Häiriötilanteet

Häiriötilanteet

Kanta-palveluita huolletaan ja päivitetään säännöllisesti. Tällöin palveluissa voi olla käyttökatko. Palveluissa voi myös olla häiriö, joka estää osan tai kaikkien palveluiden käytön. Tällaiset tilanteet eivät vaadi kansalaisilta toimenpiteitä.

Huolloista ja päivityksistä tiedotetaan kanta.fi-sivuilla. Tiedotteessa kerrotaan, mihin palveluun työ vaikuttaa ja aiheutuuko siitä käyttökatkoa.

Terveydenhuollolla ja apteekeilla on toimintaohjeet poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Niillä varmistetaan, että potilaiden hoito ja lääkitys toimivat, vaikka Kanta-palvelut poikkeuksellisesti olisivat pois käytöstä.

Lääkärissä käynti

Jos asioit terveydenhuollossa silloin, kun reseptin palvelussa on ongelmia, ei sinun tarvitse huolehtia asiasta.  Terveydenhuollossa toimitaan tilannetta varten laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Apteekissa asiointi

Jos asioit apteekissa silloin, kun Resepti-palvelussa on ongelmia, ota mukaasi sen lääkkeen potilasohje, jota olet menossa hakemaan. 

Jos lääkkeen saaminen on välttämätöntä häiriön aikana, on apteekissa toimintaohjeet tilanteen varalle. Mikäli lääkettä ei ole välttämätöntä hakea juuri sillä hetkellä, suosittelemme asiointia esim. seuraavana päivänä.

Omakannassa asiointi

Toimintaohjeet, jos häiriö esiintyy seuraavissa toiminnoissa:

Omakantaan kirjautuminen

Omakantaan tunnistaudutaan sähköisellä henkilökortilla, pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos tunnistautumispalvelussa on päivityksestä tai vastaavasta johtuva käyttökatko, ei Omakantaan voi kirjautua. Kokeile kirjautumista myöhemmin uudelleen.

Koronatodistuksen muodostuminen

Häiriötilanteessa kokeile todistuksen hakemista hetken kuluttua uudelleen.

Jos EU:n koronatodistus ei muodostu Omakannassa ja tarvitset todistusta akuutisti, ole yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydä heiltä todistusta. Monista julkisen terveydenhuollon toimipaikoista voi jo saada tulostettua paperisen EU:n koronatodistuksen. Jos terveydenhuollon toimipisteestä ei vielä saa EU:n koronatodistusta paperisena, voit saada heiltä muun todistuksen, joka sisältää vastaavat tiedot.

Resepti- ja terveystietojen katselu

Omakanta näyttää ne tiedot, jotka on tallennettu muihin Kanta-palveluihin (Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon).

Kun muita palveluja huolletaan, voi olla, että kaikki tiedot eivät ole käytettävissä Omakannassa sillä hetkellä. Poikkeustilanteissa asiasta tiedotetaan.

Tiedot eivät näy Omakannassa, jos niitä ei ole vielä terveydenhuollossa tallennettu Kanta-palveluihin.

Jos terveystietoja, esim. laboratoriotutkimusten tuloksia, ei pääse katsomaan Omakannasta, niin voit pyytää tiedot siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa olet asioinut.

Jos reseptitietoja ei pääse katsomaan, niin voit pyytää reseptien yhteenvetotulosteen apteekista tai terveydenhuollosta.

Reseptin uusimispyynnön lähettäminen

Jos reseptin uusimispyynnön lähettäminen ei onnistu Omakannassa, niin voit pyytää uusimista apteekissa tai suoraan terveydenhuollosta.

Hyvinvointitiedot Omatietovarannossa

Omakanta näyttää ne hyvinvointitiedot, jotka käyttäjä on tallentanut hyväksytyllä hyvinvointisovelluksella Omatietovarantoon. Sovelluksilla tallennetut tiedot eivät välttämättä näy heti Omakannan hyvinvointitiedot –osiossa ja tietojen päivittymisessä on sovelluskohtaisia viiveitä.

Tietojen käytön hallinta -osio sekä Tahdonilmaisut

Omakanta-palvelu käyttää Suomi.fi-tunnistusta, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Jos tunnistustiedot eivät ole sillä hetkellä Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä saatavissa, Omakannan kaikkia toimintoja ei voi käyttää (esimerkiksi luovutuslupien ja kieltojen tallennus).

Jos Kanta-informoinnin kuittaaminen ja luovutusluvan tai kieltojen tallentaminen ei onnistu Omakannassa, voit tehdä ne myös terveydenhuollossa käynnin yhteydessä. 

Sivua päivitetty 09.12.2021