Arkistonhoitajan käyttöliittymä

Arkistonhoitajan käyttöliittymä

Arkistonhoitajan käyttöliittymässä käsitellään oman organisaation Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentamia tietoja.

Päivitämme tämän sivun sisältöä parhaillaan.

Käyttöliittymässä voi hakea, tarkastella ja vertailla asiakirjoja sekä niiden metatietoja. Lisäksi kaikkia tarkasteltavissa olevia asiakirjatyyppejä on mahdollista mitätöidä Arkistonhoitajan käyttöliittymässä silloin, kun muita keinoja virheellisten tietojen korjaamiseen ei ole käytettävissä. 

Arkistonhoitajalla on pääsääntöisesti oikeus käsitellä vain oman organisaationsa rekistereissä olevia tietoja:

  • rekisterinpitäjän omassa toiminnassa arkistoon liittymisen jälkeen tuotetut potilas- ja asiakasasiakirjat
  • asiakirjat, jotka muu palveluntuottaja on arkistoinut ostopalvelutilanteessa rekisterinpitäjän rekisteriin
  • Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun avulla rekisterinpitäjän rekisteriin arkistoidut tiedot.

Tahdonilmaisupalveluun tallennettuja informointeja ja tahdonilmaisuja ei näytetä arkistonhoitajan käyttöliittymässä.

Käyttöoikeudet ja kirjautuminen

Käyttöliittymän käyttöoikeus on henkilöllä, joka on nimetty organisaation arkistonhoitajaksi Kanta Ekstranetissä. Arkistonhoitajana voi kuitenkin toimia myös useampi henkilö, ja yksi henkilö voi toimia useamman rekisterinpitäjän arkistonhoitajan roolissa. Tunnistautuminen Arkistonhoitajan käyttöliittymään tapahtuu DVV:n (ent. VRK) varmennekortilla.

Arkistonhoitajan käyttöliittymään kirjaudutaan käyttäen varmennekorttia ja mPollux DigiSign Client -kortinlukijaohjelmistoa, joka on ladattavissa DVV:n verkkopalvelusta (dvv.fi).

Arkistonhoitajan käyttöliittymän internet-osoite ilmoitetaan sähköpostilla Kanta Ekstranetissä ilmoitetulle hallinnolliselle yhteyshenkilölle, kun liittyjä hyväksytään Potilastiedon arkiston tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi.

Tutustu koulutustallenteisiin Arkistonhoitajan käyttöliittymästä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuilla koulutustallenteilla pääset tutustumaan tarkemmin Arkistonhoitajan käyttöliittymään ja sen toimintoihin, kuten hakujen tekemiseen ja asiakirjojen mitätöintiin. Terveydenhuollon tallenteella opit myös, kuinka käyttöliittymällä voi selvittää tilanteen, jossa potilas ei löydä tietojaan OmaKannasta.

Lue ohjeet

Sivua päivitetty 29.12.2023