Sähköinen sairaala-apteekkiresepti

Sähköinen sairaala-apteekkiresepti

Sairaala-apteekkireseptillä määrätään mm. tartuntatautien hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Sähköinen sairaala-apteekkiresepti otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2024 alkaen.

Sairaala-apteekkiresepti on määrätty tähän asti paperisena tai potilastietojärjestelmän sisäisenä reseptinä. Kun sähköinen sairaala-apteekkiresepti otetaan organisaatiossa käyttöön ja reseptit sen myötä näkyvät Kanta-palvelujen Reseptikeskuksessa, laajenee potilaan lääkitystiedon kattavuus ja kokonaislääkityksen hallinta helpottuu. Samalla potilaan lääkitysturvallisuus paranee.
 
Lisäksi sähköinen sairaala-apteekkiresepti yhtenäistää reseptien käsittelyä niin terveydenhuollon kuin kansalaisen näkökulmasta.
 
Alla on kerrottu, millä tavoin sairaala-apteekkiresepti sekä sairaala-apteekkien käytännöt sairaala-apteekkireseptiin liittyen eroavat apteekista toimitettavasta reseptistä ja apteekkiasioinnista. Kukin sairaala-apteekki ohjeistaa lisäksi organisaationsa sisäisistä toimintatavoista.

Sähköisen sairaala-apteekkireseptin laatiminen

Sairaala-apteekkireseptiä määrätessään lääkäri valitsee reseptin lajiksi sairaala-apteekkiresepti (reseptin laji = 2). Tieto tartuntatautilain mukaisesta lääkkeestä merkitään sille osoitettuun kohtaan.

Lääkkeen määrääjä voi poikkeustapauksissa laatia puhelin- tai paperireseptin. Sairaala-apteekkireseptit tehdään paperilla esimerkiksi silloin, jos toimittava sairaala-apteekki ei vielä tue sähköistä reseptiä.
Sairaala-apteekkiresepti on lähtökohtaisesti voimassa 24 kuukautta. Lääkkeen määrääjä voi määrätä reseptille myös lyhyemmän voimassaoloajan.

Sähköisen sairaala-apteekkireseptin toimitus

Sähköistä reseptiä tukeva sairaala-apteekki voi toimittaa sairaala-apteekkireseptejä sähköisesti peruslääkevalikoimansa mukaan.

Sairaala-apteekkireseptin voi toimittaa vain sairaala-apteekeista, ja sen toimittaminen apteekista on estetty teknisesti. Samoin apteekista toimitettavan reseptin (reseptin laji = 1) toimittaminen tapahtuu vain apteekista.

Sairaala-apteekkijärjestelmän reseptihaut kohdistuvat oletusarvoisesti vain sairaala-apteekeissa toimitettaviin resepteihin. Potilaan suullisella pyynnöllä tai puolesta asioivalle antamallaan valtuutuksella sairaala-apteekit saavat hakea ja nähdä apteekeista toimitettavia reseptejä. Sairaala-apteekit eivät saa tehdä apteekista toimitettaviin resepteihin muutoksia.

Sairaala-apteekeilta ei edellytetä paperi- tai puhelinreseptien muuttamista sähköiseksi, joten ne eivät tallennu Reseptikeskukseen.

Reseptitietojen luovutuskiellot

Kiellettyjen sairaala-apteekkireseptien tiedot näkyvät luovutuskiellosta huolimatta

  • kyseisen reseptin kirjoittaneelle lääkärille
  • lääkkeen määränneen palvelunantajan työntekijöille
  • saman palvelunantajan alla toimivan sairaala-apteekin työntekijöille.

Muut lääkkeen määrääjät, muut palvelunantajat, muut sairaala-apteekit tai apteekit eivät näe kiellettyjä reseptejä.

Sairaala-apteekkireseptin tai -toimituksen korjaus ja mitätöinti

Sairaala-apteekissa ei voida korjata apteekin reseptiä tai lääketoimitusta eikä päinvastoin. 

Annosjakelu

Sairaala-apteekilta ei edellytetä annosjakelutoiminnallisuuden toteuttamista.

Reseptin yhteenveto

Sairaala-apteekin tulostamalle yhteenvedolle tai jäljennökselle ulkomaanmatkaa varten tulostuu myös valitut apteekista toimitettavat reseptit ja päinvastoin.

Sairaala-apteekin tulostamaan yhteenvetoon tulostuvat myös ne kielletyt reseptit, jotka on laadittu samalla palvelunantajalla, jonka alla sairaala-apteekki toimii.

Puolesta asiointi sairaala-apteekissa

Sairaala-apteekista voi noutaa lääkkeen toisen henkilön puolesta esittämällä joko reseptin potilasohjeen tai esimerkiksi potilaan Kela-, henkilö- tai ajokortin. Jos noutajalla ei ole potilasohjetta, hänen pitää tietää noudettavan lääkkeen tiedot. 

Muuhun puolesta-asiointiin sairaala-apteekissa tarvitaan kirjallinen valtuutus. Valtuutuslomakkeita saa apteekeista, sairaala-apteekeista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteistä. Sairaala-apteekeilla ei ole tällä hetkellä käytössä Suomi.fi-valtuuksien sähköistä apteekkiasiointi -valtuutusta.

Uusimispyyntö sairaala-apteekkireseptistä

Sairaala-apteekeilta ei edellytetä sähköistä reseptin uusimispyyntötoiminnallisuutta. Potilas ei siis voi pyytää reseptin uusimista OmaKannassa eikä apteekki voi tehdä sitä sähköisesti.

Sairaala-apteekkireseptin voi muuten uusia kuten muutkin reseptit. Potilaan tai hänen puolestaan asioivan pitää pyytää uusimista suoraan siitä toimintayksiköstä, jossa potilaalla on hoitosuhde.

Sairaala-apteekkiresepti ulkomailla

Sairaala-apteekkireseptiä ei voi laatia ulkomaan ostoa varten. Sairaala-apteekit eivät myöskään toimita sähköisiä eurooppalaisia reseptejä.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 15.2.2024