Sammanställningar av centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter är informationshelheter för enskilda patienter som Kanta-tjänsterna sammanställt av uppgifter i Patientdataarkivet. När den nya funktionen har tagits i bruk kan patientdatasystemen skapa sammandragsinformation av sammanställningarna.

Sammandragsinformation kommer i fortsättningen att finnas om

 • vaccinationer
 • laboratorieundersökningar
 • diagnoser
 • åtgärder 
 • riskinformation  
 • bilddiagnostiska undersökningar 
 • fysiologiska mätningar.

Patientdatasystemen kan hämta de här informationshelheterna och skapa åskådliga patientsammandrag av dem för användarna. Uppgifterna lämnas ut till patientdatasystemet, om patienten har ett giltigt Kanta-samtycke till utlämnande av patientuppgifter. Medborgarna ser sin egen sammandragsinformation på Mina Kanta-sidor.

Förutsättning för skapande av sammanställningar

 

Patientdatasystemet måste stöda strukturerad dokumentation

En förutsättning för skapande av sammandrag är att uppgifterna har dokumenterats i Kanta i strukturerad form. Sammanställd information uppkommer bara om uppgifterna dokumenteras med en version av patientdatasystemet som stöder informationsinnehåll enligt 2016 års specifikationer.
 
Fråga din systemleverantör vilken specifikationsversion ditt system använder eller kontrollera på samtestningssidan läget i fråga om uppgradering av specifikationsversionen.

Av uppgifter som dokumenterats med den tidigare specifikationsversionen (2014) kan sammanställningar endast skapas av följande:

 • riskinformation
 • diagnoser
 • vaccinationer (endast information om i vilken ursprungliga dokumentation vaccinationen i fråga finns nämnd).

Sammanställd information på Mina Kanta-sidor

I sammandragen på Mina Kanta-sidor samlas sammanställd information för medborgarna efter hand, när man inom hälso- och sjukvården dokumenterar och sparar uppgifter i enlighet med de nationellt specificerade innehållen och strukturerna. Emellertid kan inte alla sammanställningar visas på Mina Kanta-sidor, om uppgifterna dokumenteras med specifikationsversionen från 2014.

Fördelarna med sammanställd information

Strukturerad dokumentation och sammandragsinformation som skapas av centrala hälsouppgifter ger möjlighet att utnyttja Kanta-tjänsterna på ett bättre sätt:

 • Uppgifterna i Patientdataarkivet kan sökas och delas effektivare.
 • Det går lätt att hitta väsentlig information.
 • Vårdbesluten kan baseras på aktuell information. 
 • Patientsäkerheten förbättras och verksamheten blir effektivare, när överlappande och eventuellt onödiga undersökningar eller vårdåtgärder minskar.
 • Medborgarna kan lättare hålla koll på sina egna hälsouppgifter.
 • Det blir lättare att utnyttja information för behov i samband med sekundär användning och kunskapsbaserad styrning.

Mer information

Sidan har uppdaterats 03.06.2020