Professionella

Ammattilaiset kärkinosto

Sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelevat

Klientuppgifter om socialservice finns snart i MittKanta

Snart kommer användarna att kunna se de första klientuppgifterna om socialservice i MittKanta. Uppgifterna blir tillgängliga stegvis. Vad behöver yrkespersoner veta om ändringen?

Tapahtumakalenterin tulevat tapahtumat

Kommande evenemang och utbildningar

På diskussionsmötet går vi ur ett systemperspektiv igenom olika alternativ för övergångstiden för Kanta-medicineringslistan.
To 30.11.2023 kl. 9.00–12.00
Under handledningstimmarna får socialvårdens offentliga tjänstetillhandahållare stöd i frågor som gäller införande av Kanta-tjänsterna och utvidgning av användningen.
Må 4.12.2023 kl. 12.00–12.30
Under handledningstimmarna får socialvårdens privata tjänstetillhandahållare stöd i frågor som gäller införande av Kanta-tjänsterna och utvidgning av användningen.
Ti 5.12.2023 kl. 13.00–13.30

Tapahtumakalenterin materiaalit ja tallenteet

Material och inspelningar från evenemangen

Målet för forumet är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning.
Evenemanget ordnades: to 2.11.2023
På diskussionsmötet behandlas olika alternativ för Kanta-medicineringslistans FHIR-specifikationer.
Evenemanget ordnades: fr 10.11.2023
Ämnet för forumet är den nya kunduppgiftlagens effekter på socialvården.
Evenemanget ordnades: on 27.9.2023

Palvelunosto-moninosto ammattilaiset

Kanta-tjänster för professionella

Patientdataarkivet

Tjänsten samlar kundens hälsoinformation på ett ställe och förbättrar informationens rörlighet. Användningen av Patientdataarkivet kan utvidgas med olika funktioner, såsom att sköta ärenden för en minderårigs räkning.

Klientdataarkivet för socialvården

Med hjälp av tjänsten kan klientuppgifterna inom socialvården förvaras på ett säkert sätt och är lättillgängliga. Funktionerna i Klientdataarkivet för socialvården underlättar till exempel behandlingen av uppgifter som uppkommer vid köp av tjänster.

Kanta-medicineringslistan

Medicineringslistan förbättrar läkemedelssäkerheten: på listan visas aktuella läkemedel som en person använder. Funktioner i den första fasen av läkemedelslistan kan införas i alla social- och hälsovårdsorganisationer samt på apotek.

Centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter gör det lättare att hitta uppgifter i Kanta-systemet. Med hjälp av dem får man en bättre överblick över kundens situation.

Ammattilaiset tekstinosto (OmaKanta)

MittKanta

MittKanta är finländarnas fönster till deras egna hälso- och sjukvårdsuppgifter. Kunden kan se sina egna patient- och receptuppgifter. Han eller hon kan också ge tillstånd till utlämnande av uppgifter samt begränsa användningen av uppgifterna. 

Innehållspublicerare

Aktuellt

Innehållspublicerare

Servicemeddelanden

Innehållspublicerare

I bloggen

En man med en telefon framför ett apotek.

Så här begär du att få ett recept förnyat i den nya webbtjänsten MittKanta

MittKanta förnyas etappvis från och med hösten 2023. Receptärendena är de första som kan skötas i den nya tjänsten.