Workshoppar för den riksomfattande medicineringslistan

Workshoppar för den riksomfattande medicineringslistan

Utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan fortsätter genom arbete i workshoppar. På den här sidan hittar du kommande workshoppar och sammandrag av tidigare workshoppar (på finska). Arbetsspråket i workshopparna är huvudsakligen finska.

Samarbete mellan olika aktörer har en viktig roll vid utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan. Workshoppar ordnas för 

  • hälso- och sjukvården
  • patientorganisationer
  • systemleverantörer.

Kommande workshoppar

Virtuell medicineringsworkshop för systemleverantörer 5.2.2021


I workshoppen behandlas frågor som ställts om FHIR-gränssnittsspecifikationerna samt tekniska lösningar. Till workshoppen inbjuds de som anmält sig till den gemensamma utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan.

Virtuell medicineringsworkshop för professionell hälso- och sjukvårds- och farmacipersonal 5.3.2021

I workshoppen går man igenom den riksomfattande medicineringslistans första funktioner ur användarens synvinkel. Till workshoppen inbjuds alla som anmält sig till den gemensamma utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan.

Tidigare workshoppar för professionell hälso- och sjukvårdspersonal

Virtuell medicineringsworkshop 29.10.2020

FPA ordnade en workshop om utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan, där man fokuserade på faserna 1.5 och 2 av medicineringslistan enligt THL:s koncept för informationshantering inom läkemedelsbehandling (thl.fi, endast på finska).

Idékläcknings- och prioriteringsworkshop 11.5.2020

FPA ordnade tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd ett samarbetsmöte om utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan. Först behandlades utvecklingsvägen för den riksomfattande medicineringslistan och efter det övergick man till arbete i workshoppar.

Tidigare workshoppar för patientorganisationer

Planeringsworkshoppar 13.11.2020 och 18.11.2020

FPA ordnade ett planeringsmöte för patientorganisationer kring den riksomfattande medicineringslistan. I workshopparna vid mötet gick man igenom patientens behov i fråga om medicineringslistan.

Sidan har uppdaterats 07.01.2021