Centrala hälsouppgifter

Centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter är informationshelheter för enskilda patienter som Kanta-tjänsterna sammanställt av uppgifter i Patientdataarkivet. När den nya funktionen har tagits i bruk kan patientdatasystemen visa sammanställningar av centrala hälsouppgifter.

sammanställningar kommer i fortsättningen att finnas om

 • vaccinationer
 • laboratorieundersökningar
 • diagnoser
 • åtgärder 
 • riskinformation  
 • bilddiagnostiska undersökningar 
 • fysiologiska mätningar.

Patientdatasystemen kan hämta de här informationshelheterna och skapa åskådliga sammanställningar av dem för användarna. Uppgifterna lämnas ut till patientdatasystemet, om patienten har ett giltigt tillstånd för utlämnande av uppgifter och inga förbud mot utlämnande har meddelats för uppgifterna i fråga. Medborgarna ser sina egna sammanställningar på Mina Kanta-sidor.

Förutsättningen för skapande av sammanställningar av centrala hälsouppgifter

 

Patientdatasystemet måste stöda strukturerad dokumentation

Förutsättningen för skapande av sammanställningar är att uppgifterna har dokumenterats i Kanta i strukturerad form. Sammanställningar kan endast skapas av uppgifter som dokumenterats med en version av patientdatasystemet som stöder informationsinnehåll enligt 2016 års specifikationer.
 
Fråga din systemleverantör vilken specifikationsversion ditt system använder eller kontrollera på samtestningssidan läget i fråga om uppgradering av specifikationsversionen.

Observera att när det gäller uppgifter som dokumenterats med den tidigare specifikationsversionen (2014) kan det hända att bara en del av materialet kan visas i sammanställningar. Det här gäller bl.a. en del av riskinformationen, diagnoserna och vaccinationerna. Övrigt material som dokumenterats med den tidigare specifikationsversionen kan inte visas i sammanställningar.

Centrala hälsouppgifter på Mina Kanta-sidor

I sammanställningarna på Mina Kanta-sidor samlas information för medborgarna efter hand, när man inom hälso- och sjukvården dokumenterar och sparar uppgifter i enlighet med de nationellt specificerade innehållen och strukturerna. Emellertid kan inte alla uppgifter visas i sammanställningarna på Mina Kanta-sidor, om uppgifterna dokumenteras med specifikationsversionen från 2014.

Fördelar med sammanställningar

Strukturerad dokumentation och sammanställningar som skapas av centrala hälsouppgifter ger möjlighet att utnyttja Kanta-tjänsterna på ett bättre sätt:

 • Uppgifterna i Patientdataarkivet kan sökas och delas effektivare.
 • Det går lätt att hitta väsentlig information.
 • Vårdbesluten kan baseras på aktuell information. 
 • Patientsäkerheten förbättras och verksamheten blir effektivare, när överlappande och eventuellt onödiga undersökningar eller vårdåtgärder minskar.
 • Medborgarna kan lättare hålla koll på sina egna hälsouppgifter.
 • Det blir lättare att utnyttja information för behov i samband med sekundär användning och kunskapsbaserad styrning.

Mer information

Sidan har uppdaterats 8.11.2021