Muutostilanteet apteekeissa

Muutostilanteet apteekeissa

Kun kyseessä on apteekin hallintaan liittyvät muutokset tai Resepti-palvelun liityntäpisteen muutos, täytyy asiasta ilmoittaa perinteisesti lomakkeella.

Muutostilanteet ovat

 • Apteekkarin vaihdos
 • Apteekin liityntäpisteen tietojen muutos
 • Apteekin statuksen muuttuminen
  • Pääapteekki muuttuu sivuapteekiksi
  • Sivuapteekki muuttuu pääapteekiksi 
 • Sivuapteekin muutostilanteet
  • Uuden sivuapteekin perustaminen
  • Sivuapteekin siirtyminen toisen pääapteekin alaiseksi 
 • Apteekin lopettaminen ja sulkeminen
  • Pääapteekin tai sivuapteekin lopettaminen
  • Apteekin tilapäinen sulkeminen

Apteekkarin vaihdos

Tuleva apteekkari ilmoittaa haltuunottopäivän Fimean Apteekkirekisteriin ja lähettää Kelan Kanta-palveluille uuden apteekkarin sitoumuslomakkeen allekirjoitettuna viimeistään kolme viikkoa ennen apteekin siirtymistä uuden apteekkarin vastuulle.

Uusi apteekkari päivittää Kelan Kanta-palvelussa olevat apteekin yhteystiedot heti apteekin haltuunoton jälkeen Kanta-Ekstranetissa Liittyminen ja asiakastiedot -kohdassa. 

Luopuva apteekkari irtisanoo voimassaolevan Kanta-palveluiden sopimuksen ko. apteekin osalta. Irtisanomisen ajankohdaksi määritellään uuden apteekkarin haltuunottopäivää edeltävä päivä. Hakemus tulee olla allekirjoitettu ja se tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen luopumispäivää.

Mikäli apteekkari lopettaa apteekkarina toimimisen, hänen tulee toimittaa poikkeavat laskutustiedot irtisanomislomakkeella. Mikäli luopuva apteekkari jatkaa apteekkarina toisessa apteekissa, erillisiä laskutustietoja ei tarvitse toimittaa Kanta-palveluille, vaan lasku lähetetään apteekkarin toiselle apteekille ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Apteekin liityntäpisteen tietojen muutos

Liityntäpisteen tietojen muutokset ilmoitetaan muutoslomakkeella.

Liityntäpisteen tietojen muutoksia ovat esimerkiksi:

 • tietoliikenneyhteyden ip-osoitteen muutos
 • uuden liityntäpisteen lisääminen (esim. uusi sivuapteekki)
 • liityntäpisteen poisto (esim. sivuapteekin lopettaminen tai siirtyminen toisen pääapteekin alaisuuteen)

Liityntäpisteen muutosilmoitus toimitetaan Kanta-palveluille viimeistään kolme viikkoa ennen uusien tietojen voimaantuloa sähköpostilla kanta@kanta.fi.

Apteekin statuksen muuttuminen

Pääapteekin muuttuminen sivuapteekiksi 

Pääapteekista luopuva apteekkari irtisanoo pääapteekin sitoumuksen (kts. apteekkarin vaihdos).

Sivuapteekin haltuun ottavalta uudelta apteekkarilta ei tarvita sivuapteekin osalta uutta muutosilmoitusta ja sitoumusta, koska sivuapteekki liittyy pääapteekin sitoumuksella. Apteekkari ilmoittaa muutoslomakkeella uuden sivuapteekin liityntäpisteen tiedot.

Pääapteekin muuttuminen sivuapteekiksi (apteekkari ei vaihdu)

Apteekkari irtisanoo sivuapteekiksi muuttuvan pääapteekin sitoumuksen ja ilmoittaa muutoslomakkeella sivuapteekiksi muuttuvan pääapteekin liityntäpisteen tiedot lisäliityntäpisteenä sen tulevalle pääapteekille.

Sivuapteekin muuttuminen pääapteekiksi

Apteekin muuttuminen sivuapteekista pääapteekiksi tarkoittaa hallinnollista liittymistä Kanta-palvelun asiakkaaksi. Tulevan pääapteekin apteekkarin tulee olla yhteydessä asiasta Kanta-palveluun sähköpostilla osoitteella kanta@kanta.fi tarkempaa ohjeistusta varten.

Sivuapteekki

Uuden sivuapteekin perustaminen 

Pääapteekin apteekkari lähettää Kanta-palveluun liityntäpisteen muutosilmoituksen, josta ilmenee apteekin uuden sivuapteekin liityntäpisteen tiedot.

Sivuapteekin siirtyminen toisen pääapteekin alaiseksi

Sivuapteekin tekninen liityntäpiste muutetaan sivuapteekista luopuvalta pääapteekilta uudelle pääapteekille. Sivuapteekista luopuvan pääapteekin apteekkari tekee muutosilmoituksen, jolla ilmoittaa liityntäpisteen poiston Kanta-palveluun. Uuden pääapteekin apteekkari ilmoittaa pääapteekille uuden sivuapteekin liityntäpisteen.

Sivuapteekistaan luopuvan apteekkarin ei tarvitse toimittaa sitoumuksen irtisanomisilmoitusta Kanta-palveluun.

Apteekin lopettaminen ja sulkeminen

Pääapteekin tai sivuapteekin lopettaminen

Pääapteekistaan luopuva apteekkari irtisanoo voimassaolevan Kanta-palveluiden sopimuksensa toimintansa lopettavan apteekin osalta. Mikäli apteekkari lopettaa apteekkarina toimimisen, hänen tulee toimittaa poikkeavat laskutustiedot irtisanomislomakkeella. Mikäli luopuva apteekkari jatkaa apteekkarina toisessa apteekissa, erillisiä laskutustietoja ei tarvitse toimittaa Kanta-palveluille vaan lasku lähetetään apteekkarin toiselle apteekille ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Pääapteekin apteekkari lähettää sitoumuksen irtisanomisen sivuapteekin osalta.

Toimintansa lopettavan sivuapteekin pääapteekin apteekkari ilmoittaa sivuapteekin teknisen liityntäpisteen poiston pääapteekilta muutosilmoituksella Kanta-palveluun.   

Apteekin tilapäinen sulkeminen

Apteekin tilapäisen sulkemisen ajaksi yhteys Reseptikeskukseen katkaistaan apteekkarin pyynnöstä. Väliaikainen sulkeminen ei näy apteekkirekisterissä. Apteekkari ilmoittaa sulkemisesta Kanta-palveluun sähköpostilla osoitteeseen kanta@kanta.fi. Yhteys Reseptikeskukseen aukaistaan apteekkarin pyynnöstä tai mikäli apteekkari katkon aikana vaihtuu, uuden apteekkarin ottaessa apteekki haltuunsa.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.07.2018