Workshoppar för den riksomfattande medicineringslistan

Workshoppar för den riksomfattande medicineringslistan

Utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan fortsätter genom arbete i workshoppar. På den här sidan hittar du kommande workshoppar och sammandrag av tidigare workshoppar (på finska). Arbetsspråket i workshopparna är huvudsakligen finska.

Samarbete mellan olika aktörer har en viktig roll vid utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan. Workshoppar ordnas för 

  • hälso- och sjukvården
  • patientorganisationer
  • systemleverantörer.

17.9.2021 Workshop för utveckling av medicineringslistan, för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken

  • Tidpunkt: 17.9.2021 klo 9–12

Teman som tas upp publiceras senare.

10.12.2021 Workshop för utveckling av medicineringslistan, för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken

  • 10.12.2021 klo 9–12

Teman som tas upp publiceras senare.

21.5.2021 Workshop för utveckling av medicineringslistan, för systemleverantörer

  • Tidpunkt: 21.5.2021 kl. 9–11.30.

Temat för workshoppen är gränssnittet för FHIR-identifikationsdata.

10.9.2021 Workshop för utveckling av medicineringslistan, för systemleverantörer

  • Tidpunkt: 10.9.2021 kl. 9–11.30

Teman som tas upp publiceras senare.

3.12.2021 Workshop för utveckling av medicineringslistan, för systemleverantörer

  • Tidpunkt: 3.12.2021 kl. 9–11.30

Teman som tas upp publiceras senare.

​​​​​28.5.2021 Workshop för utveckling av medicineringslistan, för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken

Teman för workshoppen är de nyligen färdigställda funktionsbeskrivningarna för hälso- och sjukvården och för apoteken, samt den allmänna beskrivningen.

5.3.2021 Virtuell medicineringsworkshop för professionell hälso- och sjukvårds- och farmacipersonal

I workshoppen går man igenom den riksomfattande medicineringslistans första funktioner ur användarens synvinkel. Till workshoppen inbjuds alla som anmält sig till den gemensamma utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan.

29.10.2020 Virtuell medicineringsworkshop

FPA ordnade en workshop om utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan, där man fokuserade på faserna 1.5 och 2 av medicineringslistan enligt THL:s koncept för informationshantering inom läkemedelsbehandling (thl.fi, endast på finska).

11.5.2020 Idékläcknings- och prioriteringsworkshop

FPA ordnade tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd ett samarbetsmöte om utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan. Först behandlades utvecklingsvägen för den riksomfattande medicineringslistan och efter det övergick man till arbete i workshoppar.

5.2.2021 Virtuell medicineringsworkshop för systemleverantörer 

I workshoppen behandlas frågor som ställts om FHIR-gränssnittsspecifikationerna samt tekniska lösningar. Till workshoppen inbjuds de som anmält sig till den gemensamma utvecklingen av den riksomfattande medicineringslistan.

18.11.2020 Planeringsworkshoppar

FPA ordnade ett planeringsmöte för patientorganisationer kring den riksomfattande medicineringslistan. I workshopparna vid mötet gick man igenom patientens behov i fråga om medicineringslistan.

13.11.2020 Planeringsworkshoppar 

FPA ordnade ett planeringsmöte för patientorganisationer kring den riksomfattande medicineringslistan. I workshopparna vid mötet gick man igenom patientens behov i fråga om medicineringslistan.

Sidan har uppdaterats 23.09.2021