Häiriötilanteet

Häiriötilanteet

Toisinaan Kanta-palveluissa voi olla häiriö, joka estää osan tai kaikkien palveluiden käytön. Tällaiset tilanteet eivät vaadi kansalaisilta yhteydenottoja.

Häiriöistä sekä suunnitelluista huolloista ja päivityksistä tiedotetaan kanta.fi-sivuilla. Tiedotteissa kerrotaan, mihin palveluun työ vaikuttaa ja aiheutuuko siitä käyttökatkoa.

Sosiaali -ja terveydenhuollolla sekä apteekeilla on toimintaohjeet poikkeuksellisten tilanteiden varalle.

Lue ohjeet, miten eri tilanteissa kannattaa toimia.

Lääkärissä käynti

Jos asioit terveydenhuollossa silloin, kun Kanta-palveluissa on ongelmia, ei sinun tarvitse huolehtia asiasta. Terveydenhuollossa toimitaan tilannetta varten laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Apteekissa asiointi

Jos lääkettä on vielä jäljellä eikä sinun ole välttämätöntä hakea sitä Resepti-palvelun häiriön aikana, suosittelemme asiointia myöhemmin. Jos tarvitset lääkkeen heti, on apteekissa toimintaohjeet häiriötilanteiden varalle.

Jos asioit apteekissa Resepti-palvelun häiriön aikana, ota mukaasi ensisijaisesti lääkärin antama lääkkeen potilasohje.

Voit ottaa mukaasi myös yhteenvedon resepteistäsi. Yhteenvedon voit tulostaa OmaKannasta.

Jos sinulla ei ole käytössäsi potilasohjetta tai yhteenvetoa resepteistä, ota mukaasi lääkkeen aiempi pakkaus annosohjetarroineen.

Asioi mahdollisuuksien mukaan tutussa apteekissa, siellä aiemmat asiointitietosi ovat käytössä. Ota mukaan myös Kela-korttisi.

OmaKannassa asiointi

Toimintaohjeet, jos häiriö esiintyy OmaKannan toiminnoissa:

OmaKantaan kirjautuminen

OmaKanta-palvelu käyttää Suomi.fi-tunnistusta, kun käyttäjä kirjautuu sisään.

Kirjautumisen häiriötilanteessa kokeile kirjautumista myöhemmin uudelleen.

Jos ongelma ilmenee tunnistautumisvaiheessa, vika voi olla myös Suomi.fi-palvelussa.

Koronatodistuksen muodostuminen

Häiriötilanteessa kokeile todistuksen hakemista hetken kuluttua uudelleen.

Jos EU:n koronatodistus ei muodostu OmaKannassa ja tarvitset todistusta akuutisti, ole yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydä heiltä todistusta

Resepti-, terveys- ja asiakastietojen katselu

OmaKanta näyttää reseptit, potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot, jotka on tallennettu Kantaan.

Kun Kanta-palveluja huolletaan, kaikki tiedot eivät ole välttämättä käytettävissä OmaKannassa sillä hetkellä. Poikkeustilanteissa asiasta tiedotetaan.

Jos terveystietoja, esim. laboratoriotutkimusten tuloksia, ei pääse katsomaan OmaKannasta, voit pyytää tiedot siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa olet asioinut.

Jos reseptitietoja ei pääse katsomaan, voit pyytää reseptien yhteenvetotulosteen apteekista tai terveydenhuollosta.

Jos sosiaalihuollon asiakastiedot eivät näy OmaKannassa, ole yhteydessä siihen sosiaalihuollon yksikköön, jossa olet asioinut. Sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat näkyviin OmaKantaan vähitellen lähivuosien aikana.

Reseptin uusimispyynnön lähettäminen

Jos reseptin uusimispyynnön lähettäminen ei onnistu OmaKannassa, voit pyytää uusimista apteekissa tai suoraan terveydenhuollosta.

Tietojen käytön hallinta -osio sekä Tahdonilmaisut

Jos Kanta-informoinnin kuittaaminen ja luovutusluvan tai kieltojen tallentaminen ei onnistu OmaKannassa, voit tehdä ne terveydenhuollossa käynnin yhteydessä.

Sivua päivitetty 8.5.2023