Toiminta häiriötilanteessa

Toiminta häiriötilanteessa

Kun havaitset häiriön Kanta-palvelujen käyttöön liittyen, tarkista, onko asiasta jo tiedotettu kanta.fi-sivustolla. Mikäli tiedotetta ei ole, ota yhteyttä oman organisaation tai tietojärjestelmätoimittajan käyttötukeen. Käyttötuki arvioi ongelman laadun ja on yhteydessä Kelaan, mikäli epäilee häiriötä Kanta-palvelujen toiminnassa.

Yhteys omaan käyttötukeen

Jos Kanta-palvelujen häiriötiedotteisiin tai palvelujen antajan yhteyshenkilölle ei ole tullut tietoa Kanta-palvelua koskevasta häiriöstä, ilmoita havaitsemastasi häiriöstä välittömästi omaan käyttötukeesi.

Jokainen palvelujen antaja, niin viranomainen kuin yritys, vastaa tuottamansa palvelun toiminnasta ja tiedottamisesta. Palvelujen antajan tulee sopia paikalliset toimintamallit poikkeustilanteiden varalle. Palvelujen antajalla tulee olla omat ohjeet häiriötilanteita varten.

Häiriöilmoitus Kelaan

Palvelunantajan käyttötuen tai tietojärjestelmätoimittajan on ilmoitettava Kanta-palveluissa havaitsemastaan häiriöstä Kelan tekniseen tukeen aina kun yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy

 • Häiriö estää tai hidastaa merkittävästi palvelujen käyttöä.
 • Häiriö ei liity palvelujen antajan käytössä olevaan apteekki-, asiakas- tai potilastietojärjestelmään, vaan se paikallistetaan Kelan palvelukokonaisuuteen.
 • Häiriö aiheuttaa epäilyn potilasturvallisuuden tai sosiaalihuollon asiakkaan saaman palvelun vaarantumisesta. Häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin.
 • Häiriö aiheuttaa epäilyn potilaan tai asiakkaan tietosuojan vaarantavasta tietojärjestelmän ongelmasta. Häiriö liittyy suoraan tai välillisesti Kanta-palveluihin.
 • Häiriön paikallisuudesta ei voida varmistua, vaan voidaan olettaa sen vaikuttavan palvelujen antajan lisäksi myös muihin toimijoihin.
 • Häiriö ei paikallistu Kanta-palveluihin, mutta estää palvelujen antajaa käyttämästä Kanta-palveluja.
 

Yhteystiedot häiriötilanteissa

Häiriöstä ilmoitetaan Kelan tekniseen tukeen häiriöilmoituslomakkeella (pdf). Se lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen tekninentuki@kanta.fi.
 
Kriittisistä ja laajavaikutteisista häiriöistä tulee häiriöilmoituslomakkeen lähettämisen lisäksi soittaa Kelan teknisen tuen numeroon 020 634 7787.

Kelan tekninen tuki ja häiriöviestintä

Häiriötilanteissa Kelan tekninen tuki palvelee 24/7 palvelunantajien ja järjestelmätoimittajien tukitahoja sekä Kelain-palvelun käyttäjiä. Lisäksi tekninen tuki vastaa häiriöviestinnästä Kelan tuottamien palvelujen osalta. Ammattilaisten asiakaspalvelu muissa asioissa palvelee arkisin klo 7–17. 

Laajat häiriötilanteet

Laajoissa häiriötilanteissa Kelan tekninen tuki

 • tiedottaa häiriöstä kanta.fi-häiriötiedotteissa
 • lähettää häiriötiedotteet palvelujen antajille ja sidosryhmille sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä
 • tiedottaa häiriöistä niiden alkaessa, tilanteen muuttuessa ja häiriön päättyessä.

Suunnitellut muutokset ja huoltotyöt

Suunnitelluista palveluihin liittyvistä muutoksista ja huoltotöistä tiedotetaan häiriötiedotteiden vastaanottajille

 • kaksi viikkoa aikaisemmin sähköpostilla sekä kanta.fi-huoltotiedotteissa
 • muutosta tai huoltotyötä edeltävänä päivänä tekstiviestillä.

Palvelujen antaja ilmoittaa häiriötiedotteiden vastaanottajien yhteystiedot palvelun käyttöönoton yhteydessä ja ylläpitää yhteystietoja Kanta Ekstranetissä.

Toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Reseptikeskuksen käytön estävä häiriö

Häiriötilanteessa reseptit laaditaan atk-, paperi- tai puhelinlääkemääräyksinä ja kirjataan potilastietojärjestelmään. Reseptitiedot eivät häiriön aikana tallennu Reseptikeskukseen automaattisesti eikä tietoja tallenneta häiriön jälkeen käsin. Apteekki tallentaa häiriön aikana laaditun reseptin Reseptikeskukseen toimituksen yhteydessä. Tutustu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalliin häiriötilanteissa (pdf).

Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön estävä häiriö

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä tallentaa automaattisesti siihen häiriön aikana kirjatut merkinnät, kun arkisto on taas käytettävissä. Tutustu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalliin häiriötilanteissa (pdf).

Toiminta apteekissa

Potilaan välttämätön lääkehoito turvataan Kanta-palvelujen häiriötilanteessa. Tutustu apteekkien toimintamalliin häiriötilanteissa (pdf).

Ilmoitus muille viranomaisille

Jos kyseessä on terveydenhuollon tietojärjestelmän, laitteen tai tarvikkeen aiheuttama potilasturvallisuutta vaarantanut tilanne, ovat sekä järjestelmätoimittaja että palvelujen antaja velvollisia tekemään vaaratilanneilmoituksen. Ilmoitus tehdään Valviralle ja/tai Fimealle. Saat tarkempia ohjeita heidän verkkopalveluistaan:

Palvelunantajan tulee huomioida myös kyberturvallisuusohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille (valtioneuvosto.fi).

Viranomaisten toiminta vakavassa häiriö- ja poikkeustilanteessa

Viranomaiset (THL, Kela, Valvira, DVV, STM, Fimea) arvioivat häiriötilanteen vakavuuden. Vakavassa häiriö- ja poikkeustilanteissa viranomaiset ohjeistavat, miten häiriötilanteen aikana toimitaan ja miten palataan normaaliin toimintaan. Arvioinnin perusteella laadittu ohje välitetään palvelujen antajien ilmoittamille yhteyshenkilöille, jotka vastaavat ohjeen jakelusta omassa organisaatiossa.

Kansalaisten toiminta häiriötilanteissa

Tutustu kansalaisten ohjeistukseen häiriötilanteessa.

Tietoturvaloukkaukset

Jos epäillään, että henkilötiedot ovat vaarassa, lue ohjeet tietoturvaloukkausepäilyssä toimimiseksi omalta sivultaan.

Lomakkeet

Sivua päivitetty 6.9.2023