuttavan palvelujen antajan lisäksi myös muihin toimijoihin.

Kriteerit täyttävästä häiriöstä Kanta-palvelujen tekniseen tukeen ilmoittaa palvelujen antajan käyttötuki tai tietojärjestelmätoimittaja häiriöilmoituslomakkeella. Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen tekninentuki@kanta.fi.

Kriittisistä ja laajavaikutteisista häiriöistä tulee häiriöilmoituslomakkeen lähettämisen lisäksi soittaa tekniseen tuen numeroon 020 634 7787.

Kanta-palvelujen tekninen tuki ja häiriöviestintä

Kanta-palvelujen tekninen tuki palvelee 24/7 palvelujen antajien ja järjestelmätoimittajien tukitahoja, Omakanta-palvelun kansalaisasiakkaita teknisissä ongelmissa sekä Kelain-palvelun käyttäjiä. Lisäksi tekninen tuki vastaa häiriöviestinnästä Kelan tuottamien palvelujen osalta. Voit tilata häiriötiedotteista RSS-syötteen.

Laajoissa häiriötilanteissa Kanta-palvelujen tekninen tuki

  • tiedottaa häiriöstä kanta.fi-sivuston häiriötiedotteissa
  • lähettää häiriötiedotteet palvelujen antajille ja sidosryhmille sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä
  • tiedottaa häiriöistä niiden alkaessa, tilanteen muuttuessa ja häiriön päättyessä.

Suunnitelluista palveluihin liittyvistä muutoksista ja huoltotöistä tiedotetaan häiriötiedotteiden vastaanottajille

  • kaksi viikkoa aikaisemmin sähköpostilla sekä kanta.fi-sivuston huoltotiedotteissa
  • muutosta tai huoltotyötä edeltävänä päivänä tekstiviestillä.

Palvelujen antaja ilmoittaa häiriötiedotteiden vastaanottajien yhteystiedot palvelun käyttöönoton yhteydessä ja ylläpitää yhteystietoja Kanta Ekstranetissä.

Toiminta häiriötilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Reseptikeskuksen käytön estävä häiriö

Reseptit laaditaan atk-, paperi- tai puhelinlääkemääräyksinä ja ne kirjataan potilastietojärjestelmään. Reseptikeskukseen ei häiriön aikana automaattisesti tallennu reseptitietoja eikä niitä tallenneta häiriön jälkeen käsin. Tutustu Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli häiriötilanteissa.

Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön estävä häiriö

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä tallentaa automaattisesti siihen häiriön aikana kirjatut merkinnät, kun arkisto on taas käytettävissä. Tutustu Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli häiriötilanteissa.

Toiminta häiriötilanteissa apteekissa

Potilaan välttämätön lääkehoito turvataan Kanta-palvelujen häiriötilanteessa. Tutustu apteekkien toimintaohjeeseen häiriötilanteissa.

Kansalaisten toiminta häiriötilanteissa

Tutustu kansalaisten ohjeistus häiriötilanteessa

Vaaratilanneilmoitus Valviraan

Jos kyseessä on potilasturvallisuutta vaarantanut tilanne tai epäily sen vaarantumisesta, ovat sekä järjestelmätoimittaja että palvelujen antaja velvollisia tekemään vaaratilanneilmoituksen Valviralle.

Viranomaisten toiminta vakavassa häiriö- ja poikkeustilanteessa

Viranomaiset (THL, Kela, Valvira, VRK, STM, Fimea) arvioivat häiriötilanteen vakavuuden. Vakavassa häiriö- ja poikkeustilanteissa viranomaiset ohjeistavat, miten häiriötilanteen aikana toimitaan ja miten palataan normaaliin toimintaan. Arvioinnin perusteella laadittu ohje välitetään palvelujen antajien ilmoittamille yhteyshenkilöille, jotka vastaavat ohjeen jakelusta omassa organisaatiossa.

 

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.07.2018