Professionella

Artikelpresentatör

En leende flicka och en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården diskuterar.

Kanta-systemet är en del av de digitala tjänsterna för välfärdsområdena

Välfärdsområdena för i fortsättningen patient- och klientregister för de olika områdena. Med hjälp av Kanta-tjänsterna överförs kundens uppgifter från en tjänstetillhandahållare till en annan.

Artikelpresentatör

Kanta-tjänster för professionella

Patientdataarkivet

Tjänsten samlar kundens hälsoinformation på ett ställe och förbättrar informationens rörlighet. Användningen av Patientdataarkivet kan utvidgas med olika funktioner, såsom att sköta ärenden för en minderårigs räkning.

Klientdataarkivet för socialvården

Med hjälp av tjänsten kan klientuppgifterna inom socialvården förvaras på ett säkert sätt och är lättillgängliga. Funktionerna i Klientdataarkivet för socialvården underlättar till exempel behandlingen av uppgifter som uppkommer vid köp av tjänster.

Kanta-medicineringslistan

Medicineringslistan förbättrar läkemedelssäkerheten: på listan visas aktuella läkemedel som en person använder. Funktioner i den första fasen av läkemedelslistan kan införas i alla social- och hälsovårdsorganisationer samt på apotek.

Centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter gör det lättare att hitta uppgifter i Kanta-systemet. Med hjälp av dem får man en bättre överblick över kundens situation.

Artikelpresentatör

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är finländarnas fönster till deras egna hälso- och sjukvårdsuppgifter. Kunden kan se sina egna patient- och receptuppgifter. Han eller hon kan också ge tillstånd till utlämnande av uppgifter samt begränsa användningen av uppgifterna. 

Innehållspublicerare

Aktuellt

Innehållspublicerare

Servicemeddelanden

Innehållspublicerare

I bloggen

Illustrationsbild över yrkesbildade personer inom social- och hälsovården.

Den vårdpersonal som använder Kanta får sin röst hörd

Lagstiftningen och dess krav styr utvecklingen av Kanta-tjänsterna. Tjänsterna utvecklas dock inte i elfenbenstorn, utan i allt högre grad tillsammans med yrkesverksamma inom social- och hälsovården och på apoteken.