Muutostilanteet apteekeissa

Muutostilanteet apteekeissa

Apteekkien muutoksista ilmoitetaan Kanta-palveluihin. Päivitykset tehdään joko Kanta Ekstranetiin tai lomakkeella vähintään kolme viikkoa ennen muutosta.

Kun kyseessä on apteekkiluvasta luopuminen tai Resepti-palvelun liityntäpisteen muutos, asiasta ilmoitetaan lomakkeella.

Apteekin nimen- tai osoitteenmuutos ilmoitetaan Fimean Apteekkirekisteriin, josta tiedot siirtyvät Kanta-palveluille.

Muutostilanteet ovat

Apteekkarin vaihdos

Jos sinulla ei ole ollut aiemmin apteekkilupaa ja lupa koskee jo olemassa olevaa apteekkia.

Toimi seuraavasti ennen apteekin haltuunottamista:

 1. Ilmoita haltuunottopäivä Fimean Apteekkirekisteriin. Hakemuksen tekeminen Kanta Ekstranetissä edellyttää, että haltuunottopäivä on merkitty Apteekkirekisteriin.
 2. Liity Kanta-palvelujen asiakkaaksi ja Resepti-palvelun käyttöön täyttämällä hakemus sähköisesti Kanta Ekstranetissä kohdassa Palvelu – Resepti.
  • Tee hakemus noin 3 viikkoa ennen kuin apteekki siirtyy vastuullesi. Hakemuksen tekeminen Kanta Ekstranetissä onnistuu aikaisintaan 30 päivää ennen haltuunottoa.
  • Saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun asiakkuutesi on hyväksytty. 
 3. Liity suorakorvausmenettelyyn (kela.fi)
 4. Päivitä omat ja apteekin yhteyshenkilöiden tiedot heti apteekin haltuunoton jälkeen Kanta Ekstranetissä kohdassa Apteekit. Näin varmistat, että saat Resepti-palveluun liittyvät tiedotteet.

Jos sinulla on ollut aiemmin apteekkilupa ja uusi lupa koskee jo olemassa olevaa apteekkia

Tee seuraavat toimenpiteet ennen apteekin haltuunottamista:

 1. Ilmoita haltuunottopäivä Fimean Apteekkirekisteriin.
 2. Aiemmin tekemäsi sitoumus Resepti-palveluun on voimassa, joten asiasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta Kanta-palveluun.  
 3. Jos olet liittynyt Kelan ja apteekkien väliseen suorakorvaussopimukseen, ilmoita apteekin vaihtumisesta Kelan vakuutuspiiriin muutosilmoituslomakkeella (kela.fi)
 4. Päivitä omat ja apteekin yhteyshenkilöiden tiedot heti apteekin haltuunoton jälkeen Kanta Ekstranetissä kohdassa Apteekit. Näin varmistat, että saat Resepti-palveluun liittyvät tiedotteet.

Jos sinulla on kaksi apteekkia ja luovut toisesta apteekista

Tee seuraavat toimenpiteet:

 1. Päivitä tarvittaessa omat ja apteekin yhteyshenkilöiden tiedot Kanta Ekstranetissä kohdassa Apteekit.
 2. Ilmoita apteekkarin vaihdoksesta Kelan vakuutuspiiriin muutosilmoituslomakkeella (kela.fi).

Kanta-palveluun ei lähetetä apteekista irtisanomisilmoitusta. Kanta-palvelut saa tiedon apteekkarin vaihdoksesta Fimean Apteekkirekisteristä. 

Jos luovut apteekkiluvasta ja lopetat apteekkarina toimimisen

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin lopetat apteekkarina toimimisen:

 1. ​​​​Irtisano Resepti-palvelu Kanta-palvelujen irtisanomisilmoituksella (pdf) noin 3 viikkoa ennen luopumispäivää. Täytä Asiakkaan tietoihin nimesi ja apteekkarin OID. Allekirjoita ja lähetä lomake postin kautta Kelan Kanta-palveluun.
 2. Päivitä omat tietosi ja Kanta-palvelujen käyttömaksun loppulaskun laskutusosoite Kanta Ekstranetissä kohdassa Apteekit.
 3. Ilmoita asiasta myös apteekkitilitysasioita hoitavaan vakuutuspiiriin.

Apteekin teknisten tietojen muutos

Ilmoita apteekin teknisten tietojen muutokset muutosilmoituslomakkeella.

Teknisten tietojen muutoksia ovat esimerkiksi:

 • tietoliikenneyhteyden ip-osoitteen muutos
 • uuden liityntäpisteen lisääminen (esim. uusi sivuapteekki)
 • liityntäpisteen poisto (esim. sivuapteekin toiminnan päättyminen)
 • apteekkijärjestelmän vaihto.

Toimita muutosilmoitus Kanta-palveluille viimeistään kolme viikkoa ennen uusien tietojen voimaantuloa sähköpostilla kanta@kanta.fi.

Uuden apteekin perustaminen

Tee seuraavat toimenpiteet ennen uuden apteekin perustamista:

 1. Ilmoita apteekin haltuunottopäivä Fimean Apteekkirekisteriin. Hakemuksen käsittely Kanta-palveluissa edellyttää, että haltuunottopäivä on merkitty Apteekkirekisteriin.
 2. Ilmoita apteekin haltuunottopäivä Kanta-palveluihin kanta@kanta.fi.
 3. Jos sinulla ei aiemmin ole ollut apteekkilupaa, liity Kanta-palvelujen asiakkaaksi ja Resepti-palvelun käyttöön täyttämällä hakemus Kanta Ekstranetissä kohdassa Palvelu – Resepti noin 3 viikkoa ennen apteekin haltuunottoa.
 4. Jos sinulla on ollut aiemmin apteekki, Kanta-asiakkuus ja Resepti-palvelun sitoumus jatkuvat myös uudessa apteekissasi.
 5. Lähetä apteekin liityntäpisteen tiedot Apteekin teknisten tietojen muutosilmoituslomakkeella (pdf) noin 3 viikkoa ennen apteekin avaamista.
 6. Pyydä apteekillesi ns. Kela-numerot ja liity Kelan suorakorvausmenettelyyn (kela.fi).
 7. Päivitä omat ja apteekin yhteyshenkilöiden tiedot heti apteekin haltuunoton jälkeen Kanta Ekstranetissä kohdassa Apteekit. Näin varmistat, että saatte Resepti-palveluun liittyvät tiedotteet.

Apteekin statuksen muuttuminen

Ilmoita seuraavissa tilanteissa apteekin statuksen muuttumisesta:

 • pääapteekki muuttuu sivuapteekiksi
 • sivuapteekki muuttuu pääapteekiksi
 • perustat uuden sivuapteekin
 • sivuapteekki siirtyy toisen pääapteekin alaiseksi.

Ilmoitus tehdään Kanta-palveluun sähköpostilla kanta@kanta.fi.

Jos pää- tai sivuapteekin teknisissä tietoissa tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä Kanta-palveluun muutosilmoituksella (kts. apteekin teknisten tietojen muutos).

Apteekin lopettaminen ja sulkeminen

Apteekkari ilmoittaa pää- tai sivuapteekin toiminnan lopettamisesta tai sulkemisesta Kanta-palveluun ja lähettää samalla pyynnön teknisten tietojen poistosta muutosilmoituksella (kts. apteekin teknisten tietojen muutos).

Apteekin tilapäisen sulkemisen ajaksi yhteys Reseptikeskukseen katkaistaan apteekkarin pyynnöstä. Yhteys Reseptikeskukseen aukaistaan apteekkarin pyynnöstä tai jos apteekkari katkon aikana vaihtuu, uuden apteekkarin ottaessa apteekki haltuunsa. Väliaikainen sulkeminen ei näy Apteekkirekisterissä.

Jos apteekkari lopettaa apteekkarina toimimisen, toimi ohjeen apteekkarin vaihdos ja apteekkiluvasta luopuminen kohdan mukaisesti.  

Lue lisää

Sivua päivitetty 27.3.2024