Teknisen toimivuuden varmistaminen tuotantoympäristössä

Teknisen toimivuuden varmistaminen tuotantoympäristössä

Kanta-palveluja käyttävä palvelunantaja voi joutua varmistamaan tietojärjestelmänsä teknistä toimivuutta tuotantoympäristössä. Jos toimenpiteet vaikuttavat Kanta-palveluihin, on toimivuutta varmistettaessa noudatettava Kelan ohjeistuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan käyttämän tietojärjestelmän teknistä toimivuutta voidaan joutua joissain tilanteissa varmistamaan myös silloin, kun Kanta-palvelu on jo palvelunantajan käytössä.

Näissä tilanteissa palvelunantajalla voi olla tarve tarkistaa tietojärjestelmänsä toimintoja tuotantoympäristössä, jolloin tehdyt toimet voivat näkyä myös Kanta-palvelujen tuotannossa esimerkiksi sanomaliikenteenä.

Teknisen toimivuuden varmistaminen voi liittyä esimerkiksi

  • tietojärjestelmän vaihtoon
  • versionvaihtoon
  • muuhun järjestelmäpäivitykseen
  • yksiköiden välisen teknisen liikenteen toiminnan varmistamiseen.

Toimi näin, jos toimivuuden varmistaminen vaikuttaa Kanta-palveluihin

Teknisen toimivuuden varmistaminen perustuu palvelunantajan ja/tai järjestelmätoimittajan arvioimaan tarpeeseen. Kela ei tarvitse suunnitelmaa tehtävistä toimista eikä tehtyä varmistamista tarvitse raportoida Kelalle.

Jos teknisen toimivuuden varmistamisessa ilmenee ongelmia, palvelunantaja ottaa yhteyttä järjestelmätoimittajaansa. Järjestelmätoimittaja on tarvittaessa yhteydessä Kelan Kanta-palvelujen tekniseen tukeen.

Hyödynnä testitapauksia

Teknisen toimivuuden varmistamisessa voi tarvittaessa hyödyntää käyttöönottokokeiden (Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto) tai tuotantovalmiuden varmistamisen (Resepti-palvelu) ohjeita ja niiden testitapauksia. Palvelunantaja tekee varmistamisen siinä laajuudessa, jonka se arvioi riittäväksi teknisen toimivuuden osoittamiseksi.

Käytä Kelan testihenkilötunnuksia

Teknisen toimivuuden varmistamiseen tuotantoympäristössä saa käyttää vain Kelan toimittamia 900-sarjan testihenkilötunnuksia.

Kela on toimittanut tuotantoympäristössä käytettäviä testihenkilötunnuksia järjestelmätoimittajille. Palvelunantaja voi pyytää niitä tarvittaessa järjestelmätoimittajaltaan.

Noudata näitä testihenkilötunnusten käyttöä koskevia ohjeita, kun varmistat teknistä toimivuutta:

  • Käytä Kelan toimittamia virallisia testihenkilötunnuksia, joiden OID-tarkenne on muotoa 1.2.246.21.PPKKVV-900X. Tilapäistä yksilöintitunnusta ei saa käyttää.
  • Älä yhdistä kahta testihenkilötunnusta toisiinsa tuotantoympäristössä.
  • Muiden kuin 900-sarjan testihenkilötunnusten käyttäminen Kanta-palvelujen tuotantoympäristöissä on ehdottomasti kielletty.

Varmista tietojen tallentuminen Arkistonhoitajan käyttöliittymällä

Teknistä toimivuutta varmistettaessa voi olla tarpeen tarkistaa, ovatko tiedot arkistoituneet Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Sen voi tehdä helpoiten Arkistonhoitajan käyttöliittymällä.

Järjestelmätestaaminen tehdään testiympäristöissä

Palvelunantajan on hyvä huomioida, että teknisen toimivuuden varmistaminen tuotannossa ei ole sama asia kuin järjestelmätestaaminen.

Tuotantoympäristössä ei saa tehdä varsinaista järjestelmätestaamista.  Esimerkiksi järjestelmäkehitykseen liittyvä tietojärjestelmän systemaattinen testaaminen pitää tehdä aina testiympäristöissä.

Kun tiedossa on isompia järjestelmämuutoksia, jotka vaikuttavat Kanta-palveluihin tai palvelujen rajapintoihin, järjestelmäntoimittajan pitää ilmoittaa muutoksista Kelalle. Kela arvioi, tarvitseeko muutoksia yhteistestata.

Teknisen toimivuuden varmistaminen ei korvaa käyttöönottokoetta

Teknisen toimivuuden varmistaminen tehdään, kun Kanta-palvelu on jo käytössä.

Jos palvelua tai toiminnallisuutta ollaan ottamassa käyttöön, varmistetaan toimivuus

  • käyttöönottokokeella (Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto)
  • tuotantovalmiuden varmistamisella (Resepti-palvelu).

Käyttöönottokoe ja tuotantovalmiuden varmistaminen tehdään käyttöönottoprosessin lopussa, ennen tuotantokäytön aloitusta. Tarve käyttöönottokokeelle ja tuotantovalmiuden varmistamiselle vaihtelee, joten palvelunantajan kannattaa varmistaa ohjeistus palvelun tai toiminnallisuuden käyttöönoton sivulta.

Teknisen toimivuuden varmistamisella ei voida korvata käyttöönottokoetta.

Sivua päivitetty 9.1.2024