Centrala hälsouppgifter

Centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter är informationshelheter för enskilda patienter som Kanta-tjänsterna sammanställt av uppgifter i Patientdataarkivet. När den nya funktionen har tagits i bruk kan patientdatasystemen visa sammanställningar av centrala hälsouppgifter.

sammanställningar kommer i fortsättningen att finnas om

 • vaccinationer
 • laboratorieundersökningar
 • diagnoser
 • åtgärder
 • riskinformation
 • bilddiagnostiska undersökningar
 • fysiologiska mätningar.

Patientdatasystemen kan hämta de här informationshelheterna och skapa åskådliga sammanställningar av dem för användarna. Uppgifterna kan hämtas och visas i patientdatasystemet om det finns ett giltigt tillstånd för utlämnande av uppgifter och inga förbud mot utlämnande har meddelats för uppgifterna i fråga. Medborgarna ser sina egna sammanställningar i MittKanta.

Förutsättningen för skapande av sammanställningar av centrala hälsouppgifter

 

Patientdatasystemet måste stöda strukturerad dokumentation

Förutsättningen för skapande av sammanställningar är att uppgifterna har dokumenterats i Kanta i strukturerad form. Alla sammanställningens uppgifter kan skapas endast om uppgifterna dokumenteras med en version av patientdatasystemet som stöder mer strukturerad dokumentation av uppgifter (informationsinnehåll enligt specifikationerna från 2016 eller 2023).
 
Fråga din systemleverantör vilken specifikationsversion ditt system använder eller kontrollera på samtestningssidan läget i fråga om uppgradering av specifikationsversionen.

Observera att om uppgifter har dokumenterats med en äldre specifikationsversion (enligt den s.k. 2014-etappindelningen) kan det hända att bara en del av materialet kan visas i sammanställningar. Det här gäller bl.a. en del av riskinformationen, diagnoserna och vaccinationerna. Övrigt material som dokumenterats med den tidigare specifikationsversionen kan inte visas i sammanställningar.

Centrala hälsouppgifter i MittKanta

I sammanställningarna i MittKanta samlas information för medborgarna efter hand, när man inom hälso- och sjukvården dokumenterar och sparar uppgifter i enlighet med de nationellt specificerade innehållen och strukturerna. Emellertid kan inte alla uppgifter visas i sammanställningarna i MittKanta om uppgifterna dokumenteras med en äldre specifikationsversion.

Fördelar med sammanställningar

Strukturerad dokumentation och sammanställningar som skapas av centrala hälsouppgifter ger möjlighet att utnyttja Kanta-tjänsterna på ett bättre sätt:

 • Uppgifterna i Patientdataarkivet kan sökas och delas effektivare.
 • Det går lätt att hitta väsentlig information.
 • Vårdbesluten kan baseras på aktuell information.
 • Patientsäkerheten förbättras och verksamheten blir effektivare, när överlappande och eventuellt onödiga undersökningar eller vårdåtgärder minskar.
 • Medborgarna kan lättare hålla koll på sina egna hälsouppgifter.
 • Det blir lättare att utnyttja information för behov i samband med sekundär användning och kunskapsbaserad styrning.

Mer information

Sidan har uppdaterats 1.12.2023